Cu privire la alocarea de numere telefonice scurte pentru colectarea de fonduri pentru terţe persoane prin intermediul mesajelor scurte cu tarif premium, Orange Moldova informează:

La 14.09.2013, a intrat în vigoare Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (http://lex.justice.md/). Această lege transpune Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, precum şi Directiva nr. 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică.

Potrivit art. 4 alin. (7) al acesteia, activitatea ce constă în „executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice […] şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor” se consideră „servicii de plată”.

Conform art. 10 al acestei Legi, persoana care intenţionează să presteze servicii de plată în calitate de societate de plată este obligată, înainte de a începe să presteze servicii de plată, să obţină licenţă de activitate de la Banca Naţională. Pentru a obţine şi deţine asemenea licenţă, societăţile de plată sunt supuse unor cerinţe prudenţiale (inclusiv de raportare) extensive şi oneroase, inclusiv deschiderea pentru clienţii săi şi administrarea unor conturi de plăţi separate, destinate exclusiv pentru executarea operaţiunilor de plată.

Legea nominalizată nu permite unui furnizor de rețele şi servicii de comunicații electronice să execute, pentru un abonat la rețeaua sa, operațiuni de plată efectuate de pe un dispozitiv electronic sau prin intermediul acestuia, din contul mobil deschis la furnizorul de rețele sau servicii de comunicații electronice, în cadrul unei activități de colectare a donațiilor în scopuri caritabile.

Asemenea derogare este prevăzută de Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, cu condiția ca valoarea cumulată a operațiunilor de plată pentru un abonat individual să nu depășească 300 EUR pe lună, însă această Directivă nu a fost încă transpusă în Republica Moldova.