17.09.2020

Women’s Digital Center se extinde ONG-urile regionale sunt invitate să participe la competiţia de granturi

Centrul de Informații Universitare anunță lansarea concursului de granturi pentru sectorul neguvernamental „Women’s Digital Center”, proiect realizat cu suportul financiar al Orange Moldova și al ATIC, în cadrul Proiectului Tekwill, susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Suedia.

„Women’s Digital Center” sau „Centrul Digital pentru Femei” presupune crearea unui spaţiu, în cadrul organizațiilor neguvernamentale, dedicat educației digitale pentru femei și fete din diferite regiuni ale țării. Acestea urmează să fie instruite în dezvoltarea abilităților de socializare și comunicare pe digital și în adaptarea la cerințele actuale ale pieței muncii, facilitând, astfel, tranziția la viața profesională.

Olga SURUGIU, director Orange Systems, vicepreședinte ATIC: „În urma unui studiu realizat de Forumul Economic Mondial în 144 de state, Republica Moldova se clasează pe locul 11 în ceea ce privește oportunitățile economice digitale pentru femei. Politica de Responsabilitate Socială Orange Moldova, de asemenea, prevede crearea unor posibilităţi de a căpăta abilităţi digitale pentru femei și fete. Cu suportul Fundației Orange Moldova noi deja am reușit să creăm trei centre digitale și să instruim peste 600 de femei și tinere. Acum, grație grantului oferit de ATIC, în țară vor funcționa încă trei centre de acest fel. Prin astfel de proiecte ne propunem să ajutăm la o existență sustenabilă a femeilor acasă, alături de cei dragi.”

Proiectul este implementat de Centrul de Informații Universitare, cu suportul financiar al Orange Moldova și al Proiectului ”Tekwill”, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suedia.

Sergiu VOITOVSCHII, Project Manager în cadrul Proiectului Tekwill: “O piață a muncii competitivă are nevoie de profesioniști bine pregătiți, cu abilități practice adaptate realităților curente. Considerăm că pregătirea forței de muncă și adaptarea ei la necesitățile actuale este o responsabilitate comună. Iată de ce, ATIC, în cadrul Proiectului Tekwill, încurajează sectorul privat să se implice în dezvoltarea capitalului uman regional. Suntem convinși că un astfel de suport oferit mediului privat va contribui la realizarea obiectivelor proiectului – mai multe oportunități de dezvoltare a capitalului uman regional și o piață mai competitivă.”

Angela MUŞET, directorul Centrului de Informaţii Universitare: „Proiectul Women’s Digital Center își găsește actualitatea și, totodată, valoarea nu doar prin deschiderea noilor oportunități de instruire în ale digitalului și antreprenoriatului, dar, mai ales, prin încurajarea beneficiarelor întru a crede în forțele proprii și în capacitățile cu care sunt înzestrate și dobândite, în dorințele care, odată „formulate” corect și abordate într-o manieră profesionistă, pot fi transpuse în realitate – aici, acasă. Women’s Digital Center ține să redea stabilitate și independență financiară, precum și psihologică, multor doamne și domnișoare care găsesc utilitatea acestei inițiative, beneficiind de instruirile propuse. Ediția curentă, grație sprijinului financiar al tuturor partenerilor, va face posibilă inițierea altor trei parteneriate regionale, respectiv, va oferi accesibilitate şi oportunităţi mai multor potențiale participante în proiect”.

Selectarea a 3 ONG-uri cu experiență

Pentru implementarea proiectului vor fi selectate trei ONG-uri cu experiență în bază de concurs. Fiecare dintre ONG-urile câștigătoare vor beneficia de un grant financiar, în valoare de 200 de mii de lei, precum și de un grant sub formă de echipament tehnic în valoare de 120 de mii de lei pentru a desfășura activităţile educaționale. Ulterior, reprezentanții ONG-urilor vor organiza cursuri de alfabetizare digitală și antreprenorială pentru femeile din regiuni.

La concursul de granturi sunt eligibile ONG-urile care întrunesc următoarele criterii: 5 ani de activitate în domenii relevante proiectului, minim 5 angajați, proiecte precedente implementate în valoare cumulată de minim 2 mil. de lei și un spațiu potrivit pentru instruirea simultană a 25 de persoane.

Câștigătorii vor fi selectați de către un grup independent de experți. Rezultatele concursului vor fi anunțate pe data de 19 octombrie.

Instruirea inițială a reprezentanților ONG-urilor selectate se va face de către Centrul de Informații Universitare (CIU), care este partenerul de implementare al proiectului. Training-urile vor avea 4 module de bază: alfabetizarea digitală, inițiere în antreprenoriat, promovarea online a afacerii și aplicații utile și crearea de website.

Ulterior, cele 3 ONG-uri vor desfășura lunar astfel de instruiri pentru un număr cumulat de circa 500 de femei și fete cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, care doresc să intre sau să se menţină pe piața muncii din țară, inclusiv, să se lanseze în afaceri, prin dezvoltarea abilităților profesionale și a competențelor de utilizare a instrumentelor digitale.

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare este 1 octombrie 2020.

Pentru a se înscrie în concurs, ONG-urile vor întreprinde următorii paşi:

Dosarele de aplicare vor fi transmise în format electronic la adresa de e-mail: opojoga@eac.md, cu următorul text în titlul mesajului: Dosar concurs „Women’s Digital Center”.

Recepționarea dosarului poate fi confirmată la numărul 060120078, Otilia Pojoga, coordonator de proiect. Rezultatele concursului vor fi anunțate pe www.eac.md și www.orange.md