Pronto, Italia

Для всех на PrePay и Абонемент

250 минут для звонков на номер Wind всего 45 леев

Общайтесь свободно со своими родственниками и друзьями из Италии

Просто выберите номер WIND (Италия) когда активируете опцию и звоните на него из включенных минут. Выбранный номер нельзя изменить, вместо этого вы можете активировать до 3 опций с 3 разными номерами WIND (Италия).

Просто выберите номер WIND (Италия) когда активируете опцию и звоните на него из включенных минут. Выбранный номер нельзя изменить, вместо этого вы можете активировать до 3 опций с 3 разными номерами WIND (Италия).

Номер WIND должен начинаться с +39 - телефонный код Италии, за которым следует один из префиксов: 320, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 380, 388 или 389.

Активируй на my.orange.md или набери *888#

Подробнее

Опция включает 250 минут для голосовых звонков на выбранный номер из мобильной сети итальянского оператора WIND (определяемого префиксами 320, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 380, 388 или 389), за исключением звонков в роуминге и на номера со специальным тарифом. При активации опции клиенту предлагается выбрать соответствующий номер WIND, который нельзя изменить в течение срока действия опции.

Опция может быть активирована до 30.06.2024 и действует в течение 30 дней. При использовании включенных минут или по истечению срока действия опции, опция не ре-активируется автоматически. Последующие звонки на тот же номер оплачиваются на общих условиях.

Клиент Orange Абонемент может активировать опцию, только если у него нет неоплаченных счет-фактур, не более одной опции в течение 24 часов и максимум до 3 активных опций одновременно (с тем же номером WIND или с разными номерами WIND). Клиент Orange PrePay может активировать опцию, только если номер в активном периоде и не более 3 опций в течение календарного месяца.

Цена опции составляет 45 леев (с учетом НДС).


Для всех на PrePay

Пополните счёт и получите бонус
15 минут
с любым номером WIND

Международные бонусные минуты при перезарядке PrePay

Получайте бесплатные минуты на звонки на любой номер итальянской сети WIND. Теперь, когда вы перезаряжаете свой номер PrePay на суммы от 50 леев, вы получаете 15 международных минут бонуса, чтобы говорить со всеми вашими близкими в Италии, у которых есть мобильный номер WIND.

Подробнее

Бонус включает 15 минут для голосовых звонков на любые номера в мобильной сети WIND Италия (определяемые префиксами 320, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 380, 388, 389), кроме звонков в роуминге и на номера со специальным тарифом.

Бонус предоставляется клиентам Orange PrePay, которые совершали или получали звонки в / из Италию за последние 6 месяцев, a также клиентам, находящиеся в сети не более 3-х месяцев, при перезарядке счета единовременным платежом не менее 50 леев, но не чаще, чем раз в месяц.

Бонус может быть использован в течение 7 дней.

Предложение действительно до 30.06.2024.


Условия использования опции и бонуса

Clientul este obligat să utilizeze opţiunea promoţională cu bună credinţă. Clientul are dreptul de a folosi oferta numai pentru uzul propriu şi nu are dreptul de a o revinde sau utiliza pentru a presta servicii de comunicaţii electronice către terţi, cu sau fără plată, inclusiv de a prelua traficul voce iniţiat în reţeaua Orange Moldova sau în alte reţele şi direcţiona acest trafic către reţeaua WIND. Clientul va evita folosirea cu rea voinţă sau abuzivă a ofertei, inclusiv (1) cu scopul de a genera trafic cu ajutorul unor sisteme automate, (2) cu scopul de a promova, direct sau indirect, produsele, serviciile sau imaginea oricărei persoane care desfăşoară o activitate economică, religioasă, caritabilă sau politică, (3) cu scopul de a hărţui terţe persoane, (4) cu scop de speculaţie pentru a obţine un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, (5) cu scopul de a beneficia de servicii cu valoare adăugată (loterii, etc.) oferite în reţeaua WIND, (6) cu scopul de a cauza prejudicii de orice natură Orange Moldova sau altor operatori, şi/sau (7) cu orice alte scop ce contravine legislaţiei în vigoare. În cazul în care clientul sau utilizatorul încalcă aceste prevederi, Orange Moldova are dreptul să anuleze opţiunea promoţională, fără vreo compensaţie, şi/sau să refuze activarea unei opţiuni similare, precum şi să recupereze daunele cauzate de client.