Treci la Orange și ai
cea mai tare ofertă
Abonament GO 70 lei
5GB + 400 minute
naționale
Abonament GO 70
Apeluri în rețea
Nelimitat cu 3 Numere Favorite
Apeluri naționale
400 de minute
Trafic internet
5 GB + 5 GB bonus
cu Orange Family
Telefoane recomandate cu Abonament GO 70

Ofertele sunt disponibile în magazinele Orange din Leova, Ceadîr-Lunga, Comrat, Cantemir, Congaz, Cahul, Taraclia și Căușeni la conectare nouă, migrare de la PrePay şi portare din altă reţea, până la 30.11.2021.
Abonamentul GO 70 este disponibil cu semnarea unui angajament pe 12 luni, iar preţul cu reducere la telefon şi oferta în rate sunt valabile cu semnarea angajamentului pe 24 luni, în limita stocului disponibil.

Reguli de utilizare a Abonamentului GO 70

 • Preţul pentru un minut naţional extra abonament este 1.5 lei/ min.
 • Minutele/SMS incluse în Abonament pot fi utilizate pentru apeluri/SMS în rețeaua Orange sau către altă rețea de telefonie din Republica Moldova, cu excepţia numerelor cu tarif special şi către reţele din regiunea Transnistreană.
 • Apelurile Internaţionale sunt taxate din contul minutelor naţionale incluse în Abonament GO 70, conform următoarei formule: 1 minut internaţional în zonele 1, 3, 4 = 30 minute naţionale şi 1 minut internaţional în zonele 2, 5 = 40 minute naţionale.
 • SMS naţionale sunt taxate din contul minutelor naţionale incluse în Abonament, conform următoarei formule: 2 SMS naționale = 1 minut naţional.
 • Minutele şi traficul Internet din Abonamentul GO 70 sunt valabile o luna de facturare, nu se transferă pe luna următoare şi nu pot fi utilizate în Roaming.

Coeficienți de taxare din minute

   cantitate de secunde
Regional GO 70 un SMS national = 30 secunde
Regional GO 70 un SMS international = 8 minute 20 secunde
Regional GO 70 un MMS national = 8 minute
Regional GO 70 un MMS international = 40 minute
Regional GO 70 1 minut International Zona 1 = 30 minute
Regional GO 70 1 minut International Zona 2 = 40 minute
Regional GO 70 1 minut International Zona 3 = 30 minute
Regional GO 70 1 minut International Zona 4 = 30 minute
Regional GO 70 1 minut International Zona 5 = 40 minute
Regional GO 70 1 minut International Zona 6 = 57 minute 14 secunde
Regional GO 70 1 minut International Zona 7 = 86 minute 11 secunde
Regional GO 70 1 minut International Zona 8 = 250 minute 29 secunde
Regional GO 70 1 minut Transnistria = 27 minute 43 secunde
go xx
xx lei
xx lei xx lei
Apeluri în rețea
Apeluri naţionale
Trafic Internet
Bonus Internet
De 3 ori mai mult Internet, la conectare pe 12 luni
Trafic total
GO 110
55 lei 110 lei
Nelimitat
cu 3 Numere
Favorite
300 minute
4 GB
+ 4 GB cu Orange Family
+ 8 GB
+ 16 GB
Nelimitat 160
80 lei 160 lei
Nelimitat
500 minute
7 GB
+ 7 GB cu Orange Family
+ 14 GB
+ 28 GB
Nelimitat 180
90 lei 180 lei
Nelimitat
600 minute
10 GB
+ 10 GB cu Orange Family
+ 20 GB
+ 40 GB
Nelimitat 260
130 lei 260 lei
Nelimitat
Nelimitat
Nelimitat
Nelimitat 400
200 lei 400 lei
Nelimitat
Nelimitat
Nelimitat
Extra abonament: 120 MB = 9 lei

Ofertele „50% reducere la Abonament” şi „De 3 ori mai mult Internet” sunt disponibile cu abonamentele GO 110, Nelimitat 160, Nelimitat 180, Nelimitat 260 şi Nelimitat 400 la portare din altă reţea pînă la 30.06.2021 cu semnarea unui angajament de 12 luni. Ofertele se alocă lunar, timp de 12 luni.

super
Tombolă
Treci la Orange sau conectează
un Abonament în perioada
15 iunie – 15 august 2021
și câștigă premii de valoare
  Regulamentul tombolei

Condițiile ofertei

 • Reducerea de 50% se aplică la plata lunară de abonament.
 • Pe durata angajamentului (perioada minimă contractuală), schimbarea abonamentului pe unul cu plata lunară mai mică nu este posibilă.
 • În cazul suspendării temporare a serviciului, perioada de 12 luni în care se acordă reducerea nu se prelungeşte.
 • Reducerea nu este compatibilă cu alte reduceri similare.
 • În cazul nerespectării angajamentului din motive imputabile clientului, acesta achită o despăgubire în mărime de 50% din plățile de abonament pentru perioada rămasă până la expirarea termenului angajamentului. În cazul în care în perioada minimă contractuală, clientul îşi asumă alt angajament sau angajamente în legătură cu procurarea unui sau mai multor dispozitive de la Orange la preţ promoţional sau în rate, despăgubirile datorate pentru nerespectarea angajamentelor asumate se cumulează.

Condiţiile de utilizare a ofertei „De 3 ori mai mult Internet”

 1. Cu oferta “De 3 ori mai mult Internet”, Clientul beneficiază de triplu trafic inclus în abonament timp de 12 luni din data activării ofertei. În cazul activării abonamentului la o dată care nu coincide cu data de facturare a Clientului, perioada de 12 luni include perioada de facturare în curs, traficul pentru care se alocă proporţional.
 2. Oferta este disponibilă cu abonamentele Junior 60, GO şi Nelimitat (abonamente eligibile) la conectare, portare sau transfer de la Orange PrePay până la 31.10.2021, cu semnarea contractului pe minim 12 luni. Oferta poate fi activată pentru un abonament o singură dată.
 3. În cazul în care Clientul îşi asumă un alt angajament privind perioada contractuală minimă (de exemplu, în legătură cu procurarea unui dispozitiv la preţ promoţional şi/sau în rate), penalităţile datorate pentru nerespectarea angajamentelor asumate se cumulează.
 4. În cazul schimbării abonamentului pe unul ineligibil, oferta se anulează ireversibil, fără a afecta valabilitatea angajamentului privind perioada contractuală minimă asumat de Client conform pct. 2.
 5. Perioada de suspendare a abonamentului se include în perioada în care oferta este valabilă conform pct. 1 de mai sus şi nu se include în perioada contractuală minimă indicată la pct. 2 de mai sus.
 6. Oferta „De 3 ori mai mult Internet” nu este disponibilă dacă în perioada promoţiei indicată la pct. 2 de mai sus Clientul a rezolvit contractul pentru un alt abonament voce mobil Orange, inclusiv prin portare sau transfer la serviciul Orange PrePay (sau dacă asemenea contract a fost rezolvit de Orange din motive imputabile Clientului).

Detalii despre abonamente

 • Preţul pentru un minut naţional extra abonament este 1.5 lei/ min.
 • Minutele/SMS incluse în Abonament pot fi utilizate pentru apeluri/SMS în rețeaua Orange sau către altă rețea de telefonie din Republica Moldova, cu excepţia numerelor cu tarif special şi către reţele din regiunea Transnistreană.
 • Apelurile Internaţionale sunt taxate din contul minutelor naţionale incluse în Abonamentele GO 110, Nelimitat 160, Nelimitat 180, Nelimitat 260, Nelimitat 400, conform următoarei formule: 1 minut internaţional în zonele 1, 3, 4 = 15 minute naţionale şi 1 minut internaţional în zonele 2, 5 = 20 minute naţionale.
 • SMS naţionale sunt taxate din contul minutelor naţionale incluse în Abonament, conform următoarei formule: 2 SMS naționale = 1 minut naţional.
 • Minutele şi traficul Internet din Abonamentele GO şi Nelimitat sunt valabile o luna de facturare, nu se transferă pe luna următoare şi nu pot fi utilizate în Roaming.
 • Minutele Internaţionale incluse în Abonamentele Nelimitat 260 şi 400 pot fi utilizate pentru apeluri spre Zonele 1, 2, 3, 4, 5, 6 precum şi spre regiunea Transnistreană cu coeficientul 1:1.
 • Minutele şi traficul Internet în Roaming sunt disponibile în ţările: Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Franţa*, Germania, Grecia, Ungaria, Italia*, Malta, Olanda, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Spania, Suedia, Elveţia, Turcia, Ucraina, Marea Britanie, SUA*, excepţie operatorii AT&T USA Maritime (90118 BMU01), Orange France M2M (90131 AAZOR), TIM Italy Maritime (90126 ITAGT).
 • Minutele în Roaming sunt valabile pentru apeluri voce de intrare şi cele de ieşire, efectuate spre Moldova şi destinaţii din ţara gazdă, cu excepţia numerelor cu tarif special.
 • Minutele şi traficul Internet în Roaming sunt destinate utilizatorilor finali care călătoresc peste hotare ocazional, adică prezenţa lor în roaming nu depăşeşte 60 zile consecutive sau cumulativ 120 zile pe durata oricăror 12 luni consecutive.
 • Abonamentele Nelimitat 260 şi Nelimitat 400 includ 40 GB, respectiv, 50 GB la viteză înaltă şi ulterior – nelimitat la viteză de până la 256 Kbps pentru download şi 128 Kbps pentru upload.
 • Opţiunile Nelimitat 80 lei, Nelimitat 100 lei, Opţiunea 300 şi Internaţional 1 zonă/2 zone nu sunt compatibile cu abonamentele GO şi Nelimitat.
 • Abonamentele Nelimitat 260 şi Nelimitat 400 oferă SMS naţionale nelimitate.

Conditiile de utilizare a noilor abonamente

 1. Clientul este obligat să utilizeze abonamentul cu bună credinţă. Clientul are dreptul de a folosi abonamentul numai pentru uzul propriu şi nu are dreptul de a-l revinde sau utiliza pentru a furniza la rândul său servicii de comunicaţii electronice către terţi, cu sau fără plată, inclusiv de a prelua apeluri/mesaje scrise iniţiate în alte reţele şi direcţiona aceste apeluri/mesaje scrise către alţi clienţi din reţeaua Orange Moldova sau reţele terţe. De asemenea, Clientul va evita folosirea cu rea voinţă sau abuzivă a ofertei, inclusiv (1) cu scopul de a genera trafic cu ajutorul unor sisteme automate, (2) cu scopul de a promova, direct sau indirect, produsele, serviciile sau imaginea oricărei persoane care desfăşoară o activitate economică, religioasă, caritabilă sau politică, (3) cu scopul de a hărţui terţe persoane, (4) cu scop de speculaţie pentru a obţine un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, (5) cu scopul de a transfera (redirecţiona) apelurile/mesajele scrise iniţiate în reţeaua Orange Moldova către alte reţele, (6) cu scopul de a beneficia de servicii cu valoare adăugată (loterii, etc.) oferite în reţele terţe din Republica Moldova sau alte ţări, (6) cu scopul de a genera trafic artificial în reţeaua Orange Moldova sau către alte reţele, în dauna Orange Moldova, (8) pentru a testa echipamente, (9) pentru comunicaţii altele decât între utilizatori finali, (10) cu scopul de a cauza prejudicii de orice natură Orange Moldova sau altor operatori, şi/sau (11) cu orice alte scop ce contravine legislaţiei în vigoare. În cazul abonamentelor ce oferă apeluri naționale nelimitate, prin „folosire abuzivă a abonamentului” se înțelege, de asemenea, printre altele, (i) efectuarea de apeluri naționale nelimitate către mai mult de 200 numere telefonice diferite în cursul unei perioade de facturare, şi/sau (ii) efectuarea, în cursul unei perioade de facturare, de apeluri naționale nelimitate în volum ce depășește de cel puțin două ori volumul apelurilor primite în aceeași perioadă.
 2. În cazul în care clientul încalcă prevederile din pct. 1 de mai sus, Orange are dreptul (1) să suspende serviciul, total sau parţial, (2) să rezilieze contractul încheiat cu clientul, total sau parţial, (3) să recupereze daunele cauzate de client, şi/sau (4) să refuze încheierea unui nou contract cu un abonament/opţiune ce oferă apeluri/SMS naţionale nelimitate.
 3. Clienţii subscrişi la abonament/opţiune ce oferă SMS naţionale nelimitate pot expedia SMS naţionale nelimitat la cel mult 200 numere telefonice diferite în cursul unei perioade de facturare. SMS naţionale expediate dupa depăşirea acestui volum vor fi taxate la tarif standard conform listei de preţuri Orange Abonament.
Versiunea Desktop