Orange Moldova este parte a Grupului Orange, unul dintre liderii mondiali în servicii de telecomunicații, cu sediul la Paris, Franța. În Moldova, compania şi-a demarat activitatea în octombrie 1998, cu marca comercială VOXTEL, iar, ca urmare a rebranding-ului, pe 25 aprilie 2007, a devenit Orange Moldova.

Orange este operatorul #1 pe piaţa Telco din Moldova. Actualmente peste 2,6 milioane de clienţi sunt conectaţi la reţeaua şi serviciile companiei, în care activează o echipă de peste 1200 de angajaţi. OMD deţine cea mai extinsă şi performantă reţea 3G+ şi 4G. Serviciile sale pot fi accesate pe teritoriul întregii țări prin intermediul rețelei de peste 3600 puncte de vânzări. Recunoscut drept un lider în inovaţii, OMD deţine două premiere mondiale: HD Voice şi HD Voice International. În 2015, brandul Orange a evoluat pentru a răspunde noii sale strategii la nivel de Grup, Essentials 2020, dar și promisiunii făcute clienților: de a fi întotdeauna aproape pentru a-i conecta la ceea ce este esenţial în viaţa lor. În anul 2016, Orange a achiziționat compania Sun Communications, operatorul de cablu lider din Republica Moldova, care a permis lansarea ofertelor convergente inovative și extinderea portofoliului de servicii, cu propriile abonamente fixe de Internet şi TV Acasă Sub umbrela Orange Love, începând cu luna octombrie, 2017. Această achiziție face parte din ambiția Grupului Orange, care şi-a propus să-şi consolideze poziția de operator convergent lider în Europa, care furnizează Internet în bandă largă, servicii de voce pentru mobil şi fix, precum şi servicii TV cu plată.

De asemenea, Orange Moldova, prin intermediul Orange Systems prestează servicii de IT nearshoring atât pentru OMD, cât și pentru partenerii externi în următoarele domenii: software development, testarea și asigurarea calității, controlul și managementul proiectelor IT, automatizarea proceselor, business intelligence și big data.

Orange este operatorul #1 care oferă soluții inteligente prin promovarea conceptului de Smart City (iluminare stradală, eficientizarea consumului de apă) precum și oferă o gamă variată de servicii pentru clienții business, cum ar fi Microsoft Office 365, protecție DDos, semnătură mobilă ș. a.

Orange Moldova este un operator social responsabil, statut reconfirmat şi prin activitatea Fundaţiei Orange Moldova, care de la lansarea sa a implementat circa 50 de proiecte din diverse domenii şi de care au beneficiat circa 180 mii de persoane.

Standarde adoptate

Angajamentul Managementului

Preocuparea de menţinere a unui nivel înalt al calităţii în tot ce facem, protecția mediului, sănătatea şi securitatea operaţională şi securitatea datelor clienţilor, este omniprezentă în toate aspectele muncii noastre.

Managementul de la cel mai înalt nivel al Orange Moldova se angajează pentru dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitatea ocupaţională, securitate informaţională prin:

 • asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de managementt
 • asigurarea că politica şi obiectivele sunt stabilite şi sunt compatibile cu direcţia strategica şi contextul companiei
 • asigurarea că cerinţele sunt integrate în procesele de afaceri
 • asigurarea că resursele necesare sunt disponibile
 • comunicarea importanţei managementului eficace şi a conformării cu cerinţele acestuia
 • asigurarea obţinerii rezultatelor intenţionate
 • direcţionarea şi susţinerea persoanelor responsabile
 • promovarea îmbunătăţirii continue

Astfel, asigurăm un management eficient și eficace, bazându-ne pe oferirea unei experienţe unice clientului, îmbunătăţind continuu calitatea, gestionând aspectele de mediu, promovând utilizarea raţională a resurselor şi securitatea informaţiei în cadrul companiei.


Mariusz Jerzy GATZA,
CEO Orange Moldova.

Declarația de politică în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale și a securității informației

Suntem o companie de comunicații, care pune în centru acțiunilor sale oamenii, cu visele, dorințele și pasiunile lor.

Ceea ce urmărim este să le oferim cât mai multe posibilități de comunicare, interesante și accesibile pentru toți. De aceea, suntem în permanentă căutare, dezvoltăm, investim și aducem în Moldova noi produse și servicii avansate, pe care le facem ușor de utilizat.

Oamenii și comunitatea sunt în centrul universului Orange. Iar pentru a ne asigură că oferim tot ce e mai bun, am adoptat criterii exigente de calitate certificate la nivel internațional.

Calitate

La Orange credem că succesul este garantat atunci când ceea ce facem corespunde cerințelor clienților noștri.

Protecția mediului

Susținem și suntem alături de societate în demersul de protecție a mediului.

Securitatea informației

La Orange, înțelegem în deplină măsură importanța încrederii care ne este oferită de clienți. La rândul nostru, tindem să oferim protecție și siguranță celor care sunt alături de noi

Sănătatea și securitatea ocupațională

Angajații fericiți împărtășesc această stare cu clienții. De aceea, la Orange oferim un mediu de lucru prietenos, dinamic și sănătos.

Cod de etică

Conduita etică stă la bază dezvoltării grupului Orange, iar Codul de Etică este un document de referință în care sunt specificate principiile pe care ne-am asumat să le respectăm în activitatea noastră de zi cu zi, dincolo de prevederile legale:

 1. respectul față de toți cei cu care relaționăm;
 2. integritatea;
 3. integritatea;
 4. spiritul de echipă.

Avem grijă să respectăm confidențialitatea informației și să protejăm datele cu caracter personal ale clienților Orange împotrivă accesului neautorizat.

Noi nu tolerăm corupția sau practicile ilegale. Angajații Orange nu vor da și nu vor luă mită sub nicio formă și nu îi vor influența pe alții în acest sens. Este de datoria noastră să prevenim actele de corupție și să le soluționam când sunt raportate.

Tratam competitorii ireproșabil și căutăm să ne deosebim prin excelență și performanță, evitând practicile neloiale.

Noi nu contribuim financiar și nu facem donații partidelor politice sau altor organizații cu scopul de a obține o influența politică.

La Orange, comportamentul profesional se bazează pe valorile brandului. Aceste valori ne ajută să construim relații de durată cu clienții noștri, partenerii, furnizorii, acționarii, angajații noștri, precum și cu întreaga societate.

Respingerea conduitei incorecte contrare normelor etice este o responsabilitate care ne revine tuturor.

Notă cu privire la colectarea de fonduri

Cu privire la alocarea de numere telefonice scurte pentru colectarea de fonduri pentru terţe persoane prin intermediul mesajelor scurte cu tarif premium, Orange Moldova informează: La 14.09.2013, a intrat în vigoare Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (http://lex.justice.md/). Această lege transpune Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, precum şi Directiva nr. 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică.

Potrivit art. 4 alin. (7) al acesteia, activitatea ce constă în „executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice […] şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor” se consideră „servicii de plată”.

Conform art. 10 al acestei Legi, persoana care intenţionează să presteze servicii de plată în calitate de societate de plată este obligată, înainte de a începe să presteze servicii de plată, să obţină licenţă de activitate de la Banca Naţională. Pentru a obţine şi deţine asemenea licenţă, societăţile de plată sunt supuse unor cerinţe prudenţiale (inclusiv de raportare) extensive şi oneroase, inclusiv deschiderea pentru clienţii săi şi administrarea unor conturi de plăţi separate, destinate exclusiv pentru executarea operaţiunilor de plată.

Legea nominalizată nu permite unui furnizor de rețele şi servicii de comunicații electronice să execute, pentru un abonat la rețeaua sa, operațiuni de plată efectuate de pe un dispozitiv electronic sau prin intermediul acestuia, din contul mobil deschis la furnizorul de rețele sau servicii de comunicații electronice, în cadrul unei activități de colectare a donațiilor în scopuri caritabile.

Asemenea derogare este prevăzută de Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, cu condiția ca valoarea cumulată a operațiunilor de plată pentru un abonat individual să nu depășească 300 EUR pe lună, însă această Directivă nu a fost încă transpusă în Republica Moldova.

Десктопная версия