Alte informaţii

Fuziunea Orange Moldova/Sun Communications

Întreprinderea Mixtă “Orange Moldova” S.A. (IDNO 1003600106115 din 18.03.1998) și Societatea cu Răspundere Limitată „Sun Communications” (IDNO 1003600061928 din 08.12.1994) aduc la cunoștința publicului intenția sa de a se reorganiza prin fuziune, prin absorbţia „Sun Communications” S.R.L. de către Î.M. „Orange Moldova” S.A. „Sun Communications” S.R.L. este filiala Î.M. „Orange Moldova” S.A., achiziționată în anul 2016. Fuziunea are ca scop simplificarea şi raţionalizarea structurii grupului Orange, din care fac parte ambele societăți, gestionarea mai eficientă a resurselor financiare şi activelor lor, reducerea poverii administrative și a cheltuielilor şi sporirea competitivităţii pe piaţă. Proiectul contractului de fuziune poate fi consultat aici până la data de 31.05.2023.

Procedura de selecţie a dealerilor direcţi Orange

Prezenta procedură detaliază criteriile aplicate de Î.M. „Orange Moldova” S.A. („Orange Moldova”) la selectarea agenţilor economici care vor asigura distribuţia de produse şi servicii Orange.

Procedura de selecţie a prestatorilor de servicii de plată

Prezenta procedură detaliază criteriile aplicate de Î.M. „Orange Moldova” S.A. („Orange Moldova”) la selectarea agenţilor economici care vor presta servicii de plată pentru achitarea produselor şi serviciilor Orange, prin încheierea unui contract de colectare a plăţilor cu Orange Moldova.


Rapoarte 2023

Situatii Financiare Orange Moldova 2023 Raportul Conducerii Orange Moldova 2023 Situatii Financiare Consolidate Orange Moldova 2023 Raportul Conducerii Consolidat Orange Moldova 2023 Situatii Financiare Orange Systems 2023 Raportul Conducerii Orange Systems 2023

Rapoarte 2022

Situatii Financiare Orange Moldova 2022 Raportul Conducerii Orange Moldova 2022 Situatii Financiare Consolidate Orange Moldova 2022 Raportul Conducerii Consolidat Orange Moldova 2022 Situatii Financiare Orange Systems 2022 Raportul Conducerii Orange Systems 2022

Rapoarte 2021

Situații Financiare Consolidate Orange Moldova 2021 Raportul Conducerii Consolidat Orange Moldova 2021 Situații Financiare Orange Moldova 2021 Raportul Conducerii Orange Moldova 2021 Situații Financiare Orange Systems 2021 Raportul conducerii Orange Systems 2021

Rapoarte 2020

Situații Financiare Orange Moldova 2020 Raportul Conducerii Orange Moldova 2020 Situații Financiare Consolidate Orange Moldova 2020 Raportul Conducerii Consolidat Orange Moldova 2020