La conectare Love primești
3 luni gratuite
pentru Internet + TV Acasă
Abonamente Internet + TV Acasă
cu 100% Fibră
Internet + Televiziune
Gratuit
primele 3 luni
200 lei
lunar
până la
300 Mbps
Internet
150 canale,
TV
inclusiv 60 HD
vezi grila
Comandă acum
Internet + Televiziune
Gratuit
primele 3 luni
250 lei
lunar
până la
1 Gbps
Internet
180 canale,
TV
inclusiv 82 HD
vezi grila
Comandă acum
În plus, ai 1500 lei reducere
pentru un telefon, smart object sau accesoriu, pe care îl alegi chiar tu în magazinele Orange
la conectare Internet + TV Acasă
Condiţiile ofertei

Consumatorii casnici conectaţi la abonamentele Internet+TV Acasă şi Internet Acasă în mun. Orhei în perioada 07.07.2021-31.10.2021 beneficiază de reducere la plata lunară pentru abonamentul primar pentru primele 3 luni consecutive.

Suma reducerii lunare variază în funcţie de tipul abonamentului: 200 lei pentru Internet+TV Acasă 250 lei; 250 lei pentru Internet+TV Acasă 300 lei; 150 lei pentru Internet Acasă 200 lei; 200 lei pentru Internet Acasă 250 lei.

Clientul nu poate cumula reducerea menţionată mai sus cu alte reduceri similare, cu excepţia reducerii de 50 lei acordate în cadrul ofertei Love (în cazul în care clientul deţine un abonament voce mobil Orange activ cu plata lunară de cel puţin 50 lei pe acelaşi cont Orange).

În cazul suspendării abonamentului în primele 3 luni după conectare, termenul în care clientul beneficiază de reducere se micşorează cu perioada de suspendare.

În perioada contractuală minimă asumată la conectare, clientul nu poate schimba abonamentul pe unul cu plată lunară mai mică.

Privește canalele preferate pe orice televizor din casă
Primești reducere pe viață la Abonamentele mobile Nelimitat
xxx lei
xx luni cu
go xx
xx lei
Apeluri în rețea
Apeluri naţionale
Trafic Internet
Bonus Internet
xxx lei
xx luni cu
GO 110
110 lei
Nelimitat
cu 3 Numere
Favorite
300 minute
4 GB
+ 4 GB
100 lei
pe viaţă cu
Nelimitat 160
160 lei
Nelimitat
500 minute
7 GB
+ 7 GB
120 lei
pe viaţă cu
Nelimitat 180
180 lei
Nelimitat
600 minute
10 GB
+ 10 GB
150 lei
pe viaţă cu
Nelimitat 260
260 lei
Nelimitat
Nelimitat
Nelimitat
290 lei
pe viaţă cu
Nelimitat 400
400 lei
Nelimitat
Nelimitat
Nelimitat
Extra abonament: 120 MB = 9 lei
Reguli de utilizare a abonamentelor mobile Orange
Condiţiile ofertei
 1. Consumatorii casnici conectaţi la Internet + TV Acasă sau Internet Acasă în perioada 20.04-31.10.2021 pot beneficia de reducere la plata lunară pentru abonamentele mobil voce deţinute pe acelaşi cont Orange la data conectării sau activate în următoarele 30 zile, după cum urmează:
  • 60 lei - pentru abonamentele Orange Nelimitat 160 şi 180
  • 110 lei - pentru abonamentele Orange Nelimitat 260 şi 400 (planuri tarifare eligibile).
 2. Oferta se activează numai pentru abonamentele mobil voce active (nesuspendate) pentru care Clientul solicită acest lucru. Clientul poate solicita activarea ofertei în cel mult 30 zile de la data conectării. Clientul poate beneficia de prezenta ofertă o singură dată. Prezenta ofertă nu poate fi activată pentru abonamentele mobil voce care beneficiază de alte reduceri la plata lunară, acordate în temeiul altor oferte Orange.
 3. Pentru abonamentele mobil voce deţinute la data conectării, oferta se activează din următoarea dată de facturare a Clientului. Pentru abonamentele mobil voce contractate în următoarele 30 zile, oferta se activează din data activării abonamentului.
 4. În cazul şi pe perioada suspendării abonamentului fix, reducerea la abonamentele mobil voce nu se aplică. În cazul rezilierii contractului sau schimbului de titular pentru abonamentul fix, reducerea la abonamentele mobil voce îşi pierde valabilitatea ireversibil, fără a afecta valabilitatea angajamentului asumat conform pct. 1 şi 5.
 5. Clientul este obligat să respecte o perioadă contractuală minimă de 24 luni pentru abonamentele mobil voce pentru care activează ofertă. Perioada minimă contractuală curge din data activării ofertei. În cazul nerespectării perioadei contractuale minime din motive imputabile Clientului (de exemplu, rezoluţiunea contractului pentru abonament de către Client din motive neimputabile Orange Moldova, inclusiv prin portare, ori rezoluţiunea contractului pentru abonament de către Orange Moldova din motive imputabile Clientului), Orange Moldova are dreptul de a încasa de la Client o penalitate egală cu 50% din plata lunară de abonament (aplicabilă la data încălcării angajamentului respectiv) pentru întreaga perioadă contractuală minimă rămasă. În cazul suspendării abonamentului mobil voce, perioada suspendării nu se include în perioada contractuală minimă. În cazul în care Clientul are asumat şi/sau îşi asumă un alt angajament privind perioada minimă contractuală (de exemplu, în legătură cu procurarea unui dispozitiv la preţ promoţional şi/sau în rate), penalităţile datorate pentru nerespectarea angajamentelor asumate se cumulează.
 6. În cazul rezoluţiunii sau revocării contractului sau schimbului de titular pentru abonamentul Internet + TV Acasă sau Internet Acasă, oferta îşi pierde valabilitatea ireversibil, fără a afecta valabilitatea angajamentului privind respectarea perioadei contractuale minime asumat pentru abonamentele mobil voce. În cazul rezoluţiunii contractului pentru abonamentul Internet + TV Acasă sau Internet Acasă de către Client până la conectarea la reţea sau revocării acestuia, perioada contractuală minimă aplicabilă abonamentelor mobil voce pentru care a fost activată oferta este de 12 luni.
 7. În cazul schimbării Internet + TV Acasă sau Internet Acasă pe un alt tip de plan tarifar, oferta activată pentru toate abonamentele mobil voce îşi pierde valabilitatea ireversibil, fără a afecta valabilitatea angajamentului privind respectarea perioadei contractuale minime asumat pentru aceste abonamente.
 8. În cazul schimbării planului tarifar activat la abonamentele mobil voce pe unul ineligibil, oferta activată pentru acel abonament îşi pierde valabilitatea ireversibil, fără a afecta valabilitatea angajamentului privind respectarea perioadei contractuale minime asumat pentru acest abonament.
 9. În cazul schimbului de titular la abonamentul mobil voce, oferta activată pentru acel abonament nu se transferă noului titular şi îşi pierde valabilitatea ireversibil, iar angajamentul privind respectarea perioadei contractuale minime rămase pentru acest abonament trece la noul titular.
 10. După expirarea perioadei de aplicare a reducerii, Clientul continuă să utilizeze abonamentele voce mobile în condiţii standard, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi suplimentare.
 11. Consumatorii casnici care deţin un abonament mobil voce Orange activ de cel puţin 50 lei şi se conectează la un abonament Internet + TV Acasă sau Internet Acasă în perioada 20.04-31.10.2021 pot, în termen de 30 zile de la activarea acestuia (dacă contractul nu a fost revocat), beneficia de 1500 lei reducere la procurarea unui dispozitiv de la Orange (în cazul procurării unui televizor, Clientul poate să nu deţină un abonament mobil voce). Un client poate beneficia de prezenta ofertă o singură dată. Preţul dispozitivului pentru care se aplică reducerea nu poate fi mai mic de 1502 lei, la achitarea în rate cu avans 0 lei – nu mai mic de 2000 lei, iar la achitarea în rate cu avans – nu mai mic de 3024 lei. Prezenta reducere nu poate fi utilizată concomitent cu reduceri din contul Minutelor de Fidelitate. În cazul returului dispozitivului din motive imputabile Orange Moldova, Clientul poate beneficia de aceeaşi reducere pentru procurarea altui dispozitiv, cu condiţia că perioada promoţiei indicată mai sus nu a expirat. Preţul de 99 lei pentru Samsung Galaxy A02 se formează prin aplicarea reducerii menţionate mai sus la preţul promoţional Love al dispozitivului, afişat pe orange.md. Oferta este valabilă în limita stocului.
 12. În cadrul ofertei Love, Clientul care deţine un abonament voce mobil Orange activ cu plata lunară de cel puţin 50 lei beneficiază de 50 lei reducere la plata lunară pentru abonamentele Internet + TV Acasă deţinute pe acelaşi cont Orange.
 13. Abonamentele Nelimitat 260 şi Nelimitat 400 includ 40 GB, respectiv, 50 GB la viteză înaltă şi ulterior – nelimitat la viteză de până la 256 Kbps pentru download şi 128 Kbps pentru upload.
 14. Viteza Internet specificată reprezintă viteza maximă de transfer al datelor. În cadrul abonamentului cu viteză de 1 Gbps, Clientul poate experimenta o viteza maximă între 800 Mbps şi 1 Gbps prin cablu şi între 400 Mbps şi 500 Mbps prin Wi-Fi 5 (în proximitatea echipamentului ONT), viteza reală fiind dependentă de un şir de factori externi care sunt în afara controlului Orange, inclusiv de performanţa echipamentului terminal utilizat de Client.
 15. Modulul CI+ pentru TV se oferă dacă televizorul permite folosirea acestui modul, altfel se oferă decoder TV Box HD.
 16. La conectarea Orange Internet + TV Acasă sau Internet Acasă cu viteza nominală de până la 1 Gbps se oferă ONT Huawei HG8247W5, iar la viteza Internet de 300 Mbps se va oferi ONT Huawei HG8145V5.
Versiunea Desktop