Procedura de selecţie a dealerilor direcţi Orange

Prezenta procedură detaliază criteriile aplicate de Î.M. „Orange Moldova” S.A. („Orange Moldova”) la selectarea agenţilor economici care vor asigura distribuţia de produse şi servicii Orange.

Procedura de selecţie a prestatorilor de servicii de plată

Prezenta procedură detaliază criteriile aplicate de Î.M. „Orange Moldova” S.A. („Orange Moldova”) la selectarea agenţilor economici care vor presta servicii de plată pentru achitarea produselor şi serviciilor Orange, prin încheierea unui contract de colectare a plăţilor cu Orange Moldova.


Rapoarte

Situații Financiare Orange Moldova 2020 Raportul Conducerii Orange Moldova 2020 Situații Financiare Consolidate Orange Moldova 2020 Raportul Conducerii Consolidat Orange Moldova 2020
Versiunea Desktop