Documente necesare

Persoane fizice
  Cetateni ai RM:
 • Buletinul sau permisul de conducere sau pașaportul valabil
 • Document justificativ adresa legală (anexa la buletin, extras din registrul de imobil, etc)

Persoane juridice
  Reprezentate de către director
 • Buletinul de identitate sau permis de conducere sau pasaport;
 • Extras din Registrul de Stat eliberat de ASP electronic sau pe hartie
 • Extrasul eliberat de Ministerul Justitiei (aplicabil pentru personae fizice care practica activitate profesionala in sectorul justitiei)
 • Certificatul de atribuire cod TVA
 • Rechizitele bancare (denumirea, codul băncii și codul de decontare)
  Reprezentate de către persoane delegate:
 • Buletinul de identitate sau permis de conducere sau pasaport;
 • Copia buletinului de identitate al administratorului companiei
 • Extras din Registrul de Stat eliberat de ASP electronic sau pe hartie 
 • Extrasul eliberat de Ministerul Justitiei (aplicabil pentru personae fizice care practica activitate profesionala in sectorul justitiei)
 • Certificat de atribuire cod TVA
 • Rechizite bancare (denumirea, codul bancii si contul de decontare)
 • Procura pe blancheta oficială a organizației în original, în caz dacă contractul nu este semnat de directorul companiei. Procura trebuie să fie emisă în numele mandatarului cu referință la datele personale ale acestuia. Exemplu de procură