3 Numere Favorite Nelimitat (gratuit)

Dupa un an in retea, inclusiv la PrePay, convorbirile cu 3 Numere Favorite Nelimitat devin gratuite, cu orice abonament de la 80 lei. Iar daca sunteti la Orange mai putin de un an sau aveti un abonament mai mic de 80 lei, puteti beneficia de optiunea 3 Numere Favorite Nelimitat cu doar 30 lei lunar.

Activaţi acum

sau apelati 100 apoi tastati 3 si 2.

Condiţii speciale de activare a opţiunii 3 Numere Favorite Nelimitat (Abonament)

1. Opţiunea 3 Numere Favorite Nelimitat include convorbiri (apeluri voce) nelimitat cu până la 3 numere Orange alese de abonat, cu excep­ţia convorbirilor efectuate în roaming.

2. Op­ţiunea 3 Numere Favorite Nelimitat poate fi activată şi utilizată gratuit la numerele Orange care au o vechime neîntreruptă în reţ­eaua Orange de cel puţ­in 1 an, inclusiv perioada de aflare la PrePay, şi cu Abonament cu plată lunara de cel pu­ţin 80 lei, cu excepţia abonamentelor Junior, Colibri 75, Colibri 100, Colibri 140, Delfin 70, Delfin 110, Delfin 150 care deja au incluse în abonament 3 Numere Favorite. Iar abonamentele Tigru 175, Tigru 250 şi Tigru 400 au incluse apeluri nelimitate în reţea.

3. Daca sunteţ­i cu Orange mai puţ­in de 1 an sau utilizaţ­i un alt abonament decât cele enumerate mai sus, puteţi activa şi utiliza opţ­iunea 3 Numere Favorite Nelimitat contra unei plăţ­i lunare, conform listei de pre­ţuri valabilă la moment.

4. La unul şi acelaşi număr Orange poate fi activată concomitent doar o singură opţ­iune 3 Numere Favorite Nelimitat.

5. Numerele favorite alese în op­ţiunea 3 Numere Favorite Nelimitat nu pot fi selectate ca numere favorite în alte op­ţiuni similare utilizate concomitent.

6. Schimbul numerelor favorite din opţ­iunea 3 Numere Favorite Nelimitat poate fi făcut cel mult o dată pe lună şi intră în vigoare din următoarea dată de facturare.

7. În cazul schimbării abonamentului la unul mai mic decât cele enumerate în p.2 de mai sus, veţ­i achita preţ­ul standard pentru opţiunea 3 Numere Favorite Nelimitat, conform listei de preţ­uri valabilă la moment.

8. Abonatul va exercita dreptul sau de a efectua convorbiri nelimitate cu bună credinţă. Abonatul va folosi acest drept numai pentru uzul propriu şi nu îl va folosi în scopul prestării, cu sau fără plată, de servicii către terţ­i, inclusiv în scopul redirecţ­ionării traficului generat de ter­ţi. Abonatul va evita folosirea cu rea voinţă a acestui drept, inclusiv în scopul de a efectua apeluri cu ajutorul unor sisteme automate, în scopul de a promova, direct sau indirect, produsele, serviciile sau imaginea oricărei persoane care desfăşoară o activitate economică, religioasă, caritabilă sau politică, în scopul de a hărţ­ui terţ­e persoane, în scopul de a cauza prejudicii de orice natură Orange sau alte scopuri ce încalcă legislaţ­ia în vigoare.

9. În cazul în care abonatul încalcă prevederile din p. 8, Orange are tot dreptul să dezactiveze opţ­iunea, să refuze activarea unei noi opţ­iuni 3 Numere Favorite Nelimitat, să suspende serviciul, total sau par­ţial, sau să rezilieze contractul încheiat cu abonatul.

Opțiuni Internaționale
Opțiuni Internaționale Destinația Minute incluse Preț
Romania Zona 1 100 minute 55 lei
Europa Zona 3 30 minute 55 lei
Rusia Zona 2 15 minute 55 lei
Ucraina Zona 5 10 minute 55 lei
Activaţi acum

De asemenea Opţiunile Internaționale Romania, Europa, Rusia si Ucraina sunt disponbile si cu reactivare lunara.

Optiunile Internationale lunare pot fi activate prin apel la Serviciul Clienti 777 sau prin cerere la magazin.

Apelurile pot fi efectuate spre numere fixe şi mobile.

Opţiunile pot fi activate până la 31.12.2019.

Minute Adiţionale pe 1 zi, 10 zile sau o lună
Minute incluse Preţul pe 1 zi Preţul pe 10 zile Preţul pe o lună Preţul pe o lună
30 minute 6 lei 12 lei 20 lei 25 lei
60 minute 10 lei 20 lei 30 lei 40 lei
120 minute 15 lei 30 lei 50 lei 70 lei
  în reţeaua Orange în reţeaua Orange în reţeaua Orange în reţeaua Orange
şi în afara reţelei

Minutele Aditionale pe o luna, odata activate, se includ in factura din fiecare luna. Dupa ce ati activat oricare dintre optiuni, incepeti sa vorbiti din Minutele Aditionale, dupa care continuati sa vorbiti din Abonament.

Optiunile Minute Aditionale nu sunt disponibile pentru clientii Abonament Fluture

Condiţii speciale de activare a opţiunii Minute Adiţionale (Abonament)

1. Opţiunea Minute Adiţionale poate să includă 30, 60 sau 120 de minute pentru o perioada de valabilitate de 1 zi (24 de ore), 10 zile sau o lună, la alegere.

2. Opţiunile Minute Adiţionale nu sunt disponibile pentru abonamentul Fluture.

3. Minutele incluse în opţiunile Minute Adiţionale în reţea cu valabilitate de 1 zi, 10 zile şi o lună pot fi utilizate pentru apeluri în reţeaua Orange. Minutele adiţionale naţionale cu valabilitate de o lună pot fi utilizate pentru apeluri în reţeaua Orange şi spre reţelele altor operatori naţionali. Minutele incluse în oricare din opţiunile Minute Adiţionale pot fi utilizate pentru apeluri în cadrul opţiunii Club, conform coeficienţilor în dependenţă de abonament.

4. Minutele incluse în opţiunile Minute Adiţionale sunt utilizate înainte de creditul sau minutele abonamentului.

5. După activare, opţiunea Minute Adiţionale cu valabilitate de o lună este inclusă lunar în factură. Dacă opţ iunile pe o lună sunt activate în altă zi decât cea de facturare, minutele se includ în totalitate şi sunt valabile până la următoarea zi de facturare. Minutele rămase neconsumate nu sunt transferate în luna următoare.

6. Minutele din opţiunile Minute Adiţionale cu valabilitate de 1 zi sau 10 zile expiră la sfârşitul perioadei corespunzătoare de valabilitate.

7. Puteţi activa mai multe opţiuni Minute Adiţionale cu valabilitatea de 1 zi şi/sau 10 zile pe parcursul unei perioade de facturare, dar nu mai mult de o opţiune de acelaşi fel pe zi.

8. Opţiunile Minute Adiţionale 30/60/120 minute în reţea pe lună nu sunt compatibile cu opţiunile Minute Adiţionale 30/60/120 minute naţionale pe lună.

9. Dacă aveţi activate mai multe opţiuni Minute Adiţionale, acestea sunt utilizate pentru apeluri în următoarea consecutivitate:

30/60/120 minute în reţea pe 1 zi, 30/60/120 minute în reţea pe 10 zile,
30/60/120 minute în reţea pe lună sau 30/60/120 minute naţionale pe lună.

10. Transferul la alt abonament sau schimbarea titularului nu afectează statutul opţiunii Minute Adiţionale, dacă nu solicitaţi altceva.

Opţiuni SMS
SMS în reţea sau SMS naţionale şi internaţionale Plată lunară
40 SMS 20 SMS 10 lei
100 SMS 50 SMS 20 lei
200 SMS 100 SMS 30 lei
1000 SMS - 60 lei

Mesajele pot fi utilizate pentru expediere spre numere in retea sau in afara retelei in tara si peste hotare, cu exceptia numerelor scurte cu tarif special.

Cantitatea de mesaje neutilizate nu se transfera de pe o luna pe alta.

Activaţi acum

sau apelati gratuit numarul 100 si urmati instructiunile robotului, sau formati *100# si alegeti optiunea dorita.

Condiţii speciale de activare a opţiunii SMS (Abonament)

1. Opţiunile SMS sunt disponibile abonaţilor Orange indiferent de tipul abonamentului.

2. Mesajele scrise (SMS) incluse în Opţiunile SMS indicate mai sus (cu excepţia opţiunii „1000 SMS”) pot fi trimise în reţeaua Orange Moldova sau spre numere mobile naţionale şi internaţionale. Pentru un SMS expediat în afara reţelei (în ţară sau internaţional), abonatul va fi taxat din opţiune cu echivalentul a 2 SMS-uri în reţea.

3. Mesajele incluse în Opţiunea SMS 1000 pot fi trimise doar în reţea.

4. Mesajele scrise neconsumate din Opţiunea SMS nu se transferă în luna următoare şi nu se compensează.

5. Mesajele scrise trimise către numere scurte nu vor fi consumate din mesajele incluse în Opţiunea SMS.

6. Un abonat poate avea cel mult patru Opţiuni SMS diferite activate în acelaşi timp.

7. După activare, Opţiunea SMS este inclusă lunar în factură.

8. Opţiunea se menţine minimum o lună şi mesajele scrise incluse în opţiune pot fi utilizate până la următoarea dată de facturare.

9. Transferul la alt abonament sau schimbarea titularului nu afectează statutul Opţiunii SMS, dacă nu solicitaţi altceva.

10. SMS-urile incluse în Opţiunile SMS nu pot fi utilizate în roaming.

Condiţiile de utilizare a opţiunilor

  1. Clientul va utiliza optiunile cu buna credinta. Clientul va folosi optiunile numai pentru uzul propriu si nu le va folosi in scopul prestarii, cu sau fara plata, de servicii catre terti, inclusiv in scopul redirectionarii traficului generat de terti. Clientul va evita folosirea cu rea vointa a optiunilor, inclusiv in scopul de a efectua apeluri cu ajutorul unor sisteme automate, in scopul de a promova, direct sau indirect, produsele, serviciile sau imaginea oricarei persoane care desfasoara o activitate economica, religioasa, caritabila sau politica, in scopul de a hartui terte persoane, in scopul de a cauza prejudicii de orice natura Orange sau altor operatori sau in alte scopuri ce contravin legislatiei in vigoare.
  2. In cazul in care clientul incalca prevederile pct. 1 mai sus, Orange are dreptul sa dezactiveze optiunile, sa refuze activarea unor noi optiuni, sa suspende serviciul, total sau partial, sau sa rezilieze contractul incheiat cu clientul, precum si sa recupereze daunele cauzate de client.

Opţiuni necomerciale

Numar Favorit International

  minute incluse pret lunar
Numar Favorit International A (Zona 1, 2, 3 si 4)
România, Rusia, Turcia, Israel, Europa (cu excepția țărilor incluse în alte zone), SUA, Canada
15 minute 35 lei
Numar Favorit International B (Zona 1, 2, 3 si 4)
România, Rusia, Turcia, Israel, Europa (cu excepția țărilor incluse în alte zone), SUA, Canada
25 minute 55 lei

Clientii vor putea activa doar cite una din optiunile Numar Favorit International A si B in acelasi timp.

Minutele oferite pot fi consumate pe parcursul unei luni. Minutele neconsumate in decurs de o luna nu se trec in luna urmatoare.

Minutele din optiune pot fi utilizate doar in Republica Moldova. In strainatate abonatul va fi taxat conform tarifelor Roaming.

Prioritatea utilizarii minutelor in cazul activarii a mai multor optiuni internationale este urmatoare: la inceput se consuma minutele din optiunea Numar Favorit International, apoi se aplica reducerea din cadrul optiunii International pentru zonele alese.

Optiuni International pentru 1 sau 2 zone

Optiunile International pentru 1 sau 2 zone sunt valabile pentru zonele 1, 2, 3 si 4.

  plata lunara reducere la tarife
International 1 zona 20 lei 25%
International 2 zone 30 lei 25%

Zona 1 - România
Zona 2 - Rusia, Turcia, Israel
Zona 3 - Europa (cu excepția țărilor incluse în alte zone)
Zona 4 – SUA, Canada

Optiunile International nu sunt valabile pentru abonamentele Pantera, in acestea fiind deja inclusa reducerea 25% pentru apeluri internationale catre primele 5 zone.

Club10 lei lunar

Intrati in Club si savurati comunicarea cu familia, prietenii si colegii. Cu noua optiune Club de la Orange aveti un tarif de 0,10 lei pe minut cu toti membrii Club, care si-au activat aceasta optiune. Tariful special intre membrii Club este valabil pentru toti cei care si-au activat aceasta optiune.

Optiunea este valabila doar pentru clientii Abonament persoane fizice.

Lista de preţuri Orange Abonament
Versiunea Desktop