Minute de Fidelitate

Știm din proprie experiență cât de mult înseamnă încrederea și aprecierea reciprocă în relațiile de afaceri. Mai ales atunci când ne dorim să devină durabile.

De aceea, special pentru fiecare companie care ne este alături și pentru fiecare angajat în parte, am creat un nou Program de Fidelitate, care aduce avantaje mai mari pe măsură trecerii timpului.

Mai mult timp la abonament – mai mare numărul de Minute de Fidelitate acordate.

Abonamente Business
Abonamente
Business
Business
80
Business
Nelimitat 170
Business
Nelimitat 500
Business
Nelimitat 750
Business
Nelimitat 1000
Business
Nelimitat 1500
Business
Nelimitat 2000
după 6 luni 5 10 15 25 60 60 60
după 1 an 10 15 20 30 80 80 80
după 2 ani 15 20 25 35 100 100 100
după 3 ani 15 25 30 40 120 120 120
după 4 ani 20 30 35 45 140 140 140
după 6 ani 25 35 40 50 160 160 160
după 8 ani 30 40 45 55 180 180 180

Minutele de Fidelitate pot fi utilizate pentru apeluri naționale și internaționale, mesaje SMS, după consumarea minutelor standard din abonament.

De asemenea, acestea pot fi folosite pentru procurarea de telefoane mobile la un preț special, accesorii, pachete PrePay sau pentru plata serviciilor administrative.

Rată de schimb: 1 Minut de Fidelitate = 1 leu.


Va mulțumim pentru încrederea acordată serviciilor Orange.

Orange Moldova aduce la cunoștință modificarea și completarea Condițiilor sale generale de furnizare a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, și anume a prevederilor privind răspunderea în cazul neachitării facturii care sunt aplicabile persoanelor juridice și persoanelor fizice asimilate acestora. Aceste modificări și completări au fost elaborate ca răspuns la doleanțele și sugestiile corespunzătoare primite de la numeroși clienți și au scopul de a îmbunătăți experiența de utilizare a serviciilor Orange Moldova.

Orange Moldova aduce la cunoștință modificarea și completarea Condițiilor sale generale de furnizare a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, și anume a prevederilor privind răspunderea în cazul neachitării facturii care sunt aplicabile persoanelor juridice și persoanelor fizice asimilate acestora.

Aceste modificări și completări au fost elaborate ca răspuns la doleanțele și sugestiile corespunzătoare primite de la numeroși clienți și au scopul de a îmbunătăți experiența de utilizare a serviciilor Orange Moldova.

Noile condiții vor intra în vigoare în perioada 16.07.2024 – 16.08.2024, la data de facturare a clientului. Însă, dacă Clientul are încheiat cu Orange Moldova un acord adițional, noile condiții vor intra în vigoare la expirarea termenului acordului adițional.

În conformitate cu noile condiții, termenul de achitare a facturii rămâne neschimbat, 20 zile calendaristice de la data de facturare, însă, dacă clientul are o vechime în rețea de cel puțin 12 luni, atunci, prin derogare de la regula generală:

  • Apelurile de ieșire și accesul la Internet se suspendă numai dacă clientul nu achită factura în termen de ~50 zile (adică o lună + 20 zile) de la data de facturare;
  • Apelurile de intrare se suspendă numai dacă clientul nu achită factura în termen de ~90 zile (adică 3 luni) de la data de facturare;
  • În schimb, în caz de neplată a facturii în termen de 20 zile de la data de facturare, Orange Moldova va percepe o penalitate în cuantum de 0,05% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere a plății, dar nu mai mult decât pentru ~72 zile (~10 zile + 2 luni). Penalitatea se va factura pentru fiecare perioadă de facturare, la următoarea dată de facturare. Pentru neachitarea facturilor emise până la intrarea în vigoare a noilor condiții, penalitatea nu se percepe;
  • Pentru reconectare, clientul va trebui să achite integral suma restantă.

Clienții care nu sunt de acord cu această modificare au dreptul de a rezolvi contractul, fără penalizări, prin notificare scrisă transmisă către Orange Moldova până la data intrării în vigoare a modificării. În caz contrar, se va considera că au acceptat modificarea respectivă.

Dacă Clientul are încheiat cu Orange Moldova un acord adițional și nu este de acord cu această modificare, el are dreptul de a rezolvi contractul doar cu efect din data expirării termenului acordului adițional.

Dacă Clientul are încheiat cu Orange Moldova un acord adițional și dorește ca noile condiții să înceapă să se aplice contractului său înainte de expirarea termenului acordului adițional, Clientul va semna cu semnătură electronică calificată cererea privind aplicarea modificărilor la condițiile generale și o va expedia la adresa corporate@orange.md până la data de 16.07.2024.

Mai multe detalii pot fi obținute la numărul 700, sau de la Reprezentantul Vânzări Corporative Orange, sau în magazinele Orange (lista magazinelor, adresele și programul de funcționare al acestora sunt afișate pe www.orange.md).

Vă mulțumim pentru fidelitatea dvs. și pentru încrederea pe care ne-o acordați.

Cu stimă,
Orange Moldova