In conformitate cu prevederile reglementarilor stabilite de ANRCETI, Orange Moldova face publice un set de informatii privind parametrii de calitate pentru serviciile publice de comunicatii electronice. Informatia detaliata o puteti accesa mai jos:

Pentru serviciul public de telefonie mobila

Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de telefonie mobila Trimestrul I, 2013 Trimestrul II, 2013 Trimestrul III, 2013 Trimestrul IV, 2013 2013
Parametru Valoarea
parametrului
stabilita
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
1. Disponibilitatea retelei (Availibility Performance, NAp)          
1.1. Coeficientul disponibilitatii retelei, Cd min. 99,9% 99.98% 99.97% 99.98% 99.96% 99.97%
2. Accesibilitate serviciului (Service Accessibility, SAc)          
2.1. Rata apelurilor nereusite max. 2% 0.07% 0.08% 0.07% 0.07% 0.07%
2.2. Rata conexiunilor mesajelor SMS, ne-expediate end-to-end max. 5% 1.57% 1.32% 1.42% 1.22% 1.38%
3. Integritatea serviciului (Service Integrity, SIn)          
3.1. Nivelul stabilit de calitate a convorbirii pentru metoda medie de estimare (MOS) min. 3.5 3.86 3.87 3.85 3.83 3.85
3.2. Rata convorbirilor ce corespund conditiilor de calitate pentru metoda medie de estimare (MOS), pentru MOS >= 3.5 min. 80% 97.90% 97.94% 97.49% 97.23% 97.64%
4. Continuitatea serviciului (Service Retainability, SRe)          
4.1. Rata apelurilor intrerupte (2G) max. 2% 0.47% 0.51% 0.55% 0.50% 0.51%
4.2. Rata apelurilor intrerupte (3G) max. 2% 0.20% 0.23% 0.25% 0.20% 0.22%
5. Fiabilitatea serviciului furnizat (Services Reliability, SR)          
5.1. Timpul stabilit pentru remedierea deranjamentelor si restabilirea accesului la servicii Max 3 ore
(un numar)
max. 8 ore
(statie de baza)
8 ore
(statie de baza)
8 ore
(statie de baza)
8 ore
(statie de baza)
8 ore
(statie de baza)
8 ore
(statie de baza)
5.2. Rata deranjamentelor, remediate in timpul stabilit min. 95% 96.93% 98.13% 97.45% 96.87% 97.35%
6. Reclamatii taxari servicii (Charging Performance, CP)          
6.1. Rata facturilor reclamate max.1% 0.04% 0.12% 0.13% 0.12% 0.10%
7. Satisfactia utilizatorului (Satisfaction of users by service, SUS)          
7.1. Rata reclamatiilor privind aspectele tehnice si organizatorice ale serviciului max.1% 0.22% 0.18% 0.11% 0.15% 0.16%
7.2. Timpul mediu de preluare a apelurilor pentru serviciul de "operatoare" max. 30 sec. 12 23.5 64 39 35
7.3. Rata apelurilor catre servicii de "operatoare" care au fost preluate in maximum 30 de secunde din totalul apelurilor catre aceste servicii min. 80% 85.10% 63.75% 32.15% 52.71% 58.43%

Pentru serviciul public de telefonie fixa

Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de telefonie fixa Trimestrul I, 2013 Trimestrul II, 2013 Trimestrul III, 2013 Trimestrul IV, 2013 2013
Parametru Valoarea
parametrului
stabilita
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
1. Timpul necesar pentru inceperea furnizarii serviciului          
1.1. 95% din cazuri max. 60 zile 2 2 4 4 3
1.2. 99% din cazuri max. 75 zile 3 3 5 5 4
1.3. % cazuri rezolvate la termenul convenit min. 98% 100% 100% 99.98% 99.95% 99.98%
2. Ponderea deranjamentelor          
2.1. deranjamente/linie de acces/an max. 0,3 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
3. Timpul de remediere a deranjamentelor          
3.1.Intervalul de remediere a 80% din deranjamente max. 14 ore 6 5 2 2 4
3.2. Intervalul de remediere a 95% din deranjamentele sesizate pe liniile de acces max.16 ore 9 9 4 2 6
3.5.1. % deranjamente remediate la termenul stabilit cu utilizatorul pentru servicii directe min. 98% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4. Rata de raspuns          
4.1. % din totalul apelurilor locale min. 92% 96.15% 97.51% 93.60% 94.47% 95.43%
4.2. % din totalul apelurilor nationale min. 90% 93.58% 93.47% 94.16% 93.50% 93.68%
4.3. % din totalul apelurilor internationale - 95.15% 94.70% 94.19% 93.60% 94.41%
5. Timpul de raspuns pentru servicii de “operatoare”          
5.1.Timpul mediu de raspuns max. 30 sec. 6 5 3 4 4.5
5.2. % apeluri catre servicii de operator la care s-a raspuns in maximum 30 secunde min. 90% 99.92% 99.93% 99.93% 99.92% 99.93%
6. Corectitudinea facturii          
6.1. % reclamatii cu privire la corectitudinea facturii max. 2% 0.12% 0% 0% 0% 0.03%

Pentru serviciul public de acces la internet

Trimestrul I, 2013
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet la puncte fixe Trimestrul I, 2013
Parametru Valoarea
parametrilor
masurata
2. Viteza de transmisie a datelor obtinute  
2.1. a) rata maxima de transmisie de date in kbit/s realizata; 77284
       b) rata minima de transmisie de date in kbit/s realizata; 10
       c) valoarea medie a ratei de transmisie a datelor in kbit/s; 38647
       d) abaterea de la standard (de la valoarea declarata si stabilita in contract) a ratei de transmisie a datelor in kbit/s. 0.77
2.2.1. Statisticile pe directia de descarcare:  
       a) cele mai mari 95 % din rata de transmisie in kbit/s atinsa; 6571
       b) cele mai mici 5% din rata de transmisie in kbit/s atinsa; 26
       c) valoarea medie a ratei de transmitere a datelor in kbit/s; 3298
       d) deviatia standard a ratei de transmitere a datelor in kbit/s. 0.07
2.2.2. Statisticile pe directia de incarcare:  
       a) cele mai mari 95 % din rata de transmisie in kbit/s atinsa; 2597
       b) cele mai mici 5% din rata de transmisie in kbit/s atinsa; 24
       c) valoarea medie a ratei de transmitere a datelor in kbit/s; 1311
       d) deviatia standard a ratei de transmitere a datelor in kbit/s. 0.03
3. Rata de conectare cu succes  
3.1. % conectarilor cu succes 99.93%
4. Rata transmisiei de date fara succes  
4.1. % transmisiilor de date fara succes 0.07%
5. Intirzierea (timpul de transmisie intr-o directie - delay)  
5.1. a) valorile medii de intârziere in m/s; 1
b) deviatia standard de intârziere. <1
Trimestrul II, 2013
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul II, 2013
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 5
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 9
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 100.00%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 0
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 0
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE1 BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0.5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 10.61 0.90
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.05 0.26
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 6485.50 590.52
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1606 1606
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 72.11 67.79
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 29.68 16.07
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 66.43 62.12
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1606 1606
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.6 42 5.6 42 5.6 42 5.6
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 10 4 10 4 8 4 9 3
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 6 3 8 2 5 2 5 1
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 9 4 10 4 8 4 9 3
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 190 84 125 73 200 107 123 69
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 50 100 50 100 50 100 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 85 40 78 30        
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 20 18 17 13        
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 46 25 40 19        
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 100 50 92 72        
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 141 73 139 74 132 73 123 72
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 91 59 101 65 54 55 41 52
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 139 73 137 74 128 72 119 71
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 170 108 116 73 172 113 109 67
4. Termenul de remedierea deranjamentelor    
    80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 7.8
    95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 11.8
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit,
%
min. 95 96.8
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.05%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.02%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0,1 0.06%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0,1 0.008%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0,5 0.02%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 15
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 19
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 80%
Trimestrul III, 2013
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul III, 2013
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 5
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 9
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 100.00%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 0
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 0
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE¹ BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 10.09 0.95
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.06 0.25
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 6221 617
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1507 1507
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 93 92
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 90 88
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 93 92
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1507 1507
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.6 42 5.6 42 5.6 42 5.6
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 15.7 4.3 16.7 4.2 13.7 3.9 12.6 3.9
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 6.7 2.9 7.6 3.0 5.7 2.7 5.7 2.4
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 9.2 3.7 10.4 3.8 8.6 3.5 8.7 3.2
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 628 578 737 709 628 590 746 697
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 50 100 50 100 50 100 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 86 39 79 31        
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 20 18 18 15        
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 50 26 46 23        
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 100 50 100 50        
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 169 86 169 85 157 81 153 80
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 112 69 112 68 83 56 52 40
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 143 75 147 76 126 71 112 67
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 628 613 739 725 630 628 746 747
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
    80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 3
    95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 7
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit,
%
min. 95 99.97%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.03%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.02%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0,1 0.03%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0,1 0.01%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0,5 0.02%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 20
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 27
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 70%
Trimestrul IV, 2013
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul IV, 2013
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 5
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 9
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 100.00%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 0
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 0
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE¹ BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 12.48 1.28
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.23 0.27
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 7534 794
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1490 1490
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 94 92
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 89 82
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 91 87
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1490 1490
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.6 42 5.6 42 5.6 42 5.6
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 11.5 4.3 9.9 2.3 8.9 3.2 8.6 5.5
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 3.7 1.6 3.6 1.4 3.7 1.7 3.7 1.4
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 7.6 2.9 6.7 1.8 6.3 2.5 6.1 3.4
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1322 1322 1322 1322 1340 1340 1340 1340
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 50 100 50 100 50 100 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 86 39 79 31        
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 20 18 18 15        
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 50 26 46 23        
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1150 1150 1150 1150        
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 169 92 163 68 157 85 133 80
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 58 49 82 52 63 43 42 34
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 113 71 122 60 110 64 87 57
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1438 1438 1438 1438 1403 1403 1403 1403
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
    80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 7
    95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 11
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit,
%
min. 95 99.97%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.03%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.02%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0,1 0.03%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0.1 0.01%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0,5 0.02
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 17.7
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 28.7
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 70
2013
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet 2013
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 5
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 9
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 100.00%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 0
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 0
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE¹ BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 11.06 1.04
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.11 0.26
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 6747 667
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1534 1534
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 86 84
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 69 62
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 84 80
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1534 1534
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.6 42 5.6 42 5.6 42 5.6
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 12.3 4.0 12.3 3.4 10.4 3.6 10.0 4.2
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 5.5 2.4 6.3 2.1 4.9 2.3 4.9 1.7
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 8.7 3.4 9.1 3.1 7.8 3.2 7.8 3.3
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 713 662 728 701 723 679 737 702
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 50 100 50 100 50 100 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 86 40 79 31        
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 20 18 17 14        
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 49 26 44 22        
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 450 417 447 424        
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 159.9 83.8 157.0 75.7 148.9 79.5 136.3 77.2
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 87.0 58.9 98.3 61.9 66.7 51.3 44.9 41.7
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 131.9 72.6 135.6 69.8 121.6 68.9 106.2 64.6
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 745 720 764 745 735 715 753 739
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
    80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 6
    95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 10
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit,
%
min. 95 98.90%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.04%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.02%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0.1 0.04%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0.1 0.01%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0.5 0.02
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 17.6
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 24.9
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 73

BE – Best Effort

Pentru serviciul public de telefonie mobila

Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de telefonie mobila Trimestrul I, 2014 Trimestrul II, 2014 Trimestrul III, 2014 Trimestrul IV, 2014 2014
Parametru Valoarea
parametrului
stabilita
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
1. Disponibilitatea retelei (Availibility Performance, NAp)          
1.1. Coeficientul disponibilitatii retelei, Cd min. 99,9% 99.98% 99.98% 99.98% 99.98% 99.98%
2. Accesibilitate serviciului (Service Accessibility, SAc)          
2.1. Rata apelurilor nereusite max. 2% 0.07% 0.07% 0.08% 0.07% 0.07%
2.2. Rata conexiunilor mesajelor SMS, ne-expediate end-to-end max. 5% 1.31% 1.21% 1.26% 1.18% 1.24%
3. Integritatea serviciului (Service Integrity, SIn)          
3.1. Nivelul stabilit de calitate a convorbirii pentru metoda medie de estimare (MOS) min. 3.5 3.81 3.82 3.82 3.80 3.81
3.2. Rata convorbirilor ce corespund conditiilor de calitate pentru metoda medie de estimare (MOS), pentru MOS >= 3.5 min. 80% 97.85% 97.55% 97.65% 97.45% 97.63%
4. Continuitatea serviciului (Service Retainability, SRe)          
4.1. Rata apelurilor intrerupte (2G) max. 2% 0.47% 0.50% 0.54% 0.48% 0.50%
4.2. Rata apelurilor intrerupte (3G) max. 2% 0.16% 0.15% 0.15% 0.14% 0.15%
5. Fiabilitatea serviciului furnizat (Services Reliability, SR)          
5.1. Timpul stabilit pentru remedierea deranjamentelor si restabilirea accesului la servicii Max 3 ore
(un numar)
max. 8 ore
(statie de baza)
8 ore
(statie de baza)
8 ore
(statie de baza)
8 ore
(statie de baza)
8 ore
(statie de baza)
8 ore
(statie de baza)
5.2. Rata deranjamentelor, remediate in timpul stabilit min. 95% 94.17% 97.40% 96.03% 95.70% 95.83%
6. Reclamatii taxari servicii (Charging Performance, CP)          
6.1. Rata facturilor reclamate max.1% 0.15% 0.10% 0.09% 0.05% 0.10%
7. Satisfactia utilizatorului (Satisfaction of users by service, SUS)          
7.1. Rata reclamatiilor privind aspectele tehnice si organizatorice ale serviciului max.1% 0.06% 0.07% 0.09% 0.03% 0.06%
7.2. Timpul mediu de preluare a apelurilor pentru serviciul de "operatoare" max. 30 sec. 28 20.13 34.72 42.28 32.37
7.3. Rata apelurilor catre servicii de "operatoare" care au fost preluate in maximum 30 de secunde din totalul apelurilor catre aceste servicii min. 80% 64.88% 72.62% 58.26% 53.74% 62.37%

Pentru serviciul public de telefonie fixa

Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de telefonie fixa Trimestrul I, 2014 Trimestrul II, 2014 Trimestrul III, 2014 Trimestrul IV, 2014 2014
Parametru Valoarea
parametrului
stabilita
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
1. Timpul necesar pentru inceperea furnizarii serviciului          
1.1. 95% din cazuri max. 60 zile 2 2 2 2 2
1.2. 99% din cazuri max. 75 zile 3 2 2 2 2
1.3. % cazuri rezolvate la termenul convenit min. 98% 100.00% 100% 100% 100% 100%
2. Ponderea deranjamentelor          
2.1. Deranjamente/linie de acces/an max. 0,3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Timpul de remediere a deranjamentelor          
3.1. Intervalul de remediere a 80% din deranjamente max. 14 ore 1 5 2 2 2.42
3.2. Intervalul de remediere a 95% din deranjamentele sesizate pe liniile de acces max.16 ore 3 5 6 5 4.75
3.5.1. % deranjamente remediate la termenul stabilit cu utilizatorul pentru servicii directe min. 98% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00%
4. Rata de raspuns          
4.1. % din totalul apelurilor locale min. 92% 93.68% 93.26% 93.92% 94.98% 93.96%
4.2. % din totalul apelurilor nationale min. 90% 98.96% 98.81% 98.87% 98.95% 98.90%
4.3. % din totalul apelurilor internationale - 98.18% 98.51% 98.25% 96.53% 97.87%
5. Timpul de raspuns pentru servicii de “operatoare”          
5.1. Timpul mediu de raspuns max. 30 sec. 6 4 4 3 4.07
5.2. % apeluri catre servicii de operator la care s-a raspuns in maximum 30 secunde min. 90% 99.90% 99.85% 99.88% 99.88% 99.88%
6. Corectitudinea facturii          
6.1. % reclamatii cu privire la corectitudinea facturii max. 2% 0.0% 0.00% 0.00% 0.0% 0.0%

Pentru serviciul public de acces la internet

Trimestrul I, 2014
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul I, 2014
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 5
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 7
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 99.70%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 0
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 0
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE¹ BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 18.8 1.0
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.6 0.3
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 10975 638
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 7178 7172
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 95 85
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 87 77
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 91 81
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 7178 7172
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.6 42 5.6 42 5.6 42 5.6
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 16 5 16 4 15 4 13 3
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 4 3 4 3 3 2 3 2
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 9 4 9 4 8 3 8 3
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1815 1803 2160 2109 1492 1466 1758 1668
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 50 100 50 100 50 100 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 86 43 83 40        
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 19 20 19 19        
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 53 32 51 30        
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1369 1416 1614 1668        
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 197 92 194 92 164 78 154 78
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 90 60 105 69 71 52 48 32
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 142 77 144 79 122 70 103 65
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1808 1795 2121 2154 629 629 728 727
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 3
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 12
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95 99.97%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.03%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.01%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0,1 0.03%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0.1 0.01%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0,5 0.01%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 25.7
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 27.7
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 97.2%
Trimestrul II, 2014
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul II, 2014
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 3
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 2
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 99.82%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 0
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 0
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE1 BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 15.39 0.99
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.59 0.27
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 9206.92 642.32
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1440.33 1440.33
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 94 92.67
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 90.00 88.33
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 92.67 91.00
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1440.33 1440.33
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.6 42 5.6 42 5.6 42 5.6
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 15 5 16 4 13 4 12 4
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 2 2 2 2 2 2 2 2
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 8 4 8 4 6 3 6 3
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2929 2925 3314 3301 3063 3043 3520 3508
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 50 100 50 100 50 100 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 84 48 83 43        
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 16 23 17 9        
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 50 29 51 32        
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2162 2587 2647 3150        
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177.6/118.4 177.6 118.4 177.6 118.4 177.6 118.4 177.6 118.4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 212 96 212 96 164 78 157 78
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 111 71 110 71 71 54 50 37
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 154 84 154 84 125 70 107 66
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2941 2932 3301 3302 610 610 704 702
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 6
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 12
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95 99.97%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.03%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.01%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0.1 0.03%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0.1 0.01%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0.5 0.01%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 21
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 24
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 98%
Trimestrul III, 2014
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul III, 2014
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 3
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 2
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 99.81%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 Nu este aplicabil
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 Nu este aplicabil
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE1 BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 15.65 0.96
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.54 0.28
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 9312.89 634.83
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1462 1462
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 92 90
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 93 92
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 93 91
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1462 1462
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.6 42 5.6 42 5.6 42 5.6
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 15 5 16 4 13 4 12 4
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 2 2 2 2 2 2 2 2
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 8.1 4.1 8.4 4.0 6.9 3.3 6.7 3.1
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2905 2899 3324 3330 3159 3171 3650 3638
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 50 100 50 100 50 100 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 79 44 78 44        
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 15 10 12 14        
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 47 27 45 29        
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2453 2949 2916 3491        
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177.6/118.4 177.6 118.4 177.6 118.4 177.6 118.4 177.6 118.4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 212.3 97.9 212.1 97.9 163.3 78.8 158.4 78.5
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 110.0 71.2 109.8 71.1 74.9 55.5 47.5 39.0
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 155.3 86.2 155.1 86.0 125.3 71.4 109.9 67.7
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2897 2892 3331 3336 634 635 727 727
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 8
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 11
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95 99.97%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.03%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.01%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0.1 0.03%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0.1 0.01%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0.5 0.01%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 20.3
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 25.3
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 100%
Trimestrul IV, 2014
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul IV, 2014
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 4
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 5
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 99.82%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 Nu este aplicabil
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 Nu este aplicabil
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Download
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 11.14 1.06
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.31 0.33
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 6883.96 710.89
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1386.33 1386.33
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Download
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 92.08 90.67
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 93.67 92.33
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 92.87 91.50
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1386.33 1386.33
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.6 42 5.6 42 5.6 42 5.6
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 18.0 4.7 16.6 4.6 17.2 3.8 15.1 3.5
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 2.0 3.3 1.8 3.4 1.6 2.1 1.6 1.9
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 8.2 4.1 7.9 3.9 7.4 3.0 6.9 2.7
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2776.3 2778.3 3247.0 3244.7 3077.7 3088.7 3570.7 3561.0
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 50 100 50 100 50 100 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 59.7 43.3 55.7 43.3 59.3 14.7 58.3 13.7
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 13.0 9.0 11.3 9.0 3.3 6.3 3.3 6.3
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 30.8 39.7 29.5 39.4 24.7 10.8 25.0 10.6
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1888.3 2267.0 2223.3 2648.3 1414.7 1723.3 1664.0 2014.3
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177.6/118.4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 212.3 98.0 211.3 98.0 164.7 78.3 158.0 79.0
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 106.7 71.0 106.7 71.0 79.3 57.0 53.0 42.3
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 150.3 86.0 148.0 85.8 127.0 71.3 111.5 68.0
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2776.7 2779.0 3245.0 3242.0 618.3 618.0 712.0 711.3
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 8
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 13
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95 99.97%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.03%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.01%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0.1 0.02%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0.1 0.00%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0.5 0.01%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 13.7
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 18.3
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 100%
2014
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet 2014
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 3.75
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 4.08
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 99.79%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 Nu este aplicabil
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 Nu este aplicabil
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Upload Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 15.26 1.00
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.51 0.29
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 9094.66 656.57
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 2866.75 2865.08
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Upload Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 93.40 89.71
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 90.83 87.54
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 92.28 88.75
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 2866.75 2865.08
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.6 42 5.6 42 5.6 42 5.6
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 16.6 4.6 16.5 4.5 14.7 3.9 13.2 3.6
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 2.3 2.9 2.3 2.9 2.0 2.0 1.9 1.9
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 8.2 3.9 8.3 3.9 7.3 3.1 6.9 2.8
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2606.1 2601.2 3011.3 2995.9 2697.8 2691.9 3124.5 3093.8
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 50 100 50 100 50 100 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 77.0 44.8 74.9 42.6 59.3 14.7 58.3 13.7
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 16.0 15.4 14.9 12.7 3.3 6.3 3.3 6.3
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 45.1 31.8 44.0 32.6 24.7 10.8 25.0 10.6
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1967.9 2304.8 2350.1 2739.3 1414.7 1723.3 1664.0 2014.3
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177.6/118.4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 208.4 96.1 207.3 95.9 163.9 78.2 157.0 78.3
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 104.3 68.3 107.7 70.4 74.1 54.5 49.5 37.6
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 150.5 83.4 150.1 83.7 124.8 70.6 107.9 66.7
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2605.7 2599.6 2999.4 3008.3 622.9 623.0 717.8 717.1
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 6
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 12
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95 99.97%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.03%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.01%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0.1 0.03%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0.1 0.01%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0.5 0.01%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 20.18
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 23.83
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 98.80%

BE – Best Effort

Pentru serviciul public de telefonie mobila

Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de telefonie mobila Trimestrul I, anul 2015 Trimestrul II, anul 2015 Trimestrul III, anul 2015 Trimestrul IV, anul 2015 2015
Parametru Valoarea
parametrului
stabilita
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
1. Disponibilitatea retelei (Availibility Performance, NAp)          
1.1. Coeficientul disponibilitatii retelei, Cd min. 99,9% 99.99% 99.97% 99.95% 99.93% 99.96%
2. Accesibilitate serviciului (Service Accessibility, SAc)          
2.1. Rata apelurilor nereusite max. 2% 0.06% 0.07% 0.07% 0.06% 0.06%
2.2. Rata conexiunilor mesajelor SMS, ne-expediate end-to-end max. 5% 1.16% 1.32% 1.34% 1.18% 1.25%
3. Integritatea serviciului (Service Integrity, SIn)          
3.1. Nivelul stabilit de calitate a convorbirii pentru metoda medie de estimare (MOS) min. 3.5 3.75 3.74 3.74 3.71 3.74
3.2. Rata convorbirilor ce corespund conditiilor de calitate pentru metoda medie de estimare (MOS), pentru MOS >= 3.5 min. 80% 97.41% 97.22% 97.22% 97.25% 97.28%
4. Continuitatea serviciului (Service Retainability, SRe)          
4.1. Rata apelurilor intrerupte (2G) max. 2% 0.43% 0.45% 0.49% 0.45% 0.45%
4.2. Rata apelurilor intrerupte (3G) max. 2% 0.15% 0.15% 0.16% 0.15% 0.15%
5. Fiabilitatea serviciului furnizat (Services Reliability, SR)          
5.1. Timpul stabilit pentru remedierea deranjamentelor si restabilirea accesului la servicii Max 3 ore
(un numar)
max. 8 ore
(statie de baza)
8 ore
(staţie de bază)
8 ore
(staţie de bază)
8 ore
(staţie de bază)
8 ore
(staţie de bază)
8 ore
(staţie de bază)
5.2. Rata deranjamentelor, remediate in timpul stabilit min. 95% 97.67% 96.27% 95.63% 96.27% 96.46%
6. Reclamatii taxari servicii (Charging Performance, CP)          
6.1. Rata facturilor reclamate max.1% 0.07% 0.05% 0.06% 0.09% 0.07%
7. Satisfactia utilizatorului (Satisfaction of users by service, SUS)          
7.1. Rata reclamatiilor privind aspectele tehnice si organizatorice ale serviciului max.1% 0.05% 0.04% 0.05% 0.03% 0.04%
7.2. Timpul mediu de preluare a apelurilor pentru serviciul de "operatoare" max. 30 sec. 32.1 17.62 25 20.33 23.86
7.3. Rata apelurilor catre servicii de "operatoare" care au fost preluate in maximum 30 de secunde din totalul apelurilor catre aceste servicii min. 80% 66.35% 75.01% 66.80% 72.01% 70.04%

Pentru serviciul public de telefonie fixa

Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de telefonie fixa Trimestrul I, anul 2015 Trimestrul II, anul 2015 Trimestrul III, anul 2015 Trimestrul IV, anul 2015 2015
Parametru Valoarea
parametrului
stabilita
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
1. Timpul necesar pentru inceperea furnizarii serviciului          
1.1. 95% din cazuri max. 60 zile 2 2 2 2 2
1.2. 99% din cazuri max. 75 zile 2 2 2 2 2
1.3. % cazuri rezolvate la termenul convenit min. 98% 100.00% 100% 100% 100% 100%
2. Ponderea deranjamentelor          
2.1. Deranjamente/linie de acces/an max. 0,3 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Timpul de remediere a deranjamentelor          
3.1. Intervalul de remediere a 80% din deranjamente max. 14 ore 3 4 3 10 5
3.2. Intervalul de remediere a 95% din deranjamentele sesizate pe liniile de acces max.16 ore 8 6 7 12 8.25
3.5.1. % deranjamente remediate la termenul stabilit cu utilizatorul pentru servicii directe min. 98% 100.00% 100% 100% 100% 100%
4. Rata de raspuns          
4.1. % din totalul apelurilor locale min. 92% 95.07% 93.28% 93.60% 95.25% 94.30%
4.2. % din totalul apelurilor nationale min. 90% 98.85% 98.78% 98.91% 98.63% 98.79%
4.3. % din totalul apelurilor internationale - 97.24% 97.80% 96.86% 97.13% 97.26%
5. Timpul de raspuns pentru servicii de “operatoare”          
5.1. Timpul mediu de raspuns max. 30 sec. 0.97 0.85 0.87 0.71 0.85
5.2. % apeluri catre servicii de operator la care s-a raspuns in maximum 30 secunde min. 90% 99.90% 99.88% 99.92% 99.93% 99.91%
6. Corectitudinea facturii          
6.1. % reclamatii cu privire la corectitudinea facturii max. 2% 0.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pentru serviciul public de acces la internet

Trimestrul I, 2015
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul I, 2015
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 4
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 5
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 99%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 Nu este aplicabil
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 Nu este aplicabil
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE¹ BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 9.5 0.9
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.2 0.3
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 5997 602
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1378 1378
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 93 90
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 94 93
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 94 91
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1378 1378
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.6 42 5.6 42 5.6 42 5.6
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 18 5 17 5 16 4 14 4
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 2 3 2 3 2 2 2 2
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 8 4 8 4 8 3 7 2
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2701 2721 3148 3148 2755 2751 3159 3163
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 150 50 150 50 150 50 150 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 56 44 52 43 59 15 58 15
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 12 9 10 9 3 7 3 6
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 29 39 28 39 23 12 22 11
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2471 2955 2901 3466 1694 2030 1996 2399
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177.6 118.4 177.6 118.4 177.6 118.4 177.6 118.4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 211.7 98.0 210.7 98.0 164.0 78.7 157.7 78.3
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 106.7 71.0 106.3 71.0 74.0 54.7 48.7 35.7
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 148.4 85.7 148.2 85.7 123.7 71.7 107.0 67.0
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2719 2714 3153 3156 549 549 635 635
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 14
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 24
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95 99.97%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.03%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.01%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0,1 0.02%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0.1 0.01%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0,5 0.01%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 15
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 24
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 98%
Trimestrul II, 2015
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul II, 2015
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 5
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 7
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 99.00%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 Nu este aplicabil
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 Nu este aplicabil
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE¹ BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 8.2 0.8
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.1 0.3
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 5274 573
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1330 1330
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 94 93
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 91 90
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 92 91
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1330 1330
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.76 42 5.76 42 5.76 42 5.76
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 19 5 19 5 17 4 16 4
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 2 3 2 3 2 2 2 2
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 9 4 9 4 8 3 8 3
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2649 2685 3086 3126 2772 2774 3231 3225
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 150 50 150 50 150 50 150 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 61 43 55 43 55 20 48 18
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 12 27 11 28 3 7 3 6
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 31 41 29 41 22 15 19 14
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2675 3213 3135 3754 1877 2288 2192 2678
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 211.0 98.0 211.0 98.3 159.3 78.0 155.0 78.3
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 107.0 71.0 106.7 71.0 71.0 51.7 52.7 41.7
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 151.9 86.2 151.4 86.1 123.4 70.7 110.2 68.0
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2689 2690 3132 3131 558 558 643 642
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 11
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 15
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95 99.96%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.02%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.01%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0,1 0.02%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0.1 0.00%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0,5 0.01%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 15
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 24
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 98.00%
Trimestrul III, 2015
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul III, 2015
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 4
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 7
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 99.00%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 Nu este aplicabil
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 Nu este aplicabil
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE¹ BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 9.4 0.77
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.05 0.28
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 5864 539
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1463 1463
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 94 93
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 92 91
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 93 92
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1463 1463
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.76 42 5.76 42 5.76 42 5.76
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 19 5 18 4 18 4 15 4
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 2 2 2 2 2 2 2 2
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 8 4 8 3 9 3 8 3
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2042 2045 2404 2419 2724 2707 3203 3207
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 150 50 150 50 150 50 150 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 73 43 71 43 53 14 47 14
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 14 36 13 36 5 10 5 8
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 40 40 38 40 24 13 22 11
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2609 3136 3044 3363 1961 2381 2307 2789
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 212.0 99.0 211.0 99.0 159.0 77.0 156.0 78.0
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 106.0 55.0 100.0 55.0 74.0 57.0 53.0 40.0
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 155.0 83.0 149.0 83.0 122.0 71.0 112.0 68.0
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2090 2084 2486 2490 542 541 638 637
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 13
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 25
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95 99.96%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.04%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.01%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0,1 0.03%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0.1 0.00%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0,5 0.01%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 15
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 24
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 96.00%
Trimestrul IV, 2015
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul IV, 2015
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 4
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 6
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 99.00%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 Nu este aplicabil
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 Nu este aplicabil
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE¹ BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 9.92 0.80
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.26 0.31
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 6233 570
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1460 1460
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 94.67 94
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 93.67 92.33
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 94.17 93.17
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1460 1460
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.76 42 5.76 42 5.76 42 5.76
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 13.7 4 13.3 4 18.3 4 15.7 4
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 2 3 2 3 2 2 2 2
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 7.4 3.8 7 3.6 8.5 3.2 7.2 2.9
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2658 2701 3083 3120 2803 2806 3214 3205
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 150 50 150 50 150 50 150 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 60.3 41.7 58.3 41.7 58 14 51.3 14
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 11.7 24 11.3 26.3 6.3 9.3 6.7 8
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 19.4 11.4 18 11.2 27.3 12 23.3 11
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1890 2114 2262 2633 2000 2437 2320 2806
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 210.0 98.0 209.7 98.0 160.7 76.7 156.0 75.3
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 109.7 71.7 107.3 71.3 77.0 40.3 53.0 30.7
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 157.5 88.1 154.9 87.9 124.8 59.1 110.6 53.1
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2700 2699 3119 3110 563 562 645 641
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 13
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 18
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95 99.97%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.03%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.01%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0,1 0.02%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0.1 0.01%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0,5 0.01%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 13
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 24
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 97.00%
2015
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet 2015
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor masurata
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 4
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 6
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 99.00%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 Nu este aplicabil
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 Nu este aplicabil
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE¹ BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 9.27 0.82
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.14 0.30
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 5841.74 571.16
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1407.50 1407.50
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 93.67 92.38
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 92.67 91.58
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 93.17 91.98
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1407.50 1407.50
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.76 42 5.76 42 5.76 42 5.76
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 17.4 4.6 16.8 4.4 17.4 4.0 15.3 3.8
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 2.0 2.9 1.9 3.0 1.9 2.1 1.9 2.0
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 8.4 3.8 7.8 3.7 8.2 3.1 7.4 2.8
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2512.4 2538.1 2930.1 2953.2 2763.6 2759.5 3201.8 3200.1
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 150 50 150 50 150 50 150 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 62.5 43.0 59.0 42.8 56.3 15.8 51.2 15.3
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 12.5 24.2 11.3 24.8 4.3 8.3 4.3 7.1
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 29.8 33.0 28.3 32.9 24.1 12.8 21.7 11.9
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2411.3 2854.6 2835.3 3372.4 1882.9 2284.1 2203.8 2668.0
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4 177,6 118,4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 211.2 98.2 210.6 98.3 160.8 77.7 156.1 77.4
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 107.3 67.2 105.2 67.0 74.0 50.9 51.8 37.0
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 153.3 85.7 150.9 85.6 123.6 68.2 110.0 64.0
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2549.8 2546.8 2972.8 2971.8 552.8 552.7 640.1 638.9
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 13
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 20
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95 99.96%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1 0.03%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1 0.01%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0,1 0.02%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0.1 0.01%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0,5 0.01%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 14.3
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 24
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95 97.17%

BE – Best Effort

Pentru serviciul public de telefonie mobila

Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de telefonie mobila Trimestrul I, anul 2016 Trimestrul II, anul 2016 Trimestrul III, anul 2016 Trimestrul IV, anul 2016 2016
Parametru Valoarea
parametrului
stabilita
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
Valoarea
parametrilor
masurata
1. Disponibilitatea retelei (Availibility Performance, NAp)          
1.1. Coeficientul disponibilitatii retelei, Cd min. 99,9% 99.96 % 99.90% 99.94% 99.94% 99.93%
2. Accesibilitate serviciului (Service Accessibility, SAc)          
2.1. Rata apelurilor nereusite max. 2% 0.05% 0.05% 0.05% 0.03% 0.05%
2.2. Rata conexiunilor mesajelor SMS, ne-expediate end-to-end max. 5% 1.16% 0.77% 0.72% 0.60% 0.81%
3. Integritatea serviciului (Service Integrity, SIn)          
3.1. Nivelul stabilit de calitate a convorbirii pentru metoda medie de estimare (MOS) min. 3.5 3.77 3.75 3.71 3.70 3.73
3.2. Rata convorbirilor ce corespund conditiilor de calitate pentru metoda medie de estimare (MOS), pentru MOS >= 3.5 min. 80% 97.21% 97.15% 97.18% 97.21% 97.19%
4. Continuitatea serviciului (Service Retainability, SRe)          
4.1. Rata apelurilor intrerupte (2G) max. 2% 0.42% 0.50% 0.50% 0.48% 0.47%
4.2. Rata apelurilor intrerupte (3G) max. 2% 0.14% 0.15% 0.15% 0.14% 0.15%
5. Fiabilitatea serviciului furnizat (Services Reliability, SR)          
5.1. Timpul stabilit pentru remedierea deranjamentelor si restabilirea accesului la servicii Max 3 ore
(un numar)
max. 8 ore
(statie de baza)
8 ore
(staţie de bază)
8 ore
(staţie de bază)
8 ore
(staţie de bază)
8 ore
(staţie de bază)
8 ore
(staţie de bază)
5.2. Rata deranjamentelor, remediate in timpul stabilit min. 95% 95.04% 90.13% 90.87% 92.04% 92.02%
6. Reclamatii taxari servicii (Charging Performance, CP)          
6.1. Rata facturilor reclamate max.1% 0.07% 0.07% 0.08% 0.07% 0.07%
7. Satisfactia utilizatorului (Satisfaction of users by service, SUS)          
7.1. Rata reclamatiilor privind aspectele tehnice si organizatorice ale serviciului max.1% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
7.2. Timpul mediu de preluare a apelurilor pentru serviciul de "operatoare" max. 30 sec. 12 11.59 12.24 18.23 sec. 13.27 sec.
7.3. Rata apelurilor catre servicii de "operatoare" care au fost preluate in maximum 30 de secunde din totalul apelurilor catre aceste servicii min. 80% 83.51% 83.53% 82.24% 74.35%   80.88%

Pentru serviciul public de telefonie fixa

Informaţii privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de telefonie fixă Trimestrul I, anul 2016 Trimestrul II, anul 2016 Trimestrul III, anul 2016 Trimestrul IV, anul 2016 2016
Parametru Valoarea
recomandată
Valoarea
parametrilor
măsurată
Valoarea
parametrilor
măsurată
Valoarea
parametrilor
măsurată
Valoarea
parametrilor
măsurată
Valoarea
parametrilor
măsurată
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului          
1.1. 80% dintre cele mai rapid soluţionate cereri, zile Max. 14 zile 2 2 2 2 2
1.2. 95% dintre cele mai rapid soluţionate cereri, zile Max. 21 zile 2 2 3 2 2
1.3. procentajul cererilor soluţionate în intervalul de timp convenit cu solicitantul, % Min. 98% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100%
2. Ponderea deranjamentelor per linie de acces          
2.1. procentajul deranjamentelor per linie de acces, % Max. 3% 0.13% 0.16% 0.13% 0.04% 0.11%
3. Timpul de remediere a deranjamentelor          
3.1. 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore Max. 24 ore 5 19 12 12 12
3.2. 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore Max.48 ore 9 26 16 14 16
3.3. procentajul deranjamentelor remediate în termenul convenit cu utilizatorul, % Min. 98% 100.00% 99.27% 99.77% 99.62% 99.66%
4. Rata apelurilor nereușite          
4.1. procentajul apelurilor nereușite la nivel local,% Max. 2% 1.53% 1.21% 1.07% 1.42% 1.31%
4.2. procentajul apelurilor nereușite la nivel naţional, % Max. 2% 1.14% 0.71% 0.74% 0.55% 0.79%
4.3. procentajul apelurilor nereușite la nivel internaţional, % Nu se impune 1.80% 2.12%   0.86% 2.10%
5. Timpul mediu de răspuns pentru servicii de Centre de apel          
5.1. timpul mediu de răspuns pentru servicii de Centre de apel, sec Max. 30 sec. 0.86 0.51 0.36 0.42 0.54
5.2. procentajul de apeluri la care se acordă răspuns în maximum 30 de secunde, % Min. 90% 99.92% 99.93% 99.92% 99.92% 99.92%
6. Frecvența reclamațiilor privind corectitudinea facturării          
6.1. procentajul reclamaţiilor cu privire la corectitudinea facturii,% Max. 1% 0% 0% 0% 0% 0%
7. Parametri specifici VoIP (clasa 0)        
7.1. întârzierea de transfer IP – IPTD, ms 100 ms 1.45 1.19 1.72 1.70 1.52
7.2. variaţia întârzierii IP – IPDV, ms 50 ms 0.02 0.04 0.17 0.11 0.09
7.3. rata de pierderi IP – IPLR 10-3 1.299E-05 9.000E-04 2.000E-05 4.000E-04 3.332E-04
7.4. rata de eroare IP – IPER 10-4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pentru serviciul public de acces la internet

Trimestrul I, 2016
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul I, 2016
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor măsurată
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 3
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 4
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 99%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 Nu este aplicabil
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 Nu este aplicabil
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE¹ BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 8.9 0.8
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.2 0.3
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 5714 536
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1445 1445
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 95 94
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 94 94
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 94 94
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1445 1445
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.76 42 5.76 42 5.76 42 5.76
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 17 4 16 4 19 4 17 3
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 2 3 2 3 2 2 2 2
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 10 4 10 4 10 3 9 3
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 3100 3130 3662 3678 3312 3307 3806 3813
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 300 50 300 50 300 50 300 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 69 43 61 43 54 53 49 14 
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 14 34 14 33 7 7 7  9
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 40 41 35 41 30 30 26  11
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 3330 3325 3897 3897 2261 2223 2606  2669
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177.6 118.4 177.6 118.4 177.6 118.4 177.6 118.4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 210.0 98.0 209.7 98.0 157.3 68.7 154.7 71.7
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 105.0 71.7 104.3 71.7 76.3 34.7 53.7 27.7
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 154.0 88.0 151.2 87.9 124.2 48.5 111.5 41.3
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 2614 2603 3048 3051 550 550 632 630

3.6 IEEE 802.11(Wi-Fi)

In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominală/maximă de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 300 300 300 300 300 300 300 300
b) viteza minim garantată de transfer a datelor (download/upload),kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza măsurată de transfer a datelor realizată kbit/s                  
95% din cele mai înalte rate de viteză atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 87.5 101.9 83.0 102.6 37.7 49.8 34.6 48.4
5% din cele mai joase rate de viteză atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 60.6 45.5 55.8 42.8 20.6 36.4 16.8 30.9
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 75.4 85.2 69.5 83.8 29.0 43.2 25.8 40.8
 e) numărul de măsurări efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1173 1018 1302 1139 1058 910 1155 1010
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 15
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 18
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95% 99.98%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1% 0.03%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1% 0.53%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0,1% 0.02%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0,1% 0.04%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0,5% 0.08%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 1
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 9
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95% 98,99%
Trimestrul II, 2016
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul II, 2016
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor măsurată
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 8
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 10
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 99.40%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 Nu este aplicabil
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 Nu este aplicabil
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE¹ BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 0.063 0.017
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 0.017 0.017
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 0.040 0.017
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1448 1448
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE¹ BE¹
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 94 94
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 95 94
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 95 94
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1448 1448
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.76 42 5.76 42 5.76 42 5.76
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 18 4 17 4 19 4 18 3
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 7 2 7 2 7 2 6 2
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 14 3 14 3 14 3 12 2
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1540 1542 1811 1798 1507 1474 1722 1692
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 300 50 300 50 300 50 300 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 68 42 63 42 56 18 54 17
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 42 19 37 19 29 10 25 9
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 56 38 51 38 45 14 42 13
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1588 1582 1847 1842 1577 1063 1865 1256
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177.6 118.4 177.6 118.4 177.6 118.4 177.6 118.4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 210.9 98.4 210.8 98.4 207.2 91.6 203.5 75.6
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 126.5 85.5 126.4 85.7 104.4 41.2 83.8 34.5
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 183.8 94.1 183.1 94.1 165.4 54.6 149.3 49.9
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1132 1138 1313 1317 1036 1032 1199 1195

3.6 IEEE 802.11(Wi-Fi)

In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominală/maximă de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 300 300 300 300 300 300 300 300
b) viteza minim garantată de transfer a datelor (download/upload),kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza măsurată de transfer a datelor realizată kbit/s                  
95% din cele mai înalte rate de viteză atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 92.3 91.1 80.4 89.5 37.7 49.8 34.6 48.4
5% din cele mai joase rate de viteză atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 58.9 43.9 47.6 42.0 20.6 36.4 16.8 30.9
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 74.3 73.3 64.0 71.0 29.0 43.2 25.8 40.8
 e) numărul de măsurări efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 821 819 891 890 1058 910 1155 1010
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 21
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 38
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95% 99.98%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1% 0.02%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1% 0.54%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0,1% 0.02%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0,1% 0.06%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0,5% 0.06%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 1
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 7
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95% 99%
Trimestrul III, 2016
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul III, 2016
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor măsurată
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 7
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 7
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 100%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 Nu este aplicabil
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 Nu este aplicabil
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE¹ BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 0.054 0.012
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 0.004 0.005
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 0.029 0.009
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1464 1464
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE¹ BE¹
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 94 95
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 93 94
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 94 95
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1464 1464
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.76 42 5.76 42 5.76 42 5.76
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 18 4 17 4 19 4 17 3
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 10 2 10 2 9 2 8 2
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 15 3 15 3 14 3 13 3
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1439 1434 1689 1689 1593 1597 1846 1842
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 300 50 300 50 300 50 300 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 73 43 67 43 59 21 54 20
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 28 26 42 28 23 9 31 11
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 57 40 54 40 45 18 44 17
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1779 1782 2128 2126 1744 1747 2101 2081
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177.6 118.4 177.6 118.4 177.6 118.4 177.6 118.4
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 210.9 98.0 211.1 98.0 206.6 94.5 197.7 82.3
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 128.6 91.0 129.9 90.9 100.7 41.6 71.5 30.8
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 186.5 94.8 189.1 94.8 162.7 57.9 140.0 51.3
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 944 943 1105 1105 1048 1049 1186 1171

3.6 IEEE 802.11(Wi-Fi)

In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominală/maximă de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 300 300 300 300 300 300 300 300
b) viteza minim garantată de transfer a datelor (download/upload),kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza măsurată de transfer a datelor realizată kbit/s                  
95% din cele mai înalte rate de viteză atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 91.8 94.2 79.7 97.7 25.3 45.0 24.0 42.2
5% din cele mai joase rate de viteză atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 38.8 38.8 32.4 36.1 15.7 28.2 12.5 23.1
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 67.9 77.5 59.0 77.0 20.3 37.3 18.3 33.1
 e) numărul de măsurări efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 562 559 670 668 569 571 620 623
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 24
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 26
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95% 99.98%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1% 0.02%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1% 0.51%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0,1% 0.02%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0,1% 0.05%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0,5% 0.06%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 1
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 9
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95% 99%
Trimestrul IV, 2016
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet Trimestrul IV, 2016
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor măsurată
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 8
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 9
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 100%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 Nu este aplicabil
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 Nu este aplicabil
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE1 BE1
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 0.080 0.016
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 0.005 0.006
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 0.043 0.011
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1464 1464
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE1 BE1
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 94 94
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 93 95
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 94 95
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 1464 1464
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.76 42 5.76 42 5.76 42 5.76
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 17 4 17 4 19 4 17 3
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 10 2 10 2 8 2 7 2
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 14 3 14 3 15 3 12 2
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1542 1534 1808 1802 1761 1761 2036 2035
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 300 50 300 50 300 50 300 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 76 42 71 47 54 21 49 20
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 30 29 47 30 21 12 20 13
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 58 40 57 41 40 18 37 16
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 1410 1247 1650 1721 1842 1847 2182 2190
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177.7 118.5 177.7 118.5 177.7 118.5 177.7 118.5
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 211.7 97.4 211.7 97.3 210.6 95.3 202.3 94.5
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 133.5 91.2 129.9 91.2 107.2 44.5 76.9 34.7
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 196.3 94.2 188.5 94.1 177.3 71.0 147.1 66.0
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 720 714 843 840 827 826 934 920

3.6 IEEE 802.11(Wi-Fi)

In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominală/maximă de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 300 300 300 300 300 300 300 300
b) viteza minim garantată de transfer a datelor (download/upload),kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza măsurată de transfer a datelor realizată kbit/s                  
95% din cele mai înalte rate de viteză atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 75.7 91.2 61.6 88.8 27.1 45.5 24.6 41.7
5% din cele mai joase rate de viteză atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 22.7 28.3 16.1 21.9 16.1 26.3 13.8 20.0
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 53.7 69.0 40.7 64.2 21.7 37.7 19.4 32.4
 e) numărul de măsurări efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 606 601 717 715 1211 604 1418 695
4. Termenul de remediere a deranjamentelor    
a) 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 24 24
b) 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 48 29
c) % deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit, % min. 95% 99.98%
5. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final    
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet fix, % 1% 0.43%
% reclamatiilor inregistrate per utilizator de internet la puncte
mobile, %
1% 0.56%
6. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente    
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet fix, % 0,1% 0.02%
% reclamatii referitoare la deranjamente pentru internet la puncte mobile, % 0,1% 0.04%
7. Reclamatia taxarii serviciilor    
% reclamatii privind corectitudinea taxarii, % 0,5% 0.07%
8. Termenul de solutionare    
a) 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 21 1
b) 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii, zile 30 7
c) % reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor, % min. 95% 99%
2016
Informatie privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul public de acces la Internet 2016
Parametru Valoarea recomandata Valoarea parametrilor măsurată
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului    
    a) 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 14 7
    b) 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri, zile max. 21 8
    c) % cererilor solutionate in termenul convenit, % min. 98 100%
2. Timpul de conectare    
    a) 80% cele mai rapide conectari realizate, sec 1,5 Nu este aplicabil
    b) 95% cele mai rapide conectari realizate, sec 2,5 Nu este aplicabil
3. Viteza de transfer a datelor    
3.1 xDSL (Digital Subscriber Line), Linie de abonat digitala   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s - BE¹ BE
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 1/0,5 1.00 0.50
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s    
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 2.286 0.205
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 0.559 0.075
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- 1428 134
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 5821 5821
3.2 Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica catre x   Download Upload
    a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 100 100
    b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE¹ BE¹
    c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s      
        95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- 94 94
        5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- 94 94
    d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 94 94
    e) numarul de masurari efectuate. min. 50 5821 5821
Acces la puncte mobile Mun. Chisinau Alte loc.>50000 Mun. Chisinau Alte loc.>50000
3.3 UMTS (HSDPA+HSUPA),  (Universal Mobile Telecommunications System),  Sistem Universal de Telecomunicatii Mobile In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 42 5.76 42 5.76 42 5.76 42 5.76
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata, Mbit/s                  
95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 17 4 17 4 19 4 17 3
5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 7 2 7 2 7 2 6 2
d) viteza medie de transfer a datelor (download /upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 14 3 13 3 13 3 11 3
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 7620 7640 8970 8968 8172 8139 9410 9381
3.4 LTE, (Long-Term Evolution),  Evolutii pe termen lung In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf În afara orelor de vîrf Ore de vîrf În afara orelor de vîrf Ore de vîrf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- 300 50 300 50 300 50 300 50
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata Mbit/s                
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 72 43 66 44 56 28 52 18
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 29 27 35 27 20 9 21 10
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s -/- -/- -/- -/- 53 40 49 40 40 20 37 14
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 8107 7936 9522 9587 7425 6879 8754 8197
3.5 GPRS / EDGE,  (Enhanced Data rates for GSM Evolution), GSM cu rata imbunatatita In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominala/maxima de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 177,6/118,4 177.7 118.5 177.7 118.5 177.7 118.5 177.7 118.5
b) viteza minim garantata de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- BE BE BE BE BE BE BE BE
c) viteza masurata de transfer a datelor realizata kbit/s                  
    95% din cele mai inalte rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 210.9 97.9 210.8 97.9 195.4 87.5 189.6 81.0
    5% din cele mai joase rate de viteza atinse (download/upload) -/- -/- -/- -/- 123.4 84.8 122.7 84.9 97.1 40.5 71.5 31.9
d) viteza medie de transfer a datelor (download/upload), kbit/s -/- -/- -/- -/- 180.2 92.8 178.0 92.7 157.4 58.0 137.0 52.1
e) numarul de masurari efectuate. min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 5410 5399 6310 944 943 1105 1105 1048

3.6 IEEE 802.11(Wi-Fi)

In afara orelor de virf Ore de virf In afara orelor de virf Ore de virf În afara orelor de vîrf Ore de vîrf În afara orelor de vîrf Ore de vîrf
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
a) viteza nominală/maximă de transfer a datelor (download/upload), kbit/s 300 300 300 300 300 300 300