Orange Moldova va primi două licenţe noi pentru utilizarea frecvenţelor radio destinate serviciilor publice de comunicaţii mobile terestre

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a decis marţi, 24 noiembrie, să elibereze companiei Orange Moldova două licenţe noi pentru dreptul de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile 800 MHz şi e900 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii mobile celulare terestre. Cu o zi mai devreme, Consiliul a desemnat compania Orange Moldova drept câştigător al concursului pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile 800, e900, 2100, 2600 şi 3400 – 3800 MHz, concurs organizat şi desfăşurat de ANRCETI în perioada 25 septembrie – 23 noiembrie 2015.

În urma acestui concurs, Orange Moldova a obţinut două licenţe de utilizare a frecvenţelor: una - pentru o subbandă de 20 de MHz (2x10 MHz, regim FDD) în banda 800 MHz şi a doua - pentru o subbandă de 10 MHz (2x5 MHz, regim FDD) în banda e900 MHz, frecvenţe radio destinate comunicaţiilor mobile terestre. Astfel, Orange Moldova va beneficia de licenţe pentru un portofoliu de resurse de spectru cu 18% mai mare decât în prezent.

La concurs au fost expuse 16 licenţe de utilizare a frecvenţelor radio: pentru o subbandă în banda 800 MHz, două subbenzi în banda e900 MHz, două subbenzi în banda 2100 MHz, trei subbenzi în banda 2600 MHz și opt subbenzi în benzile 3400 – 3800 MHz. ANRCETI a expus la concurs licenţele respective în conformitate cu prevederile Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 11.02.2013, cu modificările şi completările ulterioare. La concurs a participat o singură companie - Orange Moldova, care a depus un dosar de candidatură în corespundere cu exigenţele Caietului de sarcini şi care ulterior a fost nominalizată de Comisia de concurs câştigătoare a concursului.

Licenţele nesolicitate în cadrul concursului vor fi expuse periodic de către ANRCETI la concursuri repetate în perioada 2016 - 2020.

Licențele au un termen de valabilitate de 15 ani din data eliberării, cu excepția cazurilor în care licența este eliberată unui sau altui furnizor care deja deține licență în aceeași bandă de frecvențe. În asemenea cazuri, termenul de valabilitate a licenței eliberate, potrivit Programului nominalizat, este sincronizat cu termenul de expirare a licenței deținute de furnizorul respectiv.

În cazul companiei Orange Moldova, cele două licenţe noi obţinute în urma concursului vor fi valabile până la 5 noiembrie 2029. Pentru ambele licenţe compania Orange Moldova urmează să achite la bugetul de stat echivalentul în lei moldoveneşti a 11 mil. 905,2 mii Euro. Această sumă reprezintă valoarea cumulată a taxelor de licenţă pentru frecvenţele obţinute în banda 800 MHz şi cele din banda e900 MHz, taxe stabilite de Guvern în Hotărârea sa nr. 316 din 02.06.2015. Orange Moldova va primi noile licenţe după ce va achita integral taxele respective.

Ultima dată, ANRCETI a eliberat, în august 2014, companiei Orange Moldova trei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile 800, 900 şi 1800 MHz (câte o licenţă de utilizare a unui bloc de frecvenţe din fiecare din cele trei benzi) în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii mobile celulare terestre. Atunci, pentru cele trei licenţe, Orange Moldova a achitat la bugetul de stat echivalentul în lei moldoveneşti a 25,5 mil. Euro.

delatii aici