Business PBX
Centrală telefonică digitală
pentru afacerea ta
Un mod inteligent de a gestiona telefoanele de la birou

Cu serviciul Business PBX beneficiezi de funcționalitățile disponibile prin centrale telefonice digitale. Acum, primeşti de la Orange instrumentul util pentru organizarea eficientă a vânzărilor şi deservirea clienţilor. Avem noi grija echipamente necesare precum şi administrarea acestora

Business PBX
O soluţie de telefonie IP care permite construirea unui sistem inovativ de comunicații intern și extern al companiei.
Beneficii exclusive pentru afacere
Dispozitive specializate pentru comutarea şi procesarea traficului voce
Posibilitatea interconectării oficiilor companiei
Optimizarea costurilor prin utilizarea unei rețele de date și voce unificate
Orange oferă mentenanţa şi administrarea centralei telefonice
Prototipuri a serviciului Business PBX

*În cazul în care este necesar, Clientul poate solicita soluţii personalizate.

Funcţii incluse în Business PBX
Vezi toate funcţiile

Număr unic de intrare (multiline)

Definirea corespondenței dintre un număr de telefonie fix și unul mobil, care pot fi configurate să se comporte ca o singură linie la primirea unui apel.

Meniu vocal interactiv (IVR)

Permite configurarea rapidă, fără costuri și fără cunoștințe tehnice avansate, și planificarea pe calendar, a unor scenarii de răspuns interactiv care direcționează fiecare apel, imediat, către persoana potrivită.

Statistica şi înregistrarea apelurilor

Permite efectuarea rapoartelor complexe privind istoricul apelurilor, precum şi înregistrarea audio a convorbirilor.

Prezentare identitate

Permite vizualizarea pe ecranul telefonului a numărului care te apelează, dacă apelantul nu și-a restricționat trimiterea identității. În plus, permite și prezentarea identității numărului pe care îl folosești.

Redirecţionare apel

Apelurile primite sunt redirecționate către un alt număr național, de fix sau mobil, cu posibilitatea de a alege modul de transfer.

Integrare CRM

Oferă posibilitatea de a integra centrala telefonică IP PBX cu CRM.

Apel reţinut

Permite întreruperea temporară a unei convorbiri pentru a iniția o nouă convorbire sau pentru a accepta un apel în așteptare.

Apel în aşteptare

La primirea unui apel în timpul unei convorbiri în desfășurare, vei fi notificat sonor și vei avea posibilitatea să răspunzi (cod activare *43#; cod dezactivare *44#).

Plan privat de numerotaţie

Permite apelarea între membrii grupului, prin utilizarea unui număr scurt de minim 3 cifre.

Conferinţă în 5

Permite inițierea unei conferințe telefonice cu până la 5 participanți ce folosesc numere naționale, fixe sau mobile.

Grup de hunting pentru telefonie fixă

Transferarea automată a unui apel primit între mai multe numere fixe, după criterii predefinite (grup de hunting liniar/circular/uniform/simultan).

Restricţionare apel ieşire

Permite restricționarea direcțiilor către care se pot iniția apeluri la nivelul fiecărei linii de voce, fixă sau mobilă.

Funcţional Call Center

Prin activarea cozilor de aşteptare, apelurile sunt preluate şi atribuite departamentului competent, în baza unui algoritm predefinit.

Fax to web

Permite utilizatorului final să primească/ trimită prin interfaţa web, documente recepţionate iniţial prin serviciul clasic de fax.

Reapelare ultimul număr

Apelează ultimul număr format.

Apelarea ultimului număr de la care ai primit un apel

Permite apelarea ultimului număr de la care ai fost apelat, indiferent dacă ai răspuns sau nu.

Apel reţinut

Permite întreruperea temporară a unei convorbiri pentru a iniția o nouă convorbire sau pentru a accepta un apel în așteptare.

Speed dial (Apelare rapidă)

Permite asocierea de coduri de două cifre pentru apelare rapidă.

Nu deranja

Permite ca toate apelurile primite să fie respinse automat, fără notificare, cu ton de ocupat.

Transfer apel

Permite transferarea unei convorbiri active către un alt număr.

Muzică în aşteptare

Atunci când ești sunat pe fix, apelantul va asculta o melodie în locul sunetului de apel.

Supervizare

Permite intervenția unei terțe persoane într-o convorbire în desfășurare, de pe propriul său terminal.

Cod de autorizare

Permite intervenția unei terțe persoane într-o convorbire în desfășurare, de pe propriul său terminal.

Preluare apel

Permite preluarea unui apel primit pe un alt terminal fix.

Parcare apel

Întrerupe temporar o convorbire în vederea preluării pe un alt terminal fix din cadrul aceluiași grup.

Căsuţă vocală unică

Răspuns vocal unic.

Muzică în aşteptare personalizată

Atunci când ești sunat pe un număr de fix, apelantul va asculta o melodie, pe care o poți selecta, în locul sunetului de apel.

Limitare apeluri

Permite stabilirea unor plafoane de trafic pe tipuri de destinații la nivelul fiecărei linii de voce, fixă sau mobilă.

Listă excepţii

Permite crearea de liste de numere către care este permis/refuzat dreptul de a iniția sau primi apeluri și SMS-uri.

Restricţionare apel intrare

Permite respingerea automată, fără anunțare prealabilă, a apelurilor dinspre anumite numere.

Restricţionare apel ieşire

Permite restricționarea direcțiilor către care se pot iniția apeluri la nivelul fiecărei linii de voce, fixă sau mobilă.

Mesaj de salutare

Permite crearea mesajului de salut, care poate fi personalizat. De exemplu: denumirea companiei şi ofertele curente.

Solicită activarea serviciului
Întrebări frecvente
Vezi aici
Versiunea Desktop