Angajamentul Managementului

Preocuparea de menţinere a unui nivel înalt al calităţii în tot ce facem, protecția mediului, sănătatea şi securitatea operaţională şi securitatea datelor clienţilor, este omniprezentă în toate aspectele muncii noastre.

Managementul de la cel mai înalt nivel al Orange Moldova se angajează pentru dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitatea ocupaţională, securitate informaţională prin:

  • asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de management
  • asigurarea că politică şi obiectivele sunt stabilite şi sunt compatibile cu direcţia strategică şi contextul companiei
  • asigurarea că cerinţele sunt integrate în procesele de afaceri
  • asigurarea că resursele necesare sunt disponibile
  • comunicarea importanţei managementului eficace şi a conformării cu cerinţele acestuia
  • asigurarea obţinerii rezultatelor intenţionate
  • direcţionarea şi susţinerea persoanelor responsabile
  • promovarea îmbunătăţirii continue

Astfel asigurăm un management eficient și eficace, bazându-ne pe oferirea unei experienţe unice clientului, îmbunătăţind continuu calitatea, gestionând aspectele de mediu, promovând utilizarea raţionala a resurselor şi securitatea informaţiei în cadrul companiei.


Mariusz Jerzy GATZA ,
CEO Orange Moldova

Declarația de politică în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale și a securității informației

Suntem o companie de comunicații, care pune în centru acțiunilor sale oamenii, cu visele, dorințele și pasiunile lor.

Ceea ce urmărim este să le oferim cât mai multe posibilități de comunicare, interesante și accesibile pentru toți. De aceea, suntem în permanentă căutare, dezvoltăm, investim și aducem în Moldova noi produse și servicii avansate, pe care le facem ușor de utilizat.

Oamenii și comunitatea sunt în centrul universului Orange. Iar pentru a ne asigura că oferim tot ce e mai bun, am adoptat criterii exigențe de calitate certificate la nivel internațional.

Calitate

La Orange credem că succesul este garantat atunci când ceea ce facem corespunde cerințelor clienților noștri.

Protecția mediului

Susținem și suntem alături de societate în demersul de protecție a mediului.

Securitatea informației

La Orange înțelegem în deplină măsură importantă încrederii care ne este oferită de clienți. La rândul nostru, tindem să oferim protecție și siguranță celor care sunt alături de noi.

Sănătatea și securitatea ocupațională

Angajatii fericiți împărtășesc această stare cu clienții. De aceea, la Orange oferim un mediu de lucru prietenos, dinamic și sănătos.

Versiunea Desktop