15.11.2018

Aplică la cel mai prestigios concurs pentru studenți – Burse de Merit, ediția a XXIII-a

Orange Moldova te invită să participi la cel mai important program de burse din Moldova - Burse de Merit pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIII-a. Aplică la concurs până pe 17 decembrie 2018, şi fii unul dintre cei 50 de tineri care vor intra în posesia unei burse în valoare de 12 mii de lei.

Programul derulat în parteneriat cu BC Moldova Agroindbank SA este implementat de către Centrul de Informaţii Universitare și organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova.

Bursele vor fi oferite în bază de concurs după cum urmează:

 • 35 burse – pentru studenţii din ultimul an de studii superioare de licenţă (inclusiv penultimul an din cadrul programelor de studii integrate);
 • 15 burse – pentru studenţii din primul an de studii superioare de master (inclusiv ultimul an din cadrul programelor de studii integrate).

Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:

 1. să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, cu vârsta limită de până la 30 ani inclusiv;
 2. să fie:
 • studenți înmatriculaţi în ultimul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul I, studii superioare de licenţă (anul absolvirii 2019), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);
 • sau
 • studenți înmatriculaţi în primul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul II, studii superioare de master (care şi-au continuat studiile de master imediat după absolvirea ciclului de licenţă), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);
 • sau
 • studenţi care urmează programe de studii integrate (studii superioare de licență și master), cu frecvenţă la zi, în una din următoarele instituţii de învățământ superior din RM:

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Facultatea Medicină şi Facultatea Sănătate Publică – eligibili fiind studenţii de la anii de studii V şi VI; Facultatea Farmacie şi Facultatea Stomatologie – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Medicină Veterinară – eligibili fiind studenţii de la anii V şi VI;

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;

Universitatea Slavonă, Facultatea Economie, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V.

 1. să dea dovada unei reuşite academice, având media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani. Pentru studenții masteranzi se va lua în considerare nota medie generală de licență din diploma de licență.
 2. să demonstreze participarea în activităţi curriculare şi extracurriculare (cerinţă obligatorie).

 

Data limită de prezentare a dosarelor este 17 decembrie 2018, ora 17:00!

Informații suplimentare și regulamentul programului pot fi găsite pe www.eac.md.

Pentru întrebări, vă rugăm să ne contactați la : (022)221167, (022)221172, 068220072, eac@eac.md.

Versiunea Desktop