Roaming
în Europa,
ca acasă

Vorbești și stai
pe net din abonament
Descoperă cea mai generoasă ofertă în Roaming de la Orange
Acum, când călătorești în Spațiul Economic European (SEE), poți prelua toate apelurile, gratuit, și poți suna pe cine vrei din minutele naționale incluse în abonamentul tău Orange Max. Mai mult, ai și trafic Internet mobil inclus, pe care îl poți folosi în Roaming în Europa.
Conectează sau treci la unul dintre abonamentele eligibile și nu mai dai nici un leu în plus pentru Roaming în Europa
Abonament Max 175
25 GB + 25 GB cu Family
 • 5,79 GB limita în roaming România
 • Apeluri nelimitate în rețea
 • 750 minute naționale, inclusiv roaming în România
Oferta la conectare
de 2 ori mai mult Internet
timp de 24 luni
175 lei lunar
Abonament Max 200
60 GB + 60 GB cu Family
 • 6,62 GB limita în roaming Europa
 • Apeluri nelimitate în rețea
 • 1000 minute naționale, inclusiv roaming în Europa
Oferta la conectare
de 2 ori mai mult Internet
timp de 24 luni
200 lei lunar
Abonament Max 290
100 GB + 100 GB cu Family
 • 9,60 GB limita în roaming Europa
 • Apeluri naționale nelimitate, inclusiv roaming în Europa
 • 50 minute internaționale
 • 30 min + 500 MB în roaming (alte țări)
Oferta la conectare
de 2 ori mai mult Internet
timp de 24 luni
290 lei lunar
Oferta Roaming în Europa inclusă în abonament este disponibilă în ţările din Spaţiul Economic European:
Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Norvegia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria

Condiţii speciale privind utilizarea serviciilor Roaming în Europa

 1. Minutele naţionale incluse în abonament pot fi utilizate, de asemenea, pentru SMS naţionale și în Roaming în UE+SEE (pentru Max 200, 290 şi 400) sau în Roaming în România (pentru Max 175): 1 SMS = 30 secunde.
 2. Preţ minut extra abonament național şi în Roaming în UE+SEE (pentru Max 200, 290 şi 400) sau în Roaming în România (pentru Max 175): 1,9 lei/min.
 3. După epuizarea minutelor naţionale incluse în abonament, preţ SMS național şi în Roaming în UE+SEE (pentru Max 200, 290 şi 400) sau în Roaming în România (pentru Max 175): 0,60 lei/SMS.
 4. Minutele în Roaming incluse în abonament şi preţul minut extra abonament/SMS în Roaming sunt valabile numai pentru apeluri/SMS locale şi spre Republica Moldova. Se consideră locale apelurile/SMS spre numere din ţara în care Clientul se află în roaming.
 5. Apelurile de ieşire în Roaming în UE sau SEE (pentru Max 200, 290 şi 400) sau în Roaming în România (pentru Max 175) se taxează per secundă, iar în restul ţărilor per minut.
 6. Apelurile primite în Roaming în UE sau SEE (pentru Max 200, 290 şi 400) sau în Roaming în România (pentru Max 175) nu se taxează.
 7. Preț trafic Internet extra abonament național şi în Roaming în UE+SEE (pentru Max 200) sau în Roaming în România (pentru Max 175): 12 lei/100 MB. Max 290 şi Max 400 oferă trafic Internet extra abonament naţional gratuit nelimitat la viteză de pâna la 256 Kbps/descărcare şi de până la 128 Kbps/încărcare şi preț pentru trafic Internet extra abonament în UE+SEE: 0,2 lei/MB.
 8. Minutele internaţionale incluse în Max 290 şi Max 400 pot fi utilizate pentru apeluri internaționale în zonele 1-6, excepție în Roaming.
 9. Minutele în Roaming incluse în Max 290 şi Max 400 se consumă după epuizarea minutelor naţionale incluse în abonament. Traficul Internet în Roaming inclus în Max 290 şi Max 400 se consumă după epuizarea limitei pentru Roaming în UE şi SEE.
 10. Minutele şi traficul Internet în Roaming incluse în Max 290 şi Max 400 pot fi utilizate în ţările indicate pe www.orange.md/ro/abonament.
 11. Condiţiile menţionate mai sus nu se aplică apelurilor şi SMS către numere cu tarif special ori Premium sau reţelele din regiunea transnistreană, precum şi serviciilor utilizate la bordul navelor maritime şi aeriene.
 12. Clientul poate beneficia de minutele naţionale şi traficul Internet incluse în abonament în Roaming cât timp nu şi-a depăşit limita de credit.
 13. Fiecare sesiune Internet în Roaming se taxează: prima unitate de taxare - 50 KB, iar ulterior - per 10 KB.
 14. Minutele naţionale și traficul Internet incluse în abonament pot fi utilizate doar în cursul perioadei de facturare în care au fost alocate.

Mai multe detalii despre condiţiile de utilizare a abonamentelor mobile Orange pe orange.md/abonament

În sensul prezentei oferte, Europa include statele-membre ale Uniunii Europene (UE) şi Spaţiului Economic European (SEE), vezi lista pe orange.md/abonament

* UE+SEE includ Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru (cu excepţia regiunii de nord), Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ţările de Jos (Olanda), Ungaria.

Politica de utilizare rezonabilă a serviciilor Roaming în Europa

a) Scopul Politicii de utilizare rezonabilă este acela de a detecta și de a preveni utilizarea abuzivă sau anormală a serviciilor Roaming în Europa, cum ar fi, de exemplu, utilizarea acestor Servicii de către Clienți în alte scopuri decât pentru călătoriile periodice.

În acest scop, pentru fiecare număr sau cartelă SIM Orange Moldova monitorizează şi stabileşte următorii indicatori în mod cumulat şi pentru o perioadă de cel puţin patru luni:

 1. Dacă consumul oricărui serviciu la nivel naţional este mai mare decât consumul respectivului serviciu în Roaming în Europa; şi
 2. Dacă prezenţa la nivel naţional este mai mare decât prezenţa în Roaming în Europa.

În scopul măsurării consumului la nivel naţional, consumul în Republica Moldova şi consumul în Roaming în alte state decât Europa se consideră consum la nivel naţional.

Consumul la nivel naţional şi consumul în Roaming în Europa se măsoară în mod separat pentru următoarele categorii de servicii:

 • apeluri primite din orice reţea şi apeluri efectuate spre reţele din Republica Moldova şi Europa (minute);
 • SMS expediate spre reţele din Republica Moldova şi Europa (unităţi);
 • trafic Internet generat în Republica Moldova, respectiv în Europa (MB/GB).

În scopul măsurării prezenţei la nivel naţional, orice zi în care Clientul s-a conectat la rețeaua Orange Moldova sau la o rețea dintr-un alt stat decât Europa se consideră o zi de prezență la nivel naţional.

Consumul predominant a oricărui serviciu în Roaming în Europa şi prezența predominantă în Roaming în Europa a Clientului în timpul perioadei de monitorizare stabilite se consideră ca fiind un indicator al riscului unei utilizări abuzive sau anormale, care nu servește scopului călătoriilor periodice în Europa.

Printre ceilalți indicatori ai riscului unei utilizări abuzive sau anormale a serviciilor Roaming în Europa se numără:

 • o perioadă lungă de inactivitate a unui număr sau cartele SIM, asociată unei utilizări preponderente sau chiar exclusive în Roaming în Europa; sau
 • cumpărarea și utilizarea succesivă în Roaming în Europa a mai multor numere sau cartele SIM de către același client.

b) În cazul în care Orange Moldova constată, pe baza oricărui dintre indicatorii menţionaţi mai sus, riscul unei utilizări abuzive sau anormale a serviciilor Roaming în Europa de către un anumit Client, Orange Moldova are dreptul:

 • să solicite Clientului să furnizeze dovada reședinței obișnuite în Republica Moldova sau a altor legături stabile cu Republica Moldova care presupun prezența frecventă și substanțială a Clientului pe teritoriul acesteia; şi/sau
 • să avertizeze Clientul, prin orice mijloc, cu privire la comportamentul detectat care indică existența unui astfel de risc şi că, în absența unei modificări a comportamentului de utilizare al Clientului într-un termen care nu poate fi mai scurt de două săptămâni, este posibilă aplicarea tarifelor Roaming standard pentru orice utilizare ulterioară a serviciilor Roaming în Europa cu numărul sau cartela SIM în cauză după data respectivei avertizări.

Noţiunea de „legături stabile” cu Republica Moldova înseamnă prezența Clientului pe teritoriul Republicii Moldova care rezultă dintr-o relație de muncă durabilă și cu normă întreagă, inclusiv în cazul lucrătorilor frontalieri, dintr-o relație contractuală durabilă care implică un grad similar de prezență fizică a unei persoane care desfășoară o activitate independentă, din participarea la programe de studii recurente la zi sau din alte situații, cum sunt cele ale lucrătorilor detașați sau ale pensionarilor, ori de câte ori acestea presupun un nivel asemănător de prezență teritorială.

În absenţa dovezii reședinței obișnuite în Republica Moldova sau a altor legături stabile cu Republica Moldova, care presupun prezența frecventă și substanțială a Clientului pe teritoriul acesteia, ori în absența unei modificări a comportamentului de utilizare al Clientului în termenul stabilit, care să demonstreze un consum sau o prezenţă reală la nivel naţional, Orange Moldova are dreptul:

 1. să aplice tarife Roaming standard pentru orice utilizare ulterioară a serviciilor Roaming în Europa cu numărul sau cartela SIM în cauză după data respectivei avertizări, până când Orange Moldova constată că comportamentul de utilizator al clientului nu mai indică riscul unei utilizări abuzive sau anormale a serviciilor Roaming în Europa, pe baza oricărui dintre indicatorii menționați mai sus; sau
 2. să suspende serviciile pentru Client, în cazul în care aplicarea măsurii menţionate mai sus nu este posibilă.

În cazul în care constată cumparea și utilizarea succesivă în Roaming în Europa a mai multor numere sau cartele SIM de către același Client, Orange Moldova are dreptul să ia imediat măsurile menţionate mai sus pentru toate numerele sau cartelele SIM deţinute de Client, chiar dacă riscul utilizării abuzive sau anormale a serviciilor Roaming în Europa a fost constatat, pe baza oricărui dintre indicatorii menţionaţi mai sus, doar pentru o parte din numerele sau cartelele SIM deţinute de respectivul Client.

În cazul în care Orange Moldova constată că un anumit număr de cartele SIM au făcut obiectul revânzării organizate unor persoane care nu își au reședința efectivă în Republica Moldova și nici nu au legături stabile care presupun prezența lor frecventă și semnificativă pe teritoriul acesteia, pentru a permite utilizarea de servicii Roaming în Europa în alte scopuri decât pentru călătoriile periodice, Orange Moldova poate să ia imediat măsurile menţionate mai sus pentru a preveni utilizarea abuzivă sau anormală a serviciilor Roaming în Europa.

Măsurile prevăzute mai sus se aplică adiţional măsurilor de prevenire a utilizării abuzive sau cu rea credinţă a serviciilor Orange Moldova, prevăzute de condiţiile contractuale şi/sau ofertele comerciale ale Orange Moldova, inclusiv în cazul în care Clientul folosește serviciile Roaming în Europa pentru a furniza la rândul său servicii de comunicaţii electronice, constând în, dar fără a se limita la: transferarea în reţeaua Orange Moldova a apelurilor/mesajelor scrise generate în alte reţele, transferarea apelurilor/mesajelor scrise, indiferent de originea lor, către alte reţele, închirierea sau revânzarea serviciilor Orange Moldova către terţi; în cazul în care, în dauna Orange Moldova, Clientul generează trafic artificial în reţeaua Orange Moldova sau către alte reţele; sau în cazul în care Clientul utilizează serviciile Orange Moldova pentru comunicaţii altele decât între utilizatori finali.

 

Opțiuni Roaming în Europa cu orice abonament

În cazul în care nu ai un abonament cu Roaming în Europa inclus, poți activa opțiuni foarte generoase cu minute și trafic Internet. Fiecare opțiune se reactivează automat când traficul este consumat, iar aceasta înseamnă că vei rămâne mereu conectat.

1 GB Roaming în Europa
Trafic Internet
1 GB
Țările în care e disponibilă opțiunea
Austria, Belgia, Bulgaria, vezi toate...
Valabilitate: 30 de zile de la activare

70 lei

Activează
100 minute în Roaming Europa
Minute
100 minute
Țările în care e disponibilă opțiunea
Austria, Belgia, Bulgaria, vezi toate...
Valabilitate: 30 de zile de la activare

70 lei

Activează

* Opţiunile Roaming în Europa sunt disponibile pentru clienţii Abonament şi PrePay

* Traficul şi minutele incluse în opţiuni nu pot fi utilizate la bordul navelor maritime şi aeriene. Traficul Internet, apelurile şi SMS generate la bordul navelor maritime şi aeriene se taxează la tarife speciale, detalii aici.


Condiţiile de utilizare a opţiunilor în Roaming

 1. Clienţii Orange Abonament pot activa şi utiliza opţiunile roaming numai dacă serviciul Roaming este activ. Clienții PrePay pot activa opțiunile roaming în perioada activă a Creditului PrePay, chiar dacă serviciul Roaming nu este activ, dar le vor putea utiliza numai după activarea acestuia.
 2. Clienţii Orange Abonament pot activa opţiunile roaming din soldul bănesc şi limita de credit disponibile în Contul său Orange. Clienții PrePay pot activa opţiunile roaming doar din creditul Prepay disponibil în Contul său Orange PrePay.
 3. Nu pot fi activate (active) concomitent 2 sau mai multe opţiuni de acelaşi tip, de exemplu: 2 opţiuni 500 MB în Roaming World sau 2 opţiuni 15 minute Roaming World.
 4. Opţiunile Roaming sunt valabile 30 de zile calendaristice de la activare şi nu se reactivează automat la expirarea acestui termen. La expirarea opţiunilor Roaming, Clientul poate activa noi opţiuni roaming.
 5. Opţiunea se reactivează automat dacă, până la expirarea termenului indicat la pct. 4, minutele sau traficul Internet inclus în opţiune au fost consumate aproape integral, sub rezerva că Clientul dispune de mijloace suficiente în Contul său Orange pentru achitarea preţului unei noi opţiuni, conform pct. 2. Numărul unor asemenea reactivări nu este limitat. Clientul se taxează cu preţul opţiunii la activarea şi fiecare reactivare a acesteia. Minutele sau traficul Internet alocate la reactivarea opţiunii pot fi utilizate în decurs de 30 de zile.
 6. Dacă minutele sau traficul Internet inclus în opţiune au fost consumate integral şi opţiunea nu a fost reactivată automat (din cauza că Clientul nu dispune de mijloace suficiente confrom pct. 5) sau dacă opţiunea a expirat, serviciul Roaming nu se dezactivează, iar Clientul poate utiliza în continuare serviciul, la tarifele standard prevăzute de lista de preţuri Orange Abonament pentru planul tarifar (abonamentul) utilizat de Client, detalii aici, sau de lista de prețuri Orange PrePay, detalii aici.
 7. Opţiunile Roaming în Europa pot fi utilizate doar în statele membre ale Uniunii Europene (UE) şi ale Spaţiului Economic European (SEE). A se vedea lista în care sunt valabile opţiunile roaming, detalii aici.
 8. Din contul minutelor incluse în opţiune, Clientul poate expedia SMS conform următoarei formule: 1 SMS = 30 secunde.
 9. Minutele incluse în opţiune pot fi utilizate pentru apeluri şi SMS locale, internaţionale şi spre Republica Moldova, cu excepţia numerelor cu tarif special sau Premium şi a reţelelor din regiunea transnistreană. Se consideră locale apelurile şi SMS spre numerele din ţara în care Clientul se află în roaming.
 10. Minutele sau traficul Internet inclus în opţiune nu poate fi utilizat la bordul navelor maritime şi aeriene. Minutele sau traficul Internet generat la bordul navelor maritime şi aeriene se taxează la tarife speciale, detalii aici.
 11. Minutele sau traficul Internet din opţiune se consumă înaintea creditului PrePay sau soldului bănesc şi limitei de credit din cont.
 12. Fiecare sesiune Internet în Roaming se taxează după cum urmează: prima unitate de taxare - 50 KB, iar ulterior - per 10 KB.
 13. Apelurile primite în roaming se taxează per secundă. Apelurile de ieşire în roaming se taxează per secundă în cazul opţiunii 100 minute Roaming în Europa şi per minut în cazul opţiunii 15 minute Roaming World.
 14. Tarifele includ TVA.
 15. Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de dezactivare şi reactivare a serviciului Roaming sau a serviciului Internet, posibilele întîrzieri în reflectarea consumului serviciilor în Roaming în contul Orange al Clientului şi suspendarea serviciilor, recomandări Clienţilor care locuiesc sau se deplasează în zona de frontieră a Republicii Moldova pentru evitarea utilizării accidentale nedorite a servicului Roaming, consultaţi secţiunea “Serviciul Roaming” din condiţiile speciale de utilizare a serviciului Orange Abonament sau condiţiile generale de utilizare a serviciului Orange PrePay, accesibile pe www.orange.md.
Tarife reduse semnificativ pentru Roaming în Europa
Roaming Europa Internet Apel local Apel către Moldova Apel de intrare SMS expediat Apel internaţional
Abonament 20 bani/MB 1.9 lei/min 1.9 lei/min 1.9 lei/min 60 bani/SMS 15 lei/min
PrePay 3 lei/MB