Date personale

Datele cu caracter personal sunt considerate informațiile care identifică direct o persoană fizică: nume, prenume, adresă de domiciliu, e-mail sau număr de telefon, dar și orice alte date care permit identificarea indirectă a acesteia.

În vederea prestării serviciilor contractate de client, Orange Moldova colectează, procesează şi stochează date în baza temeiului legal, iar protejarea acestor date este primordială pentru noi.

Orange Moldova prelucrează datele personale ale clienţilor doar în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul cu care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

Te invităm să citești mai jos politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, iar pentru întrebări, găseşte secţiunea „Adresează-ne o întrebare”

Pentru orice solicitări sau informații suplimentare cu privire la modalitatea în care Orange Moldova prelucrează Date cu caracter personal, precum și pentru a vă putea exercita drepturile privind protecția datelor, puteți contacta Responsabilul de protecția datelor Orange Moldova prin oricare dintre următoarele modalităţi:

  • e-mail la adresa: datepersonale@orange.md
  • solicitare pe adresa sediului central Orange Moldova: str. Alba Iulia 75, Chişinău, Republica Moldova, MD-2071

Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Detalii aici
Adresează-ne o întrebare
Accesați formularul