01.12.2020

Află cine sunt învingătorii proiectului "Burse pentru formare profesională", ediţia 2020 - 2021

Fundația Orange Moldova a desemnat învingătorii celei de-a X-a ediții a proiectului „Burse pentru formare profesională”, implementat de Centrul de Informații Universitare, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din RM.

În concursul din acest an au fost depuse 286 dosare. Astfel, Fundaţia Orange Moldova a oferit, în bază de concurs, 80 de burse în valoare de 12 000 lei fiecare, pentru ca studenţii să-şi poată acoperi cheltuielile legate de studii, dar şi cele curente: cazare, masă, precum şi rechizite şi materiale pentru exersarea viitoarei meserii. Cei 80 de finalişti vin din 38 de instituții medii de specialitate din 10 regiuni ale țării.

Proiectul are drept scop susţinerea tinerilor din medii social-vulnerabile din Moldova, prin facilitarea accesului la educaţie în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, precum și motivarea acestora de a-şi continua studiile şi a evolua în plan profesional, prin oferirea suportului financiar şi informaţional necesar.

Mai multe detalii despre proiect şi condiţiile de eligibilitate găsiţi aici.

Bursieri, aplicanţi noi la ediţia 2020 - 2021
# Numele, prenumele Instituţia de învăţământ curentă
1 Cuzmenco Anastasia Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
2 Malanca Ion Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
3 Ciornîi Andrei Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
4 Boțan Nicolai Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
5 Chirsanov Dorel Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
6 Dimitriu Mihail Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
7 Berliba Igor Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
8 Țurcan Pavel Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
9 Bondarciuc Maxim Centrul de Excelență în Construcții
10 Varzari Nicoleta Centrul de Excelență în Construcții
11 Covaci Andreea Centrul de Excelență în Construcții
12 Lisnic Constantin Centrul de Excelență în Transporturi
13 Graur Ana Centrul de Excelență în Transporturi
14 Cavalji Serghei Centrul de Excelență în Transporturi
15 Șliomskaia Vladislava Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat
16 Arnaut Natalia Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat
17 Juncu Victor Colegiul de Medicină din Ungheni
18 Paladii Ina Colegiul de Medicină din Ungheni
19 Gîrlea Valeria Colegiul Național de Comerț al ASEM
20 Rotaru Tatiana Colegiul Național de Comerț al ASEM
21 Luciac Evelina Școala Profesională nr. 5 din Chișinău
22 Bruma Daniela Școala Profesională nr. 5 din Chișinău
23 Martîniuc Nadejda Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor
24 Cebanenco Adelina Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"
25 Rudeanu Liliana Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți
26 Bondarciuc Alina Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău
27 Mineailuc Cristian Colegiul Agroindustrial din Ungheni
28 Serbenco Oxana Colegiul Cooperatist din Moldova
29 Duminică Victoria Colegiul de Ecologie din Chișinău
30 Ologu-Cerguță Iraida Colegiul Internațional de Administrare și Business
31 Col Liubov Colegiul Național de Coregrafie
32 Botnaru Cătălina Colegiul Pedagogic "Ion Creangă" al US "A. Russo" din Bălți
33 Grejdeanu Adrian Colegiul Tehnic al UTM
34 Olii Iana Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți
35 Golan Savina Colegiul ULIM
36 Rusu Mihail Școala Profesională din Ceadîr-Lunga
37 Topal Nicolai Școala Profesională din Comrat
38 Eni Ian Școala Profesională din Florești
39 Bîtca Constantin Școala Profesională din Orhei
40 Loghin Cristina Școala Profesională nr. 6 din Chișinău
Bursieri, re-aplicanţi la ediţia 2020 – 2021
# Numele, prenumele Instituţia de învăţământ curentă
1 Solovei Constantin Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
2 Busuioc Ciprian Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
3 Țărnă Elena Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
4 Lebeda Nicolae Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
5 Chirtoca Veronica Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
6 Dintiu Alexia Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
7 Levinte Adrian Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
8 Popazov Vasilii Centrul de Excelență în Construcții
9 Armaș Ion Centrul de Excelență în Construcții
10 Mocreac Andrei Centrul de Excelență în Construcții
11 Railean Daniel Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
12 Melnic Serghei Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
13 Zglavoci Maria Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
14 Voineac Iulia Colegiul de Medicină din Bălți
15 Silvestru Carolina Colegiul de Medicină din Bălți
16 Melnic Virsavia Colegiul de Medicină din Bălți
17 Raduceai Alexandra Centrul de Excelență în Industria Ușoară
18 Ghilescu Crina Centrul de Excelență în Industria Ușoară
19 Molla Vera Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"
20 Scaun Ana-Maria Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"
21 Golban Marinela Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău
22 Draguțan Valeria Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău
23 Conovciuc Evelina Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul
24 Iuzu Alexandra Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul
25 Curdoglo Natalia Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat
26 Bîzîcci Elena Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat
27 Dudai Elena Colegiul Agroindustrial din Ungheni
28 Slobodeniuc Iana Colegiul Agroindustrial din Ungheni
29 Chirsanov Elena Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
30 Enișevschi Diana Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău
31 Cojocaru Marina Colegiul "Mihai Eminescu" din Soroca
32 Barba Emanuela Colegiul Agroindustrial din Rîșcani
33 Căpățînă Atanasie Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală"
34 Talmaci Veronica Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
35 Tacu Daniela Colegiul de Studii Administrative și Fiscale
36 Plămădeală Anastasia Colegiul Național de Coregrafie
37 Fîntîna Mirela Colegiul Pedagogic "Ion Creangă" al US "A. Russo" din Bălți
38 Gherghelegiu Luminița Colegiul Politehnic din Bălți
39 Poșcoi Vadim Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți
40 Spancioc Tatiana Școala Profesională nr. 11

Notă! Deciziile finale în cadrul concursului sunt stabilite de comun acord de către Consiliul Donatorilor şi Comisia de Experţi, nominalizată în cadrul programului, în urma evaluării dosarelor de aplicare.

Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

Centrul de Informații Universitare își rezervă dreptul de a întrerupe plata bursei în cazul în care bursierul/a a întrerupt studiile. În acest caz, bursa va putea fi oferită primului candidat plasat pe lista de așteptare.