06.06.2022

Începe etapa a III-a a Programului Național de Alfabetizare Digitală

Ministerul Educației și Cercetării lansează etapa a III-a a Programului Național de Alfabetizare Digitală, destinată cadrelor didactice din învățământul general, care urmărește consolidarea competențelor IT, oferind sesiuni de formare pentru nivelul inițial și avansat de competențe digitale.

Inițiativa este implementată cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării, Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Suedia, și Fundației Orange Moldova. Valoarea totală a investițiilor în această etapă este de circa 1 milion lei. Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” va asigura instruirea formatorilor, va ghida și monitoriza activitatea ulterioară de formare a cadrelor didactice.

Ludmila NISTORICĂ, Președinte al Consiliului Fundației Orange Moldova: „Prin susținerea proiectelor de incluziune și educație digitală, Fundaţia Orange contribuie la digitalizarea sistemului educaţional din Moldova. Grație Programului Național de Alfabetizare Digitală, profesorii din învățământul general vor dezvolta noi abilități de utilizare a tehnologiei și a resurselor digitale în activitățile școlare. Pe termen lung, acesta va contribui semnificativ la ştergerea barierei digitale din învăţământ și va oferi noi oportunități atât cadrelor didactice, cât și elevilor. Suntem foarte mândri că în ultimii zece ani, de programele de educație digitală promovate de Orange Moldova alături de Fundația Orange, au beneficiat peste două sute de mii de elevi şi profesori din toată țara.”

La sesiunile de formare pot participa cadrele didactice din instituțiile de învățământul general din Republica Moldova.

Programul de formare este constituit din 90 ore, dintre care 24 ore de lecții și 66 ore de lucru individual. Sesiunile de formare vor fi organizate online, în limba română și limba rusă.

Sesiunile de instruire a formatorilor vor avea loc în perioada 01-10 iulie 2022, iar sesiunile de formare a cadrelor didactice în perioada 10 iulie – 25 august 2022.

Pentru a participa la sesiunile de formare, cadrele didactice care doresc să fie formatori sau să audieze cursul vor completa până la data de 20 iunie 2022 formularul de participare de pe adresa www.omd.md/PP.

Formatorii vor fi selectați ținând cont de experiența anterioară de formator TIC din cadrul diverselor programe educaționale, precum și din cadrul edițiilor precedente ale Programului Național de Alfabetizare Digitală.

Cadrele didactice care s-au înscris la sesiunile de formare vor fi informați de organizatori, până la data de 25 iunie, cu privire la grupul în care sunt înscriși și perioada desfășurării cursurilor. Numărul de grupe va fi format în dependență de numărul de solicitări.

Menționăm că, în perioada anilor 2020 și 2021 Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu UNICEF, USAID, Suedia și UK, prin Proiectul de Competitivitate din Moldova și Fundația Orange Moldova a desfășurat două etape ale Programului Național de alfabetizare digitală pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar, general și profesional tehnic. De sesiuni de instruire pe nivelul de bază și intermediar al competențelor digitale au beneficiat 31100 de cadre didactice din învățământul preșcolar, general și profesional tehnic, ceea ce reprezintă circa 78% din numărul total al acestora. Peste 36000 de cadre didactice au beneficiat de conturi gratuite la pachetul de aplicații educaționale Google for Education, ca urmare semnării în anul 2020 a Memorandumului de colaborare între Guvern și gigantul tehnologic Google.

Versiunea Desktop