Abonament GO 85
Apeluri în rețea
Nelimitat cu 3 Numere Favorite
Apeluri naționale
500 de minute
Trafic internet
7 GB + 7 GB bonus
cu Orange Family
Telefoane recomandate cu Abonament GO 85
899 lei
1899 lei
37 lei
lunar
1899 lei
2599 lei
79 lei
lunar
1899 lei
2799 lei
79 lei
lunar

Ofertele sunt disponibile în magazinele Orange din Leova, Ceadîr-Lunga, Comrat, Cantemir, Congaz, Cahul, Taraclia și Căușeni la conectare nouă, migrare de la PrePay şi portare din altă reţea, până la 30.06.2024.
Abonamentul GO 85 este disponibil cu semnarea unui angajament pe 6 luni, iar preţul cu reducere la telefon şi oferta în rate sunt valabile cu semnarea angajamentului pe 24 luni, în limita stocului disponibil.

Orange Moldova aduce la cunoștință că la 23.11.2023 abonamentele GO 70 se retrag definitiv din oferta sa comercială și nu vor mai putea fi utilizate de clienți. Abonamentele GO 70 deținute de clienți la această dată vor fi înlocuite, în ziua de facturare a clientului, cu abonamentul GO 85 din oferta comercială curentă a Orange Moldova.

Orange Moldova aduce la cunoștință că la 23.11.2023 abonamentele GO 70 se retrag definitiv din oferta sa comercială și nu vor mai putea fi utilizate de clienți. Abonamentele GO 70 deținute de clienți la această dată vor fi înlocuite, în ziua de facturare a clientului, cu abonamentul GO 85 din oferta comercială curentă a Orange Moldova.

Condițiile abonamentului GO 85 (inclusiv plata lunară, minutele și traficul Internet incluse în abonament) sunt afișate pe aici. Minutele incluse vor putea fi utilizate, de asemenea, pentru expedierea de SMS naționale, conform coeficienților publicați aici. De remarcat că noul abonament oferă un volum semnificativ mai mare de minute și trafic Internet incluse în abonament.

Totodată, se aplică următoarele excepții:

 1. Schimbarea menționată nu se aplică clienților care, până la înlocuirea abonamentului, au solicitat transferul la un alt tip de abonament din oferta comercială curentă a Orange Moldova;
 2. Pentru clienții care au achitat plata lunară pentru abonamentul respectiv în avans în cadrul programului Recompensa, înlocuirea abonamentului se va produce din următoarea dată de facturare după încheierea perioadei pentru care a fost achitat avansul;
 3. Pentru clienții care și-au suspendat abonamentul, înlocuirea acestuia se va produce din următoarea dată de facturare peste 30 zile după încheierea perioadei de suspendare;
 4. Pentru abonamentele respective care fac obiectul unui acord adițional încheiat cu Orange Moldova, schimbarea în cauză va fi aplicată la expirarea termenului acordului adițional.

Clienții care nu sunt de acord cu această schimbare au dreptul de a rezolvi contractul pentru abonamentele înlocuite, fără penalizări, prin notificare scrisă, transmisă către Orange Moldova până la data înlocuirii acestora. În caz contrar, se va considera că au acceptat modificarea respectivă.

Mai multe detalii pot fi obținute la numărul 777 (700 pentru persoane juridice) de la orice număr mobil Orange sau în magazinele Orange (lista magazinelor, adresele și programul de funcționare ale acestora le găsiți aici).

Reguli de utilizare a Abonamentului GO 85

 • Preţul pentru un minut naţional extra abonament este 1.7 lei/ min.
 • Minutele/SMS incluse în Abonament pot fi utilizate pentru apeluri/SMS în rețeaua Orange sau către altă rețea de telefonie din Republica Moldova, cu excepţia numerelor cu tarif special şi către reţele din regiunea Transnistreană.
 • Apelurile internaționale sunt taxate din contul minutelor naționale incluse în abonament conform următoarei formule: 1 minut internaţional în zonele 1, 3, 4 = 15 minute naţionale şi în zonele 2, 5 = 20 minute naţionale.
 • SMS naţionale sunt taxate din contul minutelor naţionale incluse în Abonament, conform următoarei formule: 2 SMS naționale = 1 minut naţional.
 • Minutele şi traficul Internet din Abonamentul GO 85 sunt valabile o luna de facturare, nu se transferă pe luna următoare şi nu pot fi utilizate în Roaming.

Coeficienți de taxare din minute

   cantitate de secunde
Regional GO 85 un SMS national = 30 secunde
Regional GO 85 un SMS international = 8 minute 20 secunde
Regional GO 85 1 minut International Zona 1 = 15 minute
Regional GO 85 1 minut International Zona 2 = 20 minute
Regional GO 85 1 minut International Zona 3 = 15 minute
Regional GO 85 1 minut International Zona 4 = 15 minute
Regional GO 85 1 minut International Zona 5 = 20 minute
Regional GO 85 1 minut International Zona 6 = 57 minute 14 secunde
Regional GO 85 1 minut International Zona 7 = 86 minute 11 secunde
Regional GO 85 1 minut International Zona 8 = 250 minute 29 secunde
Regional GO 85 1 minut regiunea Transnistreană = 27 minute 43 secunde

Conectează Fibră + TV și alege:

Smart TV la 1 leu

sau

5 luni gratuite

Abonament Max 200
60 GB + 60 GB cu Family
 • 6,62 GB limita în roaming Europa
 • Apeluri nelimitate în rețea
 • 1000 minute naționale, inclusiv roaming în Europa
200 lei lunar
100 lei lunar
Abonament Max 290
100 GB + 100 GB cu Family
 • 9,60 GB limita în roaming Europa
 • Apeluri naționale nelimitate inclusiv roaming în Europa
 • 50 minute internaționale
 • 30 min + 500 MB în roaming (alte țări)
290 lei lunar
145 lei lunar

Condiţiile de utilizare a ofertei “50% reducere la Abonament”

 • Reducerea de 50% se aplică la plata lunară de abonament.
 • Oferta este valabilă la portarea numărului din altă reţea la un abonament mobil voce Orange Max 200, Max 290 (abonamente eligibile) până pe 31.05.2024.
 • Pe durata angajamentului (perioada minimă contractuală), schimbarea abonamentului pe unul cu plata lunară mai mică nu este posibilă.
 • În cazul suspendării temporare a serviciului, perioada de 12 luni în care se acordă reducerea nu se prelungeşte.
 • Reducerea nu este compatibilă cu alte reduceri similare.
 • În cazul nerespectării angajamentului din motive imputabile clientului, acesta achită o despăgubire în mărime de 50% din plățile de abonament pentru perioada rămasă până la expirarea termenului angajamentului. În cazul în care în perioada minimă contractuală, clientul îşi asumă alt angajament sau angajamente în legătură cu procurarea unui sau mai multor dispozitive de la Orange la preţ promoţional sau în rate, despăgubirile datorate pentru nerespectarea angajamentelor asumate se cumulează.

Conditiile de utilizare a noilor abonamente

 1. Clientul este obligat să utilizeze abonamentul cu bună credinţă. Clientul are dreptul de a folosi abonamentul numai pentru uzul propriu şi nu are dreptul de a-l revinde sau utiliza pentru a furniza la rândul său servicii de comunicaţii electronice către terţi, cu sau fără plată, inclusiv de a prelua apeluri/mesaje scrise iniţiate în alte reţele şi direcţiona aceste apeluri/mesaje scrise către alţi clienţi din reţeaua Orange Moldova sau reţele terţe. De asemenea, Clientul va evita folosirea cu rea voinţă sau abuzivă a ofertei, inclusiv (1) cu scopul de a genera trafic cu ajutorul unor sisteme automate, (2) cu scopul de a promova, direct sau indirect, produsele, serviciile sau imaginea oricărei persoane care desfăşoară o activitate economică, religioasă, caritabilă sau politică, (3) cu scopul de a hărţui terţe persoane, (4) cu scop de speculaţie pentru a obţine un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, (5) cu scopul de a transfera (redirecţiona) apelurile/mesajele scrise iniţiate în reţeaua Orange Moldova către alte reţele, (6) cu scopul de a beneficia de servicii cu valoare adăugată (loterii, etc.) oferite în reţele terţe din Republica Moldova sau alte ţări, (6) cu scopul de a genera trafic artificial în reţeaua Orange Moldova sau către alte reţele, în dauna Orange Moldova, (8) pentru a testa echipamente, (9) pentru comunicaţii altele decât între utilizatori finali, (10) cu scopul de a cauza prejudicii de orice natură Orange Moldova sau altor operatori, şi/sau (11) cu orice alte scop ce contravine legislaţiei în vigoare. În cazul abonamentelor ce oferă apeluri naționale nelimitate, prin „folosire abuzivă a abonamentului” se înțelege, de asemenea, printre altele, (i) efectuarea de apeluri naționale nelimitate către mai mult de 200 numere telefonice diferite în cursul unei perioade de facturare, şi/sau (ii) efectuarea, în cursul unei perioade de facturare, de apeluri naționale nelimitate în volum ce depășește de cel puțin două ori volumul apelurilor primite în aceeași perioadă.
 2. În cazul în care clientul încalcă prevederile din pct. 1 de mai sus, Orange are dreptul (1) să suspende serviciul, total sau parţial, (2) să rezilieze contractul încheiat cu clientul, total sau parţial, (3) să recupereze daunele cauzate de client, şi/sau (4) să refuze încheierea unui nou contract cu un abonament/opţiune ce oferă apeluri/SMS naţionale nelimitate.
 3. Clienţii subscrişi la abonament/opţiune ce oferă SMS naţionale nelimitate pot expedia SMS naţionale nelimitat la cel mult 200 numere telefonice diferite în cursul unei perioade de facturare. SMS naţionale expediate dupa depăşirea acestui volum vor fi taxate la tarif standard conform listei de preţuri Orange Abonament.

Abonamente retrase din oferta comercială

Abonament GO 70
Apeluri în rețea
Nelimitat cu 3 Numere Favorite
Apeluri naționale
400 de minute
Trafic internet
5 GB + 5 GB bonus
cu Orange Family

Coeficienți de taxare din minute

   cantitate de secunde
Regional GO 70 un SMS national = 30 secunde
Regional GO 70 un SMS international = 8 minute 20 secunde
Regional GO 70 1 minut International Zona 1 = 30 minute
Regional GO 70 1 minut International Zona 2 = 40 minute
Regional GO 70 1 minut International Zona 3 = 30 minute
Regional GO 70 1 minut International Zona 4 = 30 minute
Regional GO 70 1 minut International Zona 5 = 40 minute
Regional GO 70 1 minut International Zona 6 = 57 minute 14 secunde
Regional GO 70 1 minut International Zona 7 = 86 minute 11 secunde
Regional GO 70 1 minut International Zona 8 = 250 minute 29 secunde
Regional GO 70 1 minut regiunea Transnistreană = 27 minute 43 secunde