Notifică o infracţiune

Te rugăm să notifici completând formularul de mai jos, dacă ai identificat că prin intermediul serviciilor Orange Moldova au fost/sunt desfăşurate una sau mai multe activităţi ce constituie următoarele infracţiuni:

  • propaganda războiului
  • ademenirea minorilor în scopuri sexuale
  • pornografia infantilă
  • instigarea în scop terorist sau justificarea publică a terorismului
  • acţiuni intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau religioase