23.06.2020

AVIZ DE INFORMARE

În atenţia acţionarilor Întreprinderii Mixte „Orange Moldova” S.A.

Întreprinderea Mixtă „Orange Moldova” S.A. Vă aduce la cunoştinţă că în perioada 1 septembrie 2020 – 30 noiembrie 2020 va avea loc transmiterea registrului acţionarilor societăţii de la Societatea de registru „Soliditate” S.A. către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Astfel, fiecare acţionar are dreptul, în condiţiile legii, de a verifica până la iniţierea procedurii de transmitere în cauză corectitudinea datelor aferente acţiunilor deţinute înscrise la Societatea de registru. În cazul în care aţi depistat careva neconcordanţe referitor la cantitatea de valori mobiliare şi/sau deţinătorul acestora, vă rugăm să vă adresaţi la Societatea de registru sau emitent.

Contacte:

Pentru Societatea de registru: „Soliditate” S.A., adresa: MD-2005, mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, tel. 022 549 320.
Pentru Emitent: Întreprinderea Mixtă “Orange Moldova” S.A., MD-2071, str. Alba Iulia 75, mun. Chişinău, Republica Moldova, tel. 022 975 010.

Versiunea Desktop