Română - Pусский - English

Editor

IM "Orange Moldova" SA, IDNO 1003600106115, cu sediul pe str. Alba Iulia 75, Chișinău, MD-2071, Republica Moldova, Telefon: +373 22 975 010

Contacte

Aveți nevoie de asistență? Am fi încântaţi să vă ajutăm. Puteți contacta cu uşurinţă Serviciul suport clienți apelând la numărul +373 22 977 777.

Preambul

IM "Orange Moldova" SA, cu sediul pe str. Alba Iulia 75, Chișinău, MD-2071 (denumită în continuare "Orange") pune la dispoziție aplicații software mobile (denumit în continuare "Serviciul"). Prezentele condiții generale de utilizare (denumite în continuare "Condițiile generale") definesc condițiile de utilizare a Serviciului de către client (denumit în continuare "dumneavoastră" sau "Utilizator"). Toți cei care accesează serviciul se angajează să respecte prezentele Condiţii Generale fără nici o rezervă.

1. Descrierea serviciului

Serviciul este descris pe pagina (mobil) de la care aplicaţia mobilă poate fi descărcată. Pentru a putea folosi serviciul, trebuie să dispuneţi cel puțin de un dispozitiv mobil (fie un smartphone sau o tabletă) configurat corect și o cartelă SIM Orange, cu acces la internet. Mai mult decât atât, dispozitivul trebuie să fie compatibil cu Serviciul. Serviciul este destinat exclusiv pentru uz obișnuit, privat și personal.

 

Prin intermediul Serviciului, dumneavoastră în calitate de client Orange, puteţi gestiona contul Orange, inclusiv: puteţi accesa informaţii privind balanţa contului şi planul dvs. tarifar, puteţi gestiona (activa sau dezactiva) opțiuni și pachete, reîncărca conturi Orange și descoperi caracteristici și servicii, aflându-vă on-line.

Autentificarea în aplicaţie/Serviciu este automatizată şi nu necesită careva acţiuni din partea dvs. În cazul în care doriţi deconectarea definitivă de la Serviciu, urmează să dezinstalaţi în mod manual aplicaţia/Serviciul de pe dispozitiv.

2. Cuprins

Serviciul poate conţine link-uri HTML către site-uri create sau gestionate de către terți (denumite în continuare "Site-urile terțelor părți") asupra cărora Orange nu exercită absolut nici o formă de control. În măsura în care absolut nici un control nu este exercitat asupra acestor surse externe, Utilizatorul recunoaște că Orange nu are absolut nici o responsabilitate cu privire la disponibilitatea și / sau conținutul Site-urilor terțelor părți sau a site-urilor la care Site-urile terțelor părți s-ar putea referi. Sunteți de acord că toate informațiile (cum ar fi fișiere de date, texte, software, fișiere de muzică, fragmente audio, fotografii, clipuri video sau alte imagini) la care puteți avea acces în cadrul sau prin intermediul utilizării de către dvs. a Serviciului ( denumit în continuare "Conținut") sunt în responsabilitatea exclusivă a persoanei care se află la originea acestui conținut. Sunteți de acord că, prin utilizarea de către dvs. a Serviciului, puteți fi expus la un conţinut pe care îl puteţi califica ca fiind jignitor, obscen sau inacceptabil. În acest sens, confirmați că veţi utiliza Serviciul în întregime pe propriul risc. Părinții și celelalte persoane care exercită autoritatea părintească sunt atenţionaţi că este sarcina lor, în primul rând, de a determina care servicii pot fi şi care nu pot fi utilizate de copilul lor minor și, în al doilea rând, de a supraveghea utilizarea acestor servicii de copilul(ii) lor.

3.Prețul și facturarea

Utilizarea Serviciului în rețelele de telefonie mobilă Orange, de obicei, nu atrage costuri pentru traficul de date (Internet) mobile, cu excepția anumitor cazuri, despre care Utilizatorul este informat printr-o notificare în aplicaţie. În anumite cazuri, în timpul descărcării sau utilizării Serviciului, Orange își rezervă dreptul de a percepe de la Utilizator preţul traficului de date mobile conform ratelor aplicabile contractului său (abonamentului Orange). Utilizarea de către dvs. a Serviciului poate însemna că, prin intermediul Serviciului sau prin utilizarea de către dvs. a Serviciului, surfing pe un site (mobil), utilizați un serviciu, descărcaţi un software sau cumpăraţi un produs, care este furnizat de către o altă persoană sau companie. Acest lucru poate implica costuri de comunicaţii și alte costuri suplimentare, care nu sunt incluse în contract (abonamentul Orange).

Accesarea Serviciului în timpul aflării în roaming în rețelele mobile din străinătate generează trafic Internet care este taxat conform tarifelor pentru roaming, în vigoare (Pentru detalii vă rugăm să consultați Lista de Preţuri Orange la www.orange.md).

4. Obligații și responsabilități

Serviciul este livrat "ca atare". Orange și partenerii săi nu oferă absolut nici o garanție în acest sens (inclusiv nici o garanție implicită cu privire la calitate satisfăcătoare, compatibilitatea cu o utilizare specifică sau conformitate cu descrierea dată). În special, Orange şi partenerii săi nu garantează că: utilizarea Serviciului va satisface cerințele dumneavoastră; că utilizarea de către dvs. a Serviciului va avea loc într-un mod neîntrerupt, rapid, sigur sau fără erori; că toate informațiile pe care le primiți ca urmare a utilizării de către dvs. a Serviciului vor fi corecte sau de încredere; și că defectele în funcționarea sau funcțiile oricărui software care este livrat în cadrul Serviciului vor fi reparate. Recunoașteți și acceptați faptul că forma și caracteristicile Serviciului, după cum acestea sunt furnizate de Orange, pot fi modificate din când în când și fără notificare prealabilă. Recunoașteți și acceptați faptul că Orange, fără o notificare prealabilă și în întregime la discreția sa, poate decide să vă refuze livrarea Serviciului sau a funcțiilor acestora în mod complet sau parțial, definitiv sau temporar. Orange şi partenerii săi nu pot fi traşi la răspundere de către Utilizator: pentru orice daune indirecte sau colaterale pe care le-aţi putea suferi și pentru orice pierdere (suportată direct sau indirect) de venit, de afaceri, clientelă, reputație sau date pe care le-ar putea suferi; pentru orice pierderi sau daune pe care le-aţi putea suferi ca urmare: a oricăror modificări a Serviciului pe care Orange le poate face sau a întreruperii permanente sau temporare a livrării Serviciului (sau a oricăror caracteristici ale Serviciului); pentru nefuncționarea sau funcționarea necorespunzătoare a Serviciului ca urmare a acțiunilor unui virus care a fost transmis prin intermediul rețelei internet sau reţelelor de telefonie mobilă și care afectează atât funcțiile telefonului cât și rețeaua Orange; pentru o utilizare anormală sau interzisă a Serviciului de către Utilizator; pentru incompatibilitatea sau nefuncţionarea sau funcţionarea scăzută a dispozitivelor, în special terminalele, care sunt folosite de Utilizator cu acest Serviciu; pentru nefuncționarea sau funcționarea necorespunzătoare a Serviciului din cauza setărilor telefonului mobil și / sau modificărilor aduse software-ul de operare care a fost livrat împreună cu dispozitivul mobil utilizat. Aceste setări și / sau modificări intră în întregime în aria de responsabilitate a Utilizatorului.

Prin accesarea contului Orange / utilizarea Serviciului sunteți responsabil pentru toate acțiunile și consecințele care decurg dintr-o astfel de utilizare a Serviciului. Orange nu este responsabil pentru eventualele erori sau consecințe care decurg din neglijența Utilizatorului în protejarea securităţii și confidențialităţii contului său Orange sau a dispozitivului. Utilizatorul înţelege şi este de acord ca informațiile afișate de Serviciu cu privire la balanţa contului, planul tarifar şi servicii furnizate acestuia sunt livrate de sistem doar în scop informativ. Toate Optiunile / pachetele activate prin intermediul Serviciului (cum ar fi achiziționarea de noi opțiuni / pachete sau prelungirea acestora) sunt obligatorii pentru Utilizator, care trebuie să achite costul lor, conform tarifelor în vigoare.

5. Confidenţialitate date personale

Aplicaţia MyOrange colectează informații cu privire la utilizarea aplicației și ne trimite astfel de informații pentru analiza statistică în vederea îmbunătățirii în continuare a Serviciului oferite. Colectarea de astfel de date, de asemenea, ne permite să îmbunătățim relevanța mesajelor de notificare transmise de Serviciu. Toate informațiile colectate sunt complet anonim și nu sunt asociate cu Utilizatorul. Astfel de informații sunt colectate și prelucrate în conformitate cu legile în vigoare. Acestea nu vor fi folosite pentru orice alte scopuri decât îmbunătățirea Serviciului și relevanța mesajelor de notificare. Orice date cu caracter personal nu sunt colectate. Puteți dezactiva, în orice moment, colectarea de informații. În acest scop, aveți o opțiune în setările aplicației disponibile în setările echipamentului dvs. terminal.

Prin accesarea și utilizarea Serviciului, sunteți de acord că, următoarele date cu caracter personal ale dvs.: numărul de telefon mobil, tipul de servicii / opțiuni utilizate și geo-localizarea să fie prelucrate de Orange, inclusiv să fie transferate și procesate în Franța de către companiile din cadrul grupului Orange, în scopul asigurării performanței corespunzătoare a Service şi pentru alte obiective stabilite în descrierea serviciului. Datele dvs. personale nu vor fi stocate în Franţa sau în late ţări străine.

Cu excepția datelor cu caracter personal stabilit în mod expres în prezentele Condiţii generale, Orange nu prelucrează datele personale ale clienților săi în timpul descărcării, instalării sau utilizării Serviciului. În cazul în care sunt prelucrate datele dvs. personale, Orange vă asigură că prelucrarea are loc în conformitate cu Legea nr 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Datele dvs. personale sunt utilizate exclusiv în vederea prestării corespunzătoare a Serviciului sau îndeplinirii obiectivelor care sunt stabilite în mod expres în descrierea Serviciului. Aveți dreptul de a acces, intervenţie şi opoziţie faţă de prelucrarea datelor dvs. pe care le puteţi exercita în orice moment, printr-o cerere scrisă adresată părţii responsabile de prelucrare: IM "Orange Moldova" SA, 75, Alba Iulia Str, Chișinău, MD-2071.

Abonatul care îşi partajează conexiunea la internet cu terţe persoane, fie prin furnizarea parolei la punctul de acces (hotspot) creat de el, sau prin oferirea posibilităţii utilizării acestui conexiuni fără introducerea parolei, suportă riscul accesării neautorizate a datelor sale din contul "MyOrange" de către respectivele terţe persoane.

6. Proprietatea intelectuală

Recunoașteți și acceptați că Orange (sau partenerii săi) este titularul legal al tuturor drepturilor asupra Serviciului, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală legate de Serviciu. Orange vă oferă în întregime gratuit o licență limitată, personală, non-transferabilă, non-exclusivă și la nivel mondial pentru utilizarea software-ul care este livrat către dvs. de Orange în cadrul Serviciului oferit de Orange. Această licență este destinată exclusiv pentru utilizarea Serviciului care vă este furnizat de Orange, iar această utilizare în deplină conformitate cu prezentele Condiţii Generale.

7. Legea aplicabilă - instanțele judecătorești competente

Prezentele Condiţii Generale sunt reglementate de legislația Republicii Moldova. Orice litigiu cu privire la existența, interpretarea sau executarea acestor Condiţii Generale este de competența exclusivă a instanțelor competente ale Republicii Moldova.

8. Modificări ale ondițiilor generale

Orange poate modifica aceste Condiții Generale în orice moment. În acest caz, Orange va face Condițiile generale modificate disponibile pe www.orange.md. Recunoașteți și acceptaţi că, dacă utilizați Serviciul după data la care Condiţiile generale au fost modificate, această utilizare va însemna că ați acceptat Condițiile generale modificate.


Издатель

СП «Orange Moldova» А.О., IDNO 1003600106115, юридический адрес: ул. Алба-Юлия 75, г. Кишинев, Республика Молдова, MD-2071. Телефон: +373 22 975 010

Контактные данные

Нужна помощь? Мы рады Вам помочь. Вы можете легко связаться с нашим отделом поддержки клиентов по номеру + 373 22 977 777.

Преамбула

СП «Orange Moldova» А.О., юридический адрес: ул. Алба-Юлия 75, г. Кишинёв, MD-2071 (далее по тексту «Orange») предоставляет мобильные программные приложения (далее по тесту «Услуга»). Настоящие общие условия использования (далее по тесту «Общие условия») содержат условия использования Услуги клиентом (далее по тесту «Вы» или «Пользователь»). Каждый пользователь Услугой обязуется соблюдать настоящие Общие условия без каких-либо оговорок.

1. Описание Услуги

Услуга описана на (мобильной) странице, с которой можно скачать мобильное приложение.
Для того чтобы иметь возможность использовать Услугу, необходимо как минимум иметь правильно настроенное мобильное устройство (смартфон или планшет) и SIM карту Orange с доступом к Интернету. Кроме того, устройство должно быть совместимо с Услугой. Услуга предназначена исключительно для соответствующего частного и личного использования.
Через Услугу, Вы, как клиент Orange, можете управлять Вашим счетом Orange, в том числе: получить доступ к данным об остатке и о тарифном плане, управлять (активировать или деактивировать) опциями и пакетами, пополнять счета Orange и обнаруживать функции и услуги, в режиме онлайн.

Услуга предусматривает процесс автоматической авторизации в приложении, как следствие, от Вас, в качестве Пользователя, никаких дополнительных действии не требуются. В том случае когда необходимо окончательное отключение от предоставляемой Услуги, Пользователь самостоятельно деинсталлирует мобильное приложение с устройства.

2. Контент

Услуга может содержать HTML-ссылки на веб-сайты, которые созданы и/или управляются третьими лицами (далее по тексту «Сайты третьих лиц»), на которые Orange не осуществляет абсолютно никакого контроля. Поскольку Orange не осуществляет абсолютно никакого контроля этих внешних источников, Пользователь признает, что Orange не несет абсолютно никакой ответственности в отношении наличия и/или контента Сайтов третьих лиц или сайтов, на которые могут ссылаться Сайты третьих лиц. Вы признаете, что вся информация, (например файлы с данными, тексты, программное обеспечение, музыкальные файлы, аудио фрагменты, фотографии, видео файлы или другие изображения), к которой Вы можете получить доступ в рамках или используя Услугу (далее «Контент»), является исключительной ответственностью лица, имеющего отношения к разработке данного Контента. Вы признаете, что пользуясь Услугой, Вы можете столкнуться с Контентом, который Вы можете посчитать вредоносным, непристойным или неприемлемым. В этом отношении Вы признаете, что Вы пользуетесь Услугой на свой риск. Родители и все прочие лица, которые имеют родительские права, должны иметь в виду, что они должны, во-первых, определить, какой услугой (-ами) может или не может пользоваться их несовершеннолетний ребенок и, во-вторых, контролировать пользование их ребенком (детьми) этой услугой или этими услугами.

3. Тарифы и выставление счетов

Как правило, за использование Услуги в мобильных сетях Orange, плата за Интернет трафик не взимается, за исключением случаев, о которых Пользователь уведомляется в приложении. В некоторых случаях, во время скачивания или использования Услуги, Orange оставляет за собой право взимать с Пользователя плату за Интернет трафик в соответствии с применимыми тарифами, предусмотренными в его договоре (опции). Если Вы используете Услугу, это может означать, что Вы, с помощью Услуги или используя Услугу, переходите на (мобильный) веб-сайт, используйте сервис, скачиваете программное обеспечение или приобретаете продукт, поставляемый другим лицом или другой компанией. За это Вы можете понести расходы на связь и другие дополнительные расходы, не включенные в договор.
Доступ к Услуге, во время нахождения в роуминге в мобильных сетях за рубежом, генерирует Интернет-трафик, за который взимаются действующие роуминговые тарифы (для получения подробной информации, ознакомьтесь с Прайс-листом Orange на веб-сайте www.orange.md).

4. Обязанности и ответственность

Услуга предоставляется такой «как есть». Orange и партнеры компании не предоставляют абсолютно никакой гарантии в этом отношении (в том числе никакой подразумеваемой гарантии в отношении удовлетворительного качества, совместимости с конкретным использованием или соответствия с данным описанием). В частности, ни Orange, ни партнеры компании, не гарантируют, что: Ваше использование Услуги будет соответствовать Вашим требованиям; Вы будете использовать Услугу непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; вся информация, которую Вы получаете в результате использования Вами Услуги, будут правильными и надежными, а неисправности работы или функций какого-либо программного обеспечения, поставляемого в рамках Услуги, будут устранены. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что форма и характер Услуги, предоставляемой Orange, иногда могут быть изменены без предварительного уведомления. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Orange, без предварительного уведомления и исключительно по своему усмотрению, может отказаться предоставлять Вам Услугу или ее функции, полностью или частично, окончательно или временно. Пользователь не может привлекать Orange и партнеров компании к ответственности: за какой-либо нанесенный Вам косвенный или побочный ущерб и за какие-либо (прямо или косвенно понесенные) потери доходов, бизнеса, клиентов, репутации или данных, которых Вы можете понести; за какую-либо потерю или ущерб, который Вы можете понести в результате: каких-либо изменений, внесенных компанией Orange в Услуге, или постоянного или временного прекращения предоставления Услуги (или каких-либо функций Услуги); нефункционирования или плохой работы Услуги по причинам вируса, переданного через Интернет или через мобильную телефонную сеть, что влияет на работу телефона и сети Orange; несоответствующего или запрещенного использования Услуги Пользователем; несовместимости или нефункционирования или плохой работы устройств, в частности, терминалов, используемых Пользователем с этой Услугой; нефункционирования или плохой работы Услуги из-за настроек мобильного телефона и/или изменений операционного программного обеспечения, которое было предоставлено с используемым мобильным устройством. Эти настройки и/или изменения являются исключительной ответственностью Пользователя.

Заходя на счет Orange/используя Услугу, Вы несете ответственность за все действия и их последствия, возникающие вследствие такого использования Услуги. Orange не несет ответственности за какие-либо ошибки или последствия, вследствие небрежности Пользователя, связанной с защитой безопасности и конфиденциальности его счета Orange или устройства. Пользователь понимает и соглашается с тем, что информация отображенная Услугой об остатке его счета, о тарифном плане и о предоставляемых услугах, предоставляется системой только в информационных целях. Все опции/пакеты, активированные через Услугу (как например, приобретение новых опций/пакетов или их расширения), являются обязательными для Пользователя, который должен оплатить их стоимость, по действующим тарифам.

5. Неприкосновенность частной жизни

Приложение My Orange осуществляет сбор информации об использовании приложения и посылает нам данную информацию для проведения статистического анализа в целях дальнейшего улучшения предоставляемой Вам услуги. Сбор этих данных также позволяет нам улучшить актуальность уведомлений, отправляемых Услугой. Вся собранная информация является полностью анонимной и не связана с Пользователем. Эта информация собирается и обрабатывается в соответствии с действующим законодательством. Она не будет использоваться для каких-либо других целей, кроме улучшения услуги и актуальности уведомлений. Сбор персональных данных НЕ осуществляется. Вы можете в любое время отключить функцию сбора информации. Для этого воспользуйтесь опцией в настройках приложения.

Заходя и используя Услугу, Вы соглашаетесь с тем, что Ваши следующие персональные данные: номер мобильного телефона, тип используемых услуг/опций и географическое местонахождение, могут быть обработаны Orange, в том числе переданы и обработаны во Франции группой компаний Orange, для целей обеспечения надлежащего предоставления Услуги и для других целей, указанных в описании Услуги. Ваши персональные данные не будут храниться во Франции или в другом месте за границей.

За исключением персональных данных, указанных в данном пункте, Orange не обрабатывает персональные данные своих клиентов во время загрузки, установки или использования Услуги. Если Ваши персональные данные обрабатываются, Orange уверяет Вас, что обработка происходит в соответствии с Законом № 133 от 8 июля 2011 года о защите персональных данных. Ваши персональные данные используются исключительно с целью надлежащего предоставления Услуги или для целей, которые ясно изложены в описании Услуги. Вы имеете право проверять, возражать и изменять Ваши личные данные в любое время, отправив письменный запрос на имя стороны, ответственной за обработку: С.П. «Orange Moldova» А.О., ул. Алба-Юлия 75, г. Кишинёв MD-2071.

Абонент, который делится своим интернет-соединением с третьими лицами, будь то предоставлением пароля к своей точке доступа (hotspot), созданной им, или предоставлением возможности использования этого соединения без ввода пароля, несет риск несанкционированного доступа к своим данным в учетной записи "MyOrange" со стороны соответствующих третьих лиц.

6. Интеллектуальная собственность

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Orange (или партнеры компании) является законным владельцем всех прав на Услугу, в том числе всех прав интеллектуальной собственности, связанной с Услугой. Orange предоставляет Вам в рамках Услуги, предоставляемой Orange, абсолютно бесплатно ограниченную, личную, непередаваемую, неисключительную и действующую во всем мире лицензию на использование программного обеспечения. Эта лицензия предназначена исключительно для использования Услуги, предоставляемой Orange, и исключительно в соответствии с настоящими Общими условиями.

7. Действующее законодательство - компетентные судебные инстанции

Настоящие Общие условия регулируются законодательством Республики Молдова. Любой спор, касающийся существования, толкования или исполнения этих Общих условий относится к исключительной юрисдикции компетентных судебных инстанций Республики Молдова.

8. Изменения в Общие условия

Orange вправе вносить изменения в настоящие Общие условия в любое время. В этом случае, Orange представит измененные Общие условия на веб-сайте www.orange.md. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что, если Вы используете Услугу после даты изменения Общих условий, это использование означает, что Вы согласны с измененными Общими условиями.


Publisher

IM “Orange Moldova” S.A., IDNO 1003600106115, with registered office at 75, Alba Iulia Str., Chişinău, MD-2071, Republic of Moldova Telephone: +373 22 975 010

Contact

Need assistance? We´d be delighted to help you. You can easily reach our customer support department at the number +373 22 977 777.

Preamble

IM “Orange Moldova” S.A., with registered office established at 75, Alba Iulia Str., Chişinău, MD-2071(hereafter referred to as "Orange") makes available mobile software applications (hereafter referred to as "the Service"). The present general conditions of use (hereafter referred to as the "General Conditions") define the conditions for use of the Service by the customer (hereafter referred to as "you" or "the User"). Everyone who accesses the Service undertakes to comply with the present General Conditions without any reservation.

1. Description of the Service

The Service is described on the (mobile) page from which the mobile application can be downloaded.

In order to be able to use the Service, you must at a minimum possess a properly configured mobile device (either a smartphone or a tablet) and an Orange SIM card with access to the internet. Moreover, the device must be compatible with the Service. The Service is exclusively intended for normal private and personal use.

Through the Service, you as an Orange client, can manage your Orange account, including: access data on the balance and tariff plan information, manage (activate or deactivate) options and bundles, recharge Orange accounts and discover features and services, while being online.

Authentication in the Service is automatized and does not require any action on your side. If you want to be definitively disconnected from the Service, it is required to manually uninstall the mobile app from the device.

2. Contents

The Service can contain HTML links to websites that are set up and/or managed by third parties (hereafter referred to as "the Sites of Third Parties") over which Orange exercises absolutely no form of control. In so far as absolutely no control is exercised over these external sources, the User acknowledges that Orange bears absolutely no responsibility with regard to the availability and/or the content of the Sites of Third Parties or of the sites to which the Sites of Third Parties might refer. You acknowledge that all of the information (such as data files, texts, software, music files, audio fragments, photos, videos or other images) to which you can receive access within the framework of or by means of your use of the Service (hereafter referred to as "the Content") falls exclusively under the responsibility of the person who is at the basis of this Content. You acknowledge that, through your use of the Service, you may be exposed to Content that you find hurtful, obscene or unacceptable. In this respect you acknowledge that you use the Service entirely at your own risk. Parents and all other persons who exercise parental authority are reminded that it is their task to, firstly, determine which service(s) their minor child may or may not use and, secondly, to supervise the use of this service or these services by their child(ren).

3. Rates and invoicing

Use of Service in Orange mobile networks does not usually incur data connection costs, except certain cases, of which User is informed through a notice in the application. In certain cases, during the downloading or use of the Service, Orange reserves the right to charge the User data connection costs at the applicable rates of his contract. Your use of the Service can mean that you, by means of the Service or through your use of the Service, surf to a (mobile) website, use a service, download software or purchase a product, that is delivered by another person or another company. This can entail communication costs and other extra costs that are not included in your contract.

Accessing the Service while roaming in mobile networks abroad generates Internet traffic charged as per the roaming tariffs in force (For details please consult Orange Price list on www.orange.md).

4. Obligations and responsibilities

The Service is delivered "as is". Orange and its partners offer absolutely no guarantee in this respect (including any implicit guarantee with regard to satisfactory quality, compatibility with a specific use or conformity with the given description). In particular, neither Orange nor its partners guarantee that: your use of the Service will meet your requirements; your use of the Service will take place in an uninterrupted, fast, secure or error-free manner; all of the information that you receive as a result of your use of the Service will be correct or reliable; and defects in the operation or the functions of any software that is delivered within the framework of the Service will be repaired. You acknowledge and accept that the form and the nature of the Service, such as this is provided by Orange, can be modified occasionally and without advance notice. You acknowledge and accept that Orange, without advance notice and entirely at its own discretion, can decide to deny you delivery of the Service or the functions thereof completely or partially, definitively or temporarily. Orange and its partners cannot be held responsible by the User: for any indirect or collateral damage that you might suffer and for whatever (directly or indirectly incurred) loss of income, business, clientele, reputation or data that you might suffer; for whatever loss or damage you might suffer as a result: of any changes that Orange may make to the Service or of the permanent or temporary discontinuation of the delivery of the Service (or of any characteristics of the Service); of the non-functioning or poor functioning of the Service due to the actions of a virus that was transmitted via the internet or mobile phone network and that affects both the functions of the telephone and the Orange network; of an abnormal or prohibited use of the Service by the User; of the incompatibility or the non-functioning or poor functioning of the devices, in particular the terminals, that are used by the User with this Service; of the non-functioning or poor functioning of the Service due to the settings of the mobile phone and/or the changes to the operating software that was delivered together with the mobile device being used. These settings and/or changes fall entirely within the User’s scope of responsibility.

By accessing the Orange account/ using the Service you are responsible for all actions and consequences arising from such use of Service. Orange is not responsible for any errors or consequences arising from the User’s negligence in protecting the security and confidentiality of his/her Orange account or device. The User understands and agrees that the information displayed by the Service with regard to his balance, tariff plan and services provided are delivered by the system for information purposes only. All options/bundles activated through the Service (such as acquisition of new options/bundles or their extension) are binding for User, who shall pay for their cost, as per then current tariffs.

5. Personal privacy

My Orange application collects information on the use of the application and sends to us such information for statistical analysis to further improve the service provided to you. The collection of such data also allows us to improve the relevance of the notification messages sent by the service. All collected information is completely anonymous and is not associated with the User. Such information is collected and processed in compliance with applicable laws. It will not be used for any other purposes than improving the service and the relevance of the notification messages. Any personal data are NOT collected. You can disable, at any time, collecting information. For this purpose, you have an option in the application settings available in the settings of your terminal equipment.

By accessing and use of the Service, you agree that your following personal data: mobile number, type of services/options used and geo-localization shall be processed by Orange, including transferred to and processed in France by Orange group companies, for purpose of ensuring proper performance of Service and for other objectives stated in the description of Service. Your personal data will not be stored in France or elsewhere abroad.

Except for personal data expressly stated herein, Orange does not process the personal data of its customers during the downloading, installation or use of the Service. If your personal data are processed, Orange assures you that the processing takes place in accordance with the Law No. 133 of 8 July 2011 on the Protection of Personal Data. Your personal data are used exclusively with a view to the proper performance of the Service or with a view to objectives that are expressly set forth in the description of the Service. You have the right to inspect, object and modify your personal data at any time, through a written request addressed to the party responsible for the processing: I.M. “Orange Moldova” S.A., 75, Alba Iulia Str., Chişinău, MD-2071.

The subscriber who shares their internet connection with third parties, either by providing the password to the access point (hotspot) created by him or by offering the possibility of using this connection without entering the password, bears the risk of unauthorized access to their data in the "MyOrange" account by those respective third parties.

6. Intellectual property

You acknowledge and accept that Orange (or its partners) is the lawful holder of all rights on the Service, including all intellectual property rights relating to the Service. Orange grants you entirely free of charge a limited, personal, non-transferable, non-exclusive and worldwide license for the use of the software that is delivered to you by Orange within the framework of the Service such as it is provided by Orange. This license is exclusively intended to make use of the Service that is provided by Orange, and this fully in accordance with the present General Conditions.

7. Applicable law - competent courts

The present General Conditions are governed by Moldovan law. Any dispute regarding the existence, interpretation or execution of these General Conditions falls within the exclusive jurisdiction of the competent courts of the Republic of Moldova.

8. Modifications to the General Conditions

Orange can modify these General Conditions at any time. In this case, Orange will make the modified General Conditions available on www.orange.md. You acknowledge and accept that, if you use the Service after the date on which the General Conditions were modified, this use signifies that you have accepted the modified General Conditions.