Documente necesare

Persoane fizice
  Cetateni ai RM:
 • Buletinul sau permisul de conducere sau pașaportul valabil
 • Document justificativ adresa legală (anexa la buletin, extras din registrul de imobil, etc)

Persoane juridice
  Reprezentate de către director
 • Buletinul de identitate
 • Certificatul de înregistrare a întreprinderii, doar pentru agenții economici înregistrați până la 7 decembrie 2012
 • Extras din Registrul de Stat eliberat de CIS sau Extrasul eliberat de Ministerul Justitiei (după caz) cu data curentă (nu mai vechi de 3 luni) sau/și Decizie privind înregistrarea întreprinderii (în caz dacă intreprinderea a fost înregistrată mai puțin de 3 luni, prezentarea extrasului din registru nu este obligatorie
 • Certificatul de atribuire cod TVA
 • Rechizitele bancare (denumirea, codul băncii și codul de decontare)
  Reprezentate de către persoane delegate:
 • Buletinul de identitate sau pașaportul a reprezentantului companiei
 • Delegație (procura de strictă evidență sau procura pe blancheta oficială a organizației) în original, în caz dacă contractul nu este semnat de directorul companiei. Procura trebuie să fie emisă în numele mandatarului cu referință la datele personale ale acestuia. Exemplu de procură.
 • Certificatul de înregistrare a întreprinderii, doar pentru agenții economici înregistrați până la 7 decembrie 2012
 • Extras din Registrul de Stat eliberat de CIS sau Extrasul eliberat de Ministerul Justitiei (după caz) cu data curentă (nu mai vechi de 3 luni) sau/și Decizie privind înregistrarea întreprinderii (în caz dacă intreprinderea a fost înregistrată mai puțin de 3 luni, prezentarea extrasului din registru nu este obligatorie
 • Certificatul de atribuire cod TVA
 • Rechizitele bancare (denumirea, codul băncii și codul de decontare)