Подключи сейчас оптоволокно и телевидение от Orange и получи скидку 50% на услуги фиксированной связи на период до 10 месяцев. Предложение действует в следующих населённых пунктах: Кишинев и пригороды, Яловены, Бельцы, Кагул, Оргеев и Страшены.

ONT Huawei HG8247W5
Услуги фиксированного интернета со скоростью до 1 Гбит/с и Wi-Fi до 500 Мбит/с для лучшего опыта использования интернета.
Подробности
ONT Huawei HG8145V5
Оптоволоконный кабельный интернет со скоростью до 1 Гбит/с через и Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с.
Подробности
TV Box HD
Смотри на мир в HD.
Подробности
Модуль CI+
Один пульт, без дополнительного оборудования.
Подробности

Модемы, предоставляемые при подключении услуг фиксированного интернета

Модем Technicolor CGA2121
Интернет через Wi-Fi до 300 Мбит/с для всех умных устройств в Вашем доме
Подробности
Дополнительная информация

На практике, на качество сигнала Wi-Fi и скорость интернета влияет расстояние между подключенными устройствами и модемом, наличие между ними препятствий, количество устройств подключенных одновременно к модему, характеристики используемого устройства и влияние других Wi-Fi сетей в пределе Вашего дома. Таким образом, чтобы добиться максимальной скорости интернета через Wi-Fi, необходимо выполнить сразу несколько условий: сокращение расстояния между устройством и модемом, использование устройств поддерживающих стандарт Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac), а так же отсутствие интерференций.

Чтобы удостовериться в том, что Вы можете пользоваться функционалом модуля CI+ , просим Вас проверить, совместим ли Ваш телевизор со стандартом CI+ v1.3. Подробности можно найти в руководстве пользователя Вашего телевизора.

При подключении Orange Internet + TV Acasă или Internet Acasă с номинальной скоростью до 1 Gbps предоставляется модем ONT Huawei HG8247W5, а при интернет скорости 300 Мбит/с предоставляется ONT Huawei HG8145V5.

Условия предложения
 1. Abonamentele Orange Fibra + TV Acasă şi Fibra sunt disponibile consumatorilor casnici, în limita ariei de acoperire a reţelei fixe Orange. Conectarea este gratuită, la semnarea contractului pe minim 24 luni.
 2. Reducerea de 50% la plata lunară se acordă la conectare la abonamentele Orange Fibră + TV Acasă în perioada 28.04.2022-31.07.2022 (reducerea nu se aplică la transfer de la alt abonament).
 3. Reducerea se aplică pentru primele 4, 8 sau 10 perioade de facturare (luni) consecutive, în funcţie de valoarea abonamentului. Dacă abonamentul este conectat la o dată care nu coincide cu data de facturare a clientului, reducerea pentru perioada de facturare curentă se acordă proporţional cu numărul de zile rămase din această perioadă. În cazul suspendării serviciului, reducerea nu se aplică pe perioada suspendării, şi nici perioada de aplicare a reducerii nu se prelungeşte cu perioada în care serviciul a fost suspendat.
 4. În perioada contractuală minimă, schimbarea abonamentului pe unul cu valoare mai mică nu se permite.
 5. Clienţii se conectează prin intermediul reţelei bazate pe 100% Fibră, dacă locaţia lor se află în aria de acoperire a acestei reţele. În celelalte cazuri, clienţii se conectează prin intermediul reţelei hibride Fibră-Cablu Coaxial. Orange informează Clientul când reţeaua bazată pe 100% Fibră devine disponibilă la locaţia acestuia. În acest caz, Clientul poate solicita modificarea conexiunii în 100% Fibră, în cadrul aceluiaşi tip de abonament. Orange poate sista operarea reţelei hibride Fibră-Cablu Coaxial la locaţia Clientului. În acest caz, Clientul poate solicita modificarea conexiunii în 100% Fibră sau rezolvi contractul pentru abonamentul respectiv, fără penalităţi.
 6. Vitezele de transfer al datelor (vitezele Internet) disponibile cu fiecare abonament variază în funcţie de reţeaua prin care se conectează Clientul. Vitezele indicate reprezintă vitezele maxime de transfer al datelor prin reţeaua bazată pe 100% Fibră, atunci când dispozitivul utilizat de Client este conectat prin cablu la puntul terminal al reţelei. Vitezele maxime de transfer al datelor prin reţeaua hibridă bazată pe Fibră-Cablu Coaxial sunt indicate în condiţiile speciale de utilizare a serviciilor respective. Vitezele de transfer al datelor disponibile în mod normal depind de un şir de factori externi care sunt în afara controlului Orange, inclusiv de performanţa echipamentului terminal şi/sau dispozitivului utilizat de Client.
 7. În funcţie de tipul abonamentului, Orange instalează în locaţia Clientului următorul echipament terminal pentru accesul la serviciul Internet:
  • Orange Fibra 1000 + TV Acasa sau Fibra 1000 - ONT Huawei HG8247W5;
  • Orange Fibra 300 sau 500 + TV Acasa, Fibra 500 - ONT Huawei HG8145V5.
 8. Pentru serviciul TV, Orange instalează în locaţia Clientului modul CI+ (dacă televizorul permite folosirea acestuia) sau decoder TV Box HD.
 9. Cu Orange TV Box 4K, Clientul beneficiază de acces la unele servicii interactive, cum ar fi Pauză/Reluare, precum și la serviciile Google Play.
 10. Decodorul Orange TV Box 4K se oferă, la cerere, clienţilor conectați la abonamentele Orange Fibră + TV Acasă sau Internet + TV Acasă, în locaţiune, cu 20 lei/lună, cu excepţia primelor 3 luni.
 11. Orange TV Box 4K poate fi solicitat atât pentru abonamentul TV primar, cât şi pentru abonamentele TV secundare cu plată, cu condiţia ca televizorul să aibă port HDMI.
 12. Pentru a permite accesul la serviciile interactive și la serviciile Google Play, Orange TV Box 4K are nevoie de conexiune activă la Internet. Orange TV Box 4K poate fi conectat la Internet prin cablu Ethernet sau prin tehnologia Wi-Fi, prin intermediul unui adaptor Wi-FI oferit în comodat, care se instalează la adresa clientului contra unui tarif de instalare unic de 200 lei.
 13. În funcţie de oferta de pe piaţă, negocierile cu furnizorii de canale, etc., Orange poate modifica lista și numărul posturilor TV din abonament.
 14. Clientul poate beneficia de cel mult 7 abonamente TV secundare în total.
 15. Numărul şi lista canalelor TV incluse în abonamentul secundar cu plată sunt cele incluse în abonamentul primar aferent.
 16. În cadrul prezentei oferte, consumatorii casnici conectaţi la Internet + TV Acasă, Internet Acasă, Fibră + TV Acasă, Fibră (abonamentele fixe eligibile) pot, la cerere, beneficia de reducere la plata lunară pentru abonamentele mobil voce deţinute (planuri tarifare mobile eligibile) pe acelaşi cont Orange, după cum urmează:
  • 50 lei - pentru abonamentele Orange TOP 170 şi 190
  • 100 lei - pentru abonamentul Orange TOP 270 (planuri tarifare mobile eligibile).
  • 110 lei - pentru abonamentul Orange Nelimitat 400 (Abonament retras)
 17. Reducerea se acordă atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile pentru activarea ofertei.
 18. Clientul poate solicita activarea ofertei începând cu 28.04.2022 în orice moment, cât este valabilă oferta, cu condiţia că abonamentul mobil voce şi abonamentul fix să fie active (nesuspendate). Oferta nu poate fi activată pentru abonamentele mobil voce care au beneficiat sau beneficiază de reduceri la plata lunară, acordate în temeiul altor oferte Orange. În cazul în care Clientul deţine un abonament mobil voce cu un plan tarifar neeligibil, care beneficiază de o reducere similară la plata lunară, pe viaţă, acordată în temeiul unei alte oferte Orange, şi schimbă acel plan tarifar pe unul eligibil, atunci reducerea anterioară se substituie cu reducerea corespunzătoare planului tarifar eligibil activat, fără a afecta valabilitatea angajamentului privind respectarea perioadei contractuale minime, asumat în cadrul ofertei anterioare.
 19. Oferta se activează din următoarea dată de facturare a Clientului, pentru abonamentele mobil voce active, şi din data activării abonamentului, pentru abonamentele mobil voce noi.
 20. În cazul şi pe perioada suspendării abonamentului mobil voce ori a abonamentului fix, reducerea nu se acordă.
 21. Perioada contractuală minimă standard la conectarea abonamentelor mobil voce este de 12 luni. Totodată, în cazul activării ofertei, Clientul este obligat să respecte, pentru abonamentele mobil voce pentru care activează oferta, o perioadă contractuală minimă de 24 luni din data activării ofertei, dacă aceasta coincide cu data de facturare a Clientului, sau din următoarea dată de facturare. În cazul nerespectării perioadei contractuale minime din motive imputabile Clientului (de exemplu, rezoluţiunea contractului pentru abonament de către Client din motive neimputabile Orange Moldova, inclusiv prin portare, ori rezoluţiunea contractului pentru abonament de către Orange Moldova din motive imputabile Clientului), Orange Moldova are dreptul de a încasa de la Client o penalitate egală cu 50% din plata lunară de abonament (aplicabilă la data încălcării angajamentului respectiv) pentru întreaga perioadă contractuală minimă rămasă. În cazul suspendării abonamentului mobil voce, perioada suspendării nu se include în perioada contractuală minimă. În cazul în care Clientul are asumat şi/sau îşi asumă un alt angajament privind perioada minimă contractuală (de exemplu, în legătură cu procurarea unui dispozitiv la preţ promoţional şi/sau în rate), penalităţile datorate pentru nerespectarea angajamentelor asumate se cumulează.
 22. În cazul rezoluţiunii sau revocării contractului sau schimbului de titular pentru abonamentul fix, oferta îşi pierde valabilitatea ireversibil, fără a afecta valabilitatea angajamentului privind respectarea perioadei contractuale minime asumat pentru abonamentele mobil voce.
 23. În cazul schimbării abonamentului fix pe un alt abonament fix neeligibil, oferta activată pentru toate abonamentele mobil voce îşi pierde valabilitatea ireversibil, fără a afecta valabilitatea angajamentului privind respectarea perioadei contractuale minime asumat pentru aceste abonamente.
 24. În cazul schimbării planului tarifar activat la abonamentele mobil voce pe unul neeligibil, oferta activată pentru acel abonament îşi pierde valabilitatea ireversibil, fără a afecta valabilitatea angajamentului privind respectarea perioadei contractuale minime asumat pentru acest abonament.
 25. În cazul schimbului de titular la abonamentul mobil voce, oferta activată pentru acel abonament nu se transferă noului titular şi îşi pierde valabilitatea ireversibil, iar angajamentul privind respectarea perioadei contractuale minime rămase pentru acest abonament trece la noul titular.
Смотрите все что хотите
Разнообразный телевизионный контент: новости, спорт, мультфильмы, музыка,фильмы, документальные фильмы и лучшие сериалы.
Список каналов
Десктопная версия