24.09.2019

Fundaţia Orange oferă burse de excelenţă pentru profesorii de informatică, matematică și fizică din țară

Eşti profesor de informatică, matematică sau fizică? Activezi într-un gimnaziu sau liceu din Moldova? Acum ai şansa să obţii o bursă de excelenţă oferită de Fundaţia Orange. Până pe 1 noiembrie aplică la concurs şi poţi câştiga o bursă în valoare de 25 de mii de lei şi un laptop. Proiectul este implementat de Centrul de Informaţii Universitare cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova, susţinut de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.

Condiţii de participare la proiect:

La momentul aplicării la proiect, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • să fie cetăţeni şi rezidenţi ai RM
 • să fie absolvenţi ai instituţiilor universitare, ciclul Licenţă şi/sau ciclul Masterat, la specialităţi de informatică, matematică și fizică, şi/sau altele relevante acestor domenii
 • să activeze în calitate de profesor de informatică, matematică sau fizică, într-o instituţie de învăţământ general (gimnaziu sau liceu), localizată în zonă rurală, oraș, inclusiv centru raional și suburbiile mun. Chișinău (cu excepţia or. Chişinău)
 • să fie angajați de bază, pe durată nedeterminată, în calitate de profesori de disciplinele vizate
 • să aibă vârsta de până la 45 de ani inclusiv
Pentru a participa în concurs, candidaţii trebuie să prezinte următoarele documente:
 1. Formular de aplicare completat cu date personale - obligatoriu
 2. Curriculum Vitae în format Europass - obligatoriu
 3. Eseu pe tema “Valorificarea oportunităților TIC în școala mea” - obligatoriu
 4. Copie autentificată (fără supliment) a Diplomei de licenţă și a Diplomei de master (dacă este cazul) - obligatoriu
 5. Certificat de confirmare a studiilor curente de master/recalificare/altele - dacă este cazul
 6. Copie xerox de pe ordinul original de angajare pe durată nedeterminată în calitate de profesor de informatică, matematică sau fizică la un gimnaziu sau liceu, autentificată cu ștampila și semnătura directorului instituției - obligatoriu
 7. Copie xerox de pe ordinul original de angajare pe durată determinată în calitate de profesor de informatică, matematică sau fizică la un gimnaziu sau liceu, autentificată cu ștampila și semnătura directorului instituției (în cazul deținerii unei poziții adiționale la poziția pe durată nedeterminată) - dacă este cazul
 8. Caracteristica instituţiei de învăţământ în care profesorul este angajat pe durată nedeterminată, şi caracteristici pentru instituţiile, în care profesorul este angajat pe durată determinată (dacă este cazul) - obligatoriu
 9. Copii xerox de pe actele care confirmă performanțele candidatului (certificatul de obținere a gradului didactic, cursuri de formare, studii de recalificare etc.) - dacă este cazul
 10. Copii xerox de pe actele care dau dovadă de performanțele elevilor candidatului la concursuri relevante - dacă este cazul
 11. Copie xerox de pe certificatul de căsătorie sau schimbare a numelui - dacă este cazul
 12. Copie xerox a buletinului de identitate a aplicantului - obligatoriu
Termen limită de aplicare – 1 noiembrie 2019

Dosarele se vor depune la sediul Centrului de Informaţii Universitare, personal sau prin scrisoare recomandată. Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate

Informaţii suplimentare şi formulare de aplicare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare de pe str. Puşkin 16, Chişinău, MD 2012, tel: (022) 221167, 221172, 068220072, www.eac.md.

Despre proiect

Proiectul “Burse de Excelență pentru profesori în IT” a fost lansat în 2015 ca parte componentă a programului Fundaţiei Orange de susţinere a educaţiei digitale din Moldova, „Orange Digital School”. Sub umbrela acestuia sunt implementate câteva proiecte majore, care vin să asigure în învăţământul din ţara noastră accesul la infrastructură modernă, expertiză profesională şi educaţie de calitate în domeniul tehnologiilor informaţionale. Prin intermediul „Burse de excelenţă pentru profesori în IT”, Fundaţia Orange şi-a propus să încurajeze şi să promoveze angajarea profesorilor de informatică în instituţii de învăţământ din Moldova, unde se înregistrează o lipsă acută de cadre didactice. Pe parcursul celor patru ediții precedente ale proiectului, 95 de profesori din țară, care instruiesc cca 46000 de elevi din peste 120 gimnazii și licee, au beneficiat de susținere financiară și logistică. În ediția curentă, pentru a oferi șansa mai multor cadre didactice care integrează cu succes tehnologiile informaționale și digitale în procesul de învățământ, criteriile de eligibilitate au fost extinse și pentru profesorii de matematică și fizică.