24.09.2020

S-a dat startul înscrierilor în proiectul „Burse pentru formare profesională”

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului „Burse pentru formare profesională”, ediția a X-a, 2020-2021, organizat cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova și susținut de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM.

Proiectul are drept scop susţinerea tinerilor din medii social-vulnerabile din Moldova, prin facilitarea accesului lor la educaţie în instituţiile de învăţământ profesional tehnic din ţară, precum și susţinerea tinerilor motivaţi să-şi continue studiile, prin oferirea suportului financiar şi informaţional necesar şi contribuţia la dezvoltarea lor personală şi profesională.

Bursele în valoare de 12 mii MDL se acordă pentru un singur an de studii şi vor acoperi cheltuielile de masă, cazare şi alte necesităţi ale beneficiarilor. Bursele nu se acordă automat pentru anul următor de studii, dar este posibilă reînnoirea acestora, în bază de concurs, în cazul în care elevii bursieri au absolvit cu succes anul precedent de studii şi în cazul în care partenerul proiectului decide finanţarea proiectului pentru următorul an.

Cei care îşi doresc să intre în posesia unei burse sunt invitaţi să-şi depună dosarele la concurs. La ediţia curentă vor fi oferite 80 de burse după cum urmează:

 • 50% pentru beneficiarii proiectului din ediţia precedentă;
 • 50% pentru candidaţi noi, care întrunesc condiţiile de eligibilitate.

Condiţii de eligibilitate

Sunt eligibili să aplice în concurs candidații care întrunesc următoarele condiții:

 1. Sunt studenţi ai anului I în școli profesionale, colegii sau centre de excelență din Moldova, începând cu septembrie 2020, după ce au absolvit gimnaziului în anul 2020,

  sau

  sunt bursieri ai ediţiei 2019 – 2020 a acestui program, studenţi în instituțiile de învăţământ profesional tehnic, care candidează pentru reînnoirea bursei.

 2. Corespund cel puţin unei categorii sociale menţionate mai jos:

  • provin din familii cu venituri modeste
  • provin din familii incomplete (familii monoparentale)
  • provin din familii cu 3 sau mai mulţi copii aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei)
  • deţin statut de copil rămas temporar sau permanent fără ocrotire părintească
  • tineri cu dizabilităţi
 3. Demonstrează situaţie academică bună, cu nota medie de la concursul de admitere la școala profesională, colegiu sau centru de excelență nu mai mică de 7,50.

 4. Sunt cetăţeni ai Republicii Moldova.

Data limită de prezentare a dosarelor este 30 octombrie 2020, până la ora 16:00.

Orarul de primire a dosarelor: luni, miercuri, vineri, între orele 12:00 – 16:00.

Pentru a aplica în concurs, participanții vor întreprinde următorii paşi:

 1. Studierea regulamentului proiectului
 2. Completarea formularului de aplicare
 3. Depunerea dosarului

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară (prin scrisoare recomandată „Poșta Moldovei”) la adresa: Centrul de Informaţii Universitare, str. A. Puşkin 16, mun. Chişinău, MD 2012, „Burse pentru formare profesională”.

Coordonator de proiect – Olga Rusu,
tel: 068220076,
email: orusu@eac.md.

Despre proiect

Proiectul „Burse pentru formare profesională” a fost lansat în anul 2010, la inițiativa Fundației Orange Moldova www.fundatia.orange.md. Pe parcursul celor 9 ediții anuale au fost oferite 737 de burse tinerilor din medii defavorizate pentru a-i motiva să obțină o profesie, valoarea totală a acestora fiind de 8.699.000 MDL.