05.11.2020

Fundația Orange Moldova dezvoltă abilitățile digitale ale cadrelor didactice din Moldova

Fundația Orange Moldova continuă să susțină cadrele didactice din țară, în cadrul proiectului „Clasa Viitorului”, implementat de Centrul de Informații Universitare, oferindu-le oportunități de dezvoltare a abilităților digitale.

Cu suportul financiar integral al Fundației au fost elaborate două cursuri de formare profesională continuă pentru profesori: „Alfabetizare și dezvoltare a competențelor digitale a cadrelor didactice” și „Utilizarea eficientă a echipamentelor digitale tipice „Clasa Viitorului”, în procesul de predare-învățare”.

Primul curs a fost lansat în iulie 2020 cu scopul de a dezvolta competențele digitale de bază ale cadrelor didactice din învățământul general şi aplicarea acestora în procesul de predare-învățare. Până în prezent, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, de acest curs au beneficiat 3.732 profesori de la toate treptele învățământului general din țară.

Cel de-al doilea curs a început cu lansarea primului modul pe 28 octombrie la „Clasa Viitorului”, unde 31 de cadre didactice din 21 de regiuni ale țării au acumulat abilităţi practice de utilizare a echipamentelor digitale specifice ”Clasa Viitorului”, care îi va ajuta ulterior să predea disciplinele STEAM - fizica, chimia, biologia, geografia și științele – în scenarii de lecţii interdisciplinare.

Veaceslav MACRINICI, profesor de fizică, Liceul „I.L. Caragiale”, or. Orhei:
„Pentru mine, aceste cursuri au o mare importanță, deoarece avem utilaje noi, utilaje pe care le testăm permanent și venim la aceste cursuri pentru a face schimb de experiență. Am mari așteptări, deoarece am recunoscut aici niște utilaje pe care le utilizez la lecțiile de fizică, senzorii: aplicarea lor în viață, cum putem să construim unele mașini tehnice care pot să ne ajute în viața de zi cu zi, atât în agricultură, cât și în alarme de casă și alte domenii.”
Elena SOLOMON, profesoară de informatică, Liceul „V. Alecsandri”, or. Ungheni:
„Pentru fiecare obiect separat vor fi identificate echipamentele în ajutorul profesorului pentru a crea o lecție mai interactivă, a atrage interesul copiilor față de obiect. Atunci când văd o lecție altfel și ei învață altfel. Practica pe care o va oferi utilizarea acestui echipament va fi mult mai interesantă pentru ei.”

Cele două cursuri au fost elaborate în colaborare cu experții din cadrul Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, pentru a răspunde nevoilor profesorilor și elevilor. Acestea dezvoltă cunoștințe și competențe digitale necesare cadrelor didactice în procesul de predare.

Cursurile vor face parte ulterior din portofoliul Centrului de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” (CNIDE) și vor putea fi accesate de profesorii din toate școlile din țară.

Inna DONOS, formator:
„Mă bucur să mă revăd cu colegii la aceste cursuri, unde vom învăța să utilizăm la lecție echipamentele specifice „Clasei Viitorului”: PocketLab, Adafruit, Ozobot, ochelari VR și microscopul electronic. Elevii adoră aceste echipamente. În acest fel, dezvoltăm la copii competențe utile secolului 21, pentru un viitor bun și prosper.”

După absolvirea cursurilor, fiecare profesor va primi certificat de participare şi va avea posibilitatea să împărtășească aceste cunoștințe cu alți colegi.

Angela MUŞET, directorul Centrului de Informații Universitare:
„Profesorii vor deprinde cunoștințe și vor valorifica la maximum echipamentele digitale donate școlilor partenere „Clasa Viitorului”. Ulterior, abilităţile dobândite vor fi împărtășite cu colegii profesori, dar și cu elevii din instituțiile pe care le reprezintă. Avem certitudinea că aceste cunoștințe vor aduce un plus valoare procesului de predare, transformându-l în unul atractiv, motivant și inovativ.”

Despre proiectul „Clasa Viitorului”

„Clasa Viitorului” este un proiect de educaţie digitală, care aduce un nou concept în pedagogie, oferind un spațiu de învățare deschis și motivațional, cu abordări interdisciplinare și inovative, prin utilizarea tehnologiilor digitale ce favorizează procesul de învățare orientat spre elev, iar cadrele didactice beneficiază de formări profesionale în dezvoltarea de competențe digitale și de utilizare a echipamentelor performante în procesul educațional.

Fundaţia Orange Moldova este unul dintre fondatorii conceptului Clasa Viitorului în Republica Moldova. Cu suportul Fundației Orange și a implementatorului acestui proiect, Centrul de Informaţii Universitare, conceptul „Clasa Viitorului” a fost replicat în 31 de școli din 21 de regiuni ale ţării. În total, de noi spații de studii, tehnologii și noi metode de predare beneficiază 29193 de profesori și elevi.

Mai multe detalii despre proiectul „Clasa Viitorului” pot fi accesate pe www.clasaviitorului.md și www.eac.md