Egalitatea profesională

Egalitatea profesională între femei şi bărbaţi este una din priorităţile strategiei noastre de afaceri, deoarece aceasta promovează coeziunea socială şi îmbunătăţeşte performanţele companiei. La Orange, suntem 156.000 femei şi bărbaţi care facilitează experienţa digitală tuturor clienţilor noştri din întreaga lume.

Ne angajăm să oferim remunerare egală, asigurând o reprezentare echitabilă a femeilor şi bărbaţilor în toate domeniile de activitate, oferind echilibru între viaţa profesională şi cea personală a angajaţilor şi ajutând mai multe femei să aibă acces la poziţii de conducere.

Ca parte a strategiei sale, grupul şi-a stabilit ca obiectiv o reprezentare de 35% a femeilor în toate funcţiile superioare de conducere. Pentru aceasta, grupul a urmat, timp de câţiva ani, o politică ambiţioasă de egalitate profesională între femei şi bărbaţi în toate ţările în care este prezent.

Această politică se bazează pe patru axe:

  • remunerare egală, depunând eforturi pentru eliminarea diferenţelor existente
  • reprezentarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în toate domeniile de activitate, în special în funcţiile tehnice, unde femeile sunt încă slab reprezentate
  • reprezentarea mai bună a femeilor în poziţiile de conducere, prin identificarea şi susţinerea femeilor talentate de-a lungul carierei lor
  • echilibrul între viaţa profesională şi cea personală, în principal prin sprijinirea părinţilor şi atenţia acordată modului de organizare a muncii

Grupul Orange a obţinut certificarea GEEIS  (Standardul European şi Internaţional în Egalitate de Gen)  la nivel european, iar printre entităţile certificate se numără: OBS ( Franţa, Germania şi Italia),  Orange Franţa, Orange Spania, Orange Belgia, Orange România, Orange Polonia şi … Orange Moldova!

Această certificare permite companiei noastre să fie recunoscută pentru politicile de egalitate profesională ce se încadrează în politica de diversitate a grupului, plasând experienţa angajatului în centrul tuturor activităţilor sale.