Date personale

Datele cu caracter personal sunt considerate informațiile care identifică direct o persoană fizică: nume, prenume, adresă de domiciliu, e-mail sau număr de telefon, dar și orice alte date care permit identificarea indirectă a acesteia.

În vederea prestării serviciilor contractate de client, Orange Moldova colectează, procesează şi stochează date în baza temeiului legal, iar protejarea acestor date este primordială pentru noi.

Orange Moldova prelucrează datele personale ale clienţilor doar în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul cu care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

Te invităm să citești mai jos politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, iar pentru întrebări, găseşte secţiunea „Adresează-ne o întrebare”

Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Detalii aici
Adresează-ne o întrebare
Accesați formularul
Versiunea Desktop