Обязательства руководства

Preocuparea pentru menținerea unui nivel înalt al calității în tot ce facem, protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională a angajaților noștri, precum și securitatea datelor clienților este omniprezentă în toate aspectele muncii noastre.

Managementul de la cel mai înalt nivel al Orange Moldova se angajează în dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat în domeniile: calitate și securitate informațională prin:

  • asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de management;
  • asigurarea că politica și obiectivele sunt stabilite și sunt compatibile cu direcția strategică și contextul companiei;
  • asigurarea că cerințele sunt integrate în procesele de afaceri;
  • promovarea abordării pe bază de proces și a gândirii pe bază de risc;
  • asigurarea că resursele necesare sunt disponibile;
  • comunicarea importanței managementului eficace și a conformării cu cerințele acestuia;
  • asigurarea obținerii rezultatelor intenționate;
  • direcționarea și susținerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management integrat;
  • promovarea îmbunătățirii continue.

 

Astfel, asigurăm un management eficient și eficace, bazându-ne pe oferirea unei experiențe unice clientului, îmbunătățind continuu domeniul calității și securității informației în cadrul companiei.


Olga Surugiu,
Генеральный директор Orange Moldova

Декларация о политике в области качества, окружающей среды, здравоохранения, производственной и информационной безопасности

Suntem o companie de comunicații, care pune în centru acțiunilor sale oamenii, cu visele, dorințele și pasiunile lor. 

Ceea ce urmărim este să le oferim cât mai multe posibilități de comunicare, interesante și accesibile pentru toți. De aceea, suntem în permanentă căutare, dezvoltăm, investim și aducem în Moldova noi produse și servicii avansate, pe care le facem ușor de utilizat.

Oamenii și comunitatea sunt în centrul universului Orange. Iar pentru a ne asigura că oferim tot ce e mai bun, am adoptat criterii exigente de calitate, certificate la nivel internațional.

Качество

В Orange мы верим, что успех гарантирован тогда, когда наша деятельность отвечает запросам наших клиентов.

Охрана окружающей среды

Мы поддерживаем и находимся рядом с общественностью в вопросах защиты окружающей среды.

Безопасность информации

В Orange мы в полной мере осознаем важность доверия, которое оказывают нам наши клиенты. В свою очередь, мы стремимся обеспечить защиту и безопасность тех, кто с нами.

Здравоохранение и безопасность труда

Счастливые сотрудники делают клиентов счастливыми. Поэтому, в Orange мы предоставляем дружественные, динамичные и здоровые условия труда.

Declarația de politică este evaluată periodic pentru a ne asigura că rămâne relevantă și adecvată pentru organizația noastră și este disponibilă publicului.