În calitate de operator de încredere, la Orange ne propunem să oferim zi de zi acces la o lume digitală responsabilă și durabilă și să aducem oamenii mai aproape de tehnologie.

Misiunea noastră pe termen îndelungat este să promovăm incluziunea digitală și să protejăm mediul – piloni care stau la baza planului strategic al Grupului Orange, Engage2025.


Direcțiile noastre strategice

Internet Gigabit pentru şcoala ta, gratuit de la Orange
Detalii
#SuperCoders
Detalii
Programul de voluntariat Ne Pasă
Detalii

Despre Responsabilitatea Socială

La Orange, suntem conștienți de impactul deciziilor și activităților noastre asupra societății. Zi de zi, avem grijă să implementăm o politică de responsabilitate socială care să contribuie la sănătatea, bunăstarea și dezvoltarea durabilă a societății, ținând cont de așteptările părților interesate: angajați, clienți, comunitate. Recunoaștem standardul ISO 26000 ca document de referință pentru implementarea comportamentului nostru social responsabil și aplicăm cele 7 subiecte cheie ale sale drept cadru pentru integrarea responsabilității sociale în valorile și practicile noastre:

1. Guvernanță

Ne gestionăm afacerea responsabil, transparent, etic, în conformitate cu legea și normele internaționale și ținând cont de prioritățile părților interesate.

2. Practici de operare corecte

Respectăm legea și exersăm responsabilitatea și corectitudinea în relațiile cu părțile implicate: angajați, clienți, autorități, parteneri, clienți, furnizori.

3. Drepturile omului

Tratăm oamenii cu respect, depunem eforturi pentru a ajuta persoanele din grupuri vulnerabile și facem tehnologia digitală mai accesibilă pentru fiecare

4. Practici de muncă echitabile

Oferim angajaților noștri condiții de muncă juste, sigure și sănătoase, punem pe prim plan egalitatea profesională și ne angajăm în dialog permanent pentru a le soluționa preocupările.

5. Grija față de client

Oferim produse și servicii sigure și de calitate, informații corecte și transparente și promovăm consumul durabil.

6. Protecția mediului

Minimizăm și îmbunătățim impactul afacerii noastre asupra mediului prin proiecte de eficiență energetică și economie circulară.

7. Implicarea în dezvoltarea comunității

Susținem comunitatea și ne implicăm în dezvoltarea și bunăstarea acesteia, atât prin acces la produse și servicii de calitate, cât și prin proiecte sociale.


Angajamentul Grupului Orange
pentru o lume mai bună
Incluziunea digitală și protejarea mediului sunt două dintre principiile ce stau la baza planului strategic de dezvoltare al Grupului Orange, Engage2025.
Astfel, dintre toate Obiectivele de Dezvoltare Durabilă declarate de Organizația Națiunilor Unite în 2015 pentru următorii 30 de ani, Orange a identificat 6 domenii unde poate face diferența, demonstrând o dată în plus poziția de lider social responsabil.
Industrie, inovație
și infrastructură
Inegalități
reduse
Consum și producție
responsabile
Acțiunea
asupra climei
Pace, justiție
și instituții puternice
Parteneriate
pentru obiective
Partenerii noștri

Adresă:

Orange Moldova SA, str. Alba Iulia 75, MD-2071, Chişinău, Moldova

Telefon:

+373 22 975 010

Fax:

+373 22 977 520