12 milioane de euro - investiţia Orange în calitatea şi capacitatea reţelei

La 7 decembrie curent, Orange Moldova a primit două licenţe noi pentru utilizarea frecvenţelor radio destinate serviciilor publice de comunicaţii mobile terestre. Acestea au fost înmânate de către Directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei.

Grigore VARANIŢA, Director ANRCETI: „Obținerea frecvențelor noi oferă întotdeauna operatorului oportunități suplimentare de afaceri și inovație, asigură securitatea investițiilor și o eficiență mai mare în utilizarea spectrului, iar consumatorilor – o acoperire mai bună, viteze mai mari de transfer al datelor, servicii mai multe, mai bune și la prețuri competitive”.

Liudmila CLIMOC, Director General Orange Moldova: „Orange Moldova răspunde necesităţilor de comunicare şi digitale ale locuitorilor ţării. Am investit 12 milioane de euro pentru a dezvolta în continuare calitatea şi capacitatea reţelei. Aceasta ne permite să contribuim la digitalizarea societăţii prin prestarea unor servicii de înaltă calitate la un număr mai mare de utilizatori, atât voce, cât şi internet. Noile frecvenţe extind potenţialul nostru de oferire a serviciului internet la viteză în bandă largă 4G, astfel încât să satisfacă solicitarea în creştere a consumului de date. Cu această investiţie Orange Moldova şi-a mărit portofoliul de resurse de spectru cu 18%”.

Licenţele au fost eliberate de către Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) pe 24 noiembrie. Cele doua licenţe oferă dreptul de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile 800 MHz şi e900 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii mobile celulare terestre.

Cele două licenţe noi obţinute în urma concursului de către Orange Moldova vor fi valabile până la 5 noiembrie 2029. Pentru acestea Orange Moldova a achitat la bugetul de stat echivalentul în lei moldoveneşti a 11 mil. 905,2 mii Euro. Această sumă reprezintă valoarea cumulată a taxelor de licenţă pentru frecvenţele obţinute în banda 800 MHz şi cele din banda e900 MHz, taxe stabilite de Guvern în Hotărârea sa nr. 316 din 02.06.2015.

În scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii mobile celulare terestre, în august 2014, Orange Moldova a investit în trei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile 800, 900 şi 1800 MHz (câte o licenţă de utilizare a unui bloc de frecvenţe din fiecare din cele trei benzi), achitând la bugetul de stat echivalentul în lei moldoveneşti a 25,5 mil. euro.

Versiunea Desktop